Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2014

ΓΙΑ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΜΕ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΗ ΡΩΣΙΑ! "ΚΥΡΙΕ ΜΑΘΕ ΜΕ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΟΜΑΙ..."

Κύριε, δέν ξέρω τί νά ζητιανέψω ἀπό Ἐσένα. 
Μόνον Ἐσύ γνωρίζεις τί μοῦ χρειάζεται.
Σύ μέ ἀγαπᾶς περισσότερο ἀπό ὅσο ἐγώ ξέρω νά ἀγαπῶ τόν ἑαυτό μου. 
Κύριέ μου, δῶσε στό δούλο Σου ἐκεῖνο πού οὔτε νά ζητήσω δέν μπορῶ. Δέν τολμῶ νά σοῦ ζητιανέψω οὔτε ἀπαλλαγή ἀπό πάθη, οὔτε ἀρετές, οὔτε ἀπόλαυση χάριτος, παρά μόνο στέκομαι μπροστά Σου μέ τήν καρδιά μου ἀνοιχτή ἀπέναντί Σου. 
Σύ βλέπεις τίς ἀνάγκες πού ἐγώ δέ βλέπω, κοίταξέ με καί πράξε κατά τό ἔλεός Σου. Χτύπησε καί θεράπευσε, ρίξε με καί ἀνύψωσέ με. Πάλλομαι καί σιωπῶ μπροστά στήν ἅγια θέλησή Σου καί μπροστά στίς κρίσεις Σου γιά μένα. Προσφέρω τόν ἑαυτό μου ὡς θυσία πρός Ἐσένα. Δέν ὑπάρχει μέσα μου ἄλλη ἐπιθυμία παρά μόνο νά ἐκπληρώσω τό θέλημά Σου. 
Μάθε με νά προσεύχομαι. Ἔλα Ἐσύ ὁ Ἴδιος μέσα μου νά προσεύχεσαι. Ἀμήν…

 Ἁγίου Φιλαρέτου Μόσχας

trelogiannis.blogspot.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου