Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου 2014

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ-ΚΟΛΑΦΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΟΥ ΕΞΟΝΤΩΝΕΙ ΤΟΥΣ ΑΡΝΗΤΕΣ ΤΟΥ ΑΜΚΑ-ΑΦΜ: «ΠΑΡΑΒΙΑΖΕΙ ΤΗΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΝΩ ΟΦΕΙΛΕ ΝΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ»!

Αποδεικνύεται ότι η κυβέρνηση ενσυνείδητα διαπράττει γενοκτονία σε βάρος των αρνητών του ΑΜΚΑ-ΑΦΜ παρά το ότι αυτοί εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους προς το κράτος!

Του Μάκη Βραχιολίδη
Η υπ. Αριθμ. ΒΤ -5940 /2013  δικαστική απόφαση του Πρωτοδι­κείου Πειραιώς είναι ένα ακόμη χαστούκι σε βάρος της κυβέρνησης που έχει βαλθεί να εξοντώσει τον λαό. Αντί η Πολιτεία να προστατέψει την Ορθόδοξη θρησκεία όπως ορίζει το Σύνταγμα, αντί να προασπίσει το δικαίωμα της θρησκευτικής ελευθερίας των πιστών χριστιανών που αρνούνται να λάβουν ΑΜΚΑ και ΑΦΜ, τους έχει βάλει τη θηλιά στον λαιμό, διακόπτοντάς τη χορήγηση σύνταξης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης από τον περασμένο Μάιο!  Οι αρνητές του ΑΜΚΑ και ΑΦΜ ακολουθώντας τη θρησκευτική τους συνείδηση που τους υπαγορεύει ότι ο ηλεκτρονικός αυτός αριθμός είναι ταυτόσημος με τον σατανικό αριθμό «6-6-6», όπως ορίζεται στην «Αποκάλυψη του Ιωάννη», δεν τον παραλαμβάνουν χωρίς ωστόσο να αρνούνται τις υποχρεώσεις τους προς το κράτος. Οι συνταξιούχοι προσέφεραν επί έτη τις υπηρεσίες τους και τις ασφαλιστικές τους εισφορές και δικαιούνται κανονικά τη σύνταξή τους όπως το ίδιο και όσοι εξακολουθούν να εργάζονται, φορολογούνται κανονικά! Και όμως, η κ. Πετραλιά αρχικά και τώρα ο κ. Βρούτσης, σφίγγουν εκβιαστικά τη θηλιά στους αρνητές του ΑΜΚΑ-ΑΦΜ, λέγοντάς τους: «Η λαμβάνεις ΑΜΚΑ-ΑΦΜ ή οδηγείσαι σε θάνατο με τη διακοπή μισθοδοσίας, σύνταξης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης»!
Τον Γολγοθά του μαρτυρίου ανέβαινε επί έτη ο πρώην αξιωματικός του Λιμενικού Σώματος Ελευθέριος Βασαρμίδης ο οποίος κατέθετε με δικαστικό επιμελητή την φορολογική του δήλωση και το «πόθεν έσχες», στην υπηρεσία του. Η τελευταία όμως με ατελείωτες σε βάρος του δίκες και στερήσεις βαθμών επιδίωξε να τον εξουθενώσει.  Έχοντας προφανώς λάβει εντολή από την κυβέρνηση «λύγισέ τον και κάνε τον να αποδεχτεί ΑΦΜ και ΑΜΚΑ», το Λιμενικό Σώμα κάθιζε κάθε τόσο στο σκαμνί τον Ε. Βασαρμίδη, προβαίνοντας παράλληλα σε στερήσεις βαθμών του!  
Ο αξιωματικός όμως δεν εγκατέλειψε τον αγώνα του. Κάθε άλλο μάλιστα! Κατάφερε μάλιστα να δικαιωθεί με την προαναφερθείσα δικαστική απόφαση η οποία αποτελεί δεδικασμένο για τις εκατοντάδες αντίστοιχες περιπτώσεις  αρνητών του ΑΜΚΑ-ΑΦΜ.  Οι νεομάρτυρες λοιπόν χριστιανοί-αντιρρησίες συνείδησης πρέπει να χαμογελούν όχι γιατί κατήγαγαν προσωπική νίκη αλλά γιατί κατέδειξαν το έγκλημα της κυβέρνησης που εκτελεί εντολές παγκοσμιοποιητών, καταπατώντας το Σύνταγμα και εξολοθρεύοντας τους Ορθόδοξους χριστιανούς. 
Παρακάτω δημοσιεύουμε το σκεπτικό της εκπληκτικής απόφασης του Πρωτοδικείου Πειραιώς:
Το Δικαστήριο στη συνέχεια, σε μυστική διά­σκεψη που έγινε στην έδρα με την παρουσία και της, Γραμματέως, κατάρτισε και αμέσως ο Πρόε­δρος του δημοσίευσε την με αριθμό ΒΤ -5940 /2013 απόφαση του, η οποία έχει ως εξής:
 ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟ
ΕΠΕΙΔΗ οπό την κύρια αποδεικτική διαδικασία γενικά, και το έγγραφα που διαβάσθηκαν στο ακρο­ατήριο, σε συνδυασμό και με την απολογία του κατη­γορουμένου, προέκυψε και το Δικαστήριο πείσθηκε, ότι ο κατηγορούμενος δεν τέλεσε την πράξη που του αποδίδεται με το κατηγορητήριο. Ειδικότερα αυτός δεν αρνήθηκε να υποβάλει την δήλωση περιουσιακής κατάστασης ("πόθεν έσχες") για το οικονομικό έτος 2008, όπως τέτοια δήλωση προβλέπεται από τα άρ­θρα 1 και 2 του ν. 3213/2003 μεταξύ άλλων και για τους υπηρετούντες στο Λιμενικό Σώμα. Το μόνο που αρνήθηκε ήταν να συμπληρώσει στο σχετικό προεκτυπωμένο έγγραφο που του δόθηκε, τον Αριθμό Φο­ρολογικού Μητρώου του ως αυτοπροσδιοριστικό του στοιχείο και τούτο για λόγους θρησκευτικής συνείδη­σης.
Συγκεκριμένα αυτός, όπως και μερίδα άλλων Ορθόδοξων Χριστιανών αρνούνται να αυτοπροσδιορίζονται με αριθμητικά στοιχεία, καθώς πιστεύουν ό­τι έτσι προδίδουν το Σύμβολο της Πίστεως κατά το ε­δάφιο του "Ομολογώ εν Βάπτισμα εις άφεσιν αμαρ­τιών" και τη σημασία που έχει η λήψη του ονόματος για τον Χριστιανό μέσω του Ιερού Μυστηρίου του Βα­πτίσματος ως στοιχείο και μόνο του αυτοπροσδιορισμού του. Οι εν λόγω συμπολίτες μας επιθυμούν λοι­πόν στις συναλλαγές τους με τις δημόσιες υπηρεσί­ες να ταυτοποιούνται με το όνομα τους και όχι με τα αριθμητικά στοιχεία Α.Φ.Μ. και Α.Μ.Κ.Α., θεωρώντας ότι η υποχρεωτική χρήση των παραπάνω αριθμών
συνιστά αντισυνταγματικό περιορισμό της θρησκευ­τικής τους ελευθερίας και ότι αποτελεί προστάδιο για τον υποχρεωτικό προσδιορισμό όλων των ανθρώ­πων με ορισμένο για τον καθένα αριθμό με τη χρήση του ηλεκτρονικού γραμμωτού κώδικα bar code, ο ο­ποίος οριοθετείται με τον αριθμό "6-6-6" και προετοι­μάζει, κατά την αντίληψη τους, σύμφωνα με την "Α­ποκάλυψη του Ιωάννου" την έλευση του Αντίχριστου. Ο κατηγορούμενος εν προκειμένω σύμφωνα με το αναγνωσθέν υπ' αριθμ. πρωτ. 6716/02/2011 έγγραφο του Λιμενικού Σώματος συνέταξε ο ίδιος και υπέβαλε έντυπο αναφερόμενο ως "ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙ­ΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2008, ΕΙΣΟΔΗ­ΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2008, ΕΙΣΟ­ΔΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ 01/01-31/01/2007" συνοδευόμενο από την υπ' αριθμ. 13638 έκθεση επίδοσης, το οποίο όμως η αρμόδια υπηρεσί­α θεώρησε μη ανταποκρινόμενο στις προδιαγραφές που έχει θέσει ο νομοθέτης, καθώς «δεν είναι αυτό που ορίζεται ρητά στην παράγραφο 4 του άρθρου 3 και στο Παράρτημα 6 του Π.Δ. 112/2007 (ΦΕΚ 144 Α707)». Από την υποβληθείσα δήλωση στην οποίο α­ναγράφονται οι αποδοχές του κατηγορούμενου ως δημοσίου υπαλλήλου, καθώς και τα στοιχεία του υπ' αριθμ. κυκλοφορίας … αυτοκινήτου που είχε στην κυριότητα του από παλιά χωρίς να αναγράφεται κάποιο άλλο περιουσιακό στοιχείο, προκύπτει ότι ε­κείνος δεν απέκτησε κατά το παραπάνω έτος κινητή ή ακίνητη περιουσία ή άλλο περιουσιακό στοιχείο α­πό αυτά που πρέπει να αναγράφονται στο σχετικό έ­ντυπο «Πόθεν έσχες». Περαιτέρω σύμφωνα με το άρ­θρο 2 παρ.1 του ισχύοντος Συντάγματος της Ελλά­δος «Ο σεβασμός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου αποτελούν την πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας», ενώ κατ' άρθρο 5 παρ. 1 αυτού «Καθένας έχει δικαίωμα να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπι­κότητα του και να συμμετέχει στην κοινωνική, οικονο­μική και πολιτική ζωή της χώρας εφόσον δεν προ­σβάλλει τα δικαιώματα των άλλων και δεν παραβιάζει το Σύνταγμα ή τα χρηστά ήθη». Τέλος κατ' άρθρο 13 παρ.1 και 4 του Συντάγματος «1. Η ελευθερία της θρησκευτικής συνείδησης είναι απαραβίαστη. Η από­λαυση των ατομικών και πολιτικών δικαιωμάτων δεν εξαρτάται από τις θρησκευτικές πεποιθήσεις καθε­νός... 4. Κανένας δεν μπορεί, εξαιτίας των θρησκευ­τικών ταυ πεποιθήσεων να απαλλαγεί από την εκπλή­ρωση των υποχρεώσεων προς το Κράτος ή να αρνη­θεί να συμμορφωθεί προς τους νόμους». Από τις πα­ραπάνω διατάξεις προκύπτει ότι η μεν επίκληση της θρησκευτικής συνείδησης δεν πρέπει να οδηγεί σε μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν α­πό τους νόμους του Κράτους, το δε Κράτος οφείλει κατά την άσκηση της νομοθετικής και εκτελεστικής εξουσίας να σέβεται την ελευθερία της θρησκευτι­κής συνείδησης, αποφεύγοντας, όπου αυτό είναι δυ­νατό να ορίσει την εκπλήρωση των υποχρεώσεων με τρόπο που προσβάλλει τη θρησκευτική συνείδηση ο­ποιασδήποτε ομάδας προσώπων που ασπάζεται γνω­στή στην Ελλάδα θρησκεία. Εν προκειμένω, η υπο­χρέωση υποβολής δήλωσης πόθεν έσχες από τον κα­τηγορούμενο μπορούσε να εκπληρωθεί με τον προσ­διορισμό των ονομαστικών στοιχείων της ταυτότητας του, ήτοι με το ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο σε συνδυασμό με τα στοιχεία της ημερομηνίας γέννησης του κατηγορούμενου, χωρίς να χρειασθεί να θιγεί η θρησκευτική του συνείδηση. Δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση η Πολιτεία θα μπορούσε να προβλέψει εναλλακτικούς τρόπους ταυτοποίησης των πολιτών που λόγω της θέσης τους στο Δημόσιο οφείλουν να υποβάλλουν δήλωση "πόθεν έσχες" και δεν έχουν αντίρρηση ως προς αυτό, πλην όμως για λόγους θρησκευτικής συνείδησης αντιτίθενται στην ταυτοποίηση του με ορισμένο αριθμό. Ένα τέτοιο μέτρο είναι δυνατό να προβλεφθεί, χωρίς να υπάρξει δυσλειτουργία του συστήματος ελέγχου των δηλώ­σεων "πόθεν έσχες". Ανεξαρτήτως του εάν ο νομοθέ­της ή άλλες ομάδες πολιτών ενστερνίζονται ή απορ­ρίπτουν την παραπάνω πίστη του κατηγορούμενου με το σκεπτικό ότι αυτός ανήκει σε θρησκευτική μειονότητα, η πίστη του αυτή δεν παύει να αποτελεί έκφραση της θρησκευτικής του συνείδησης, την ε­λευθερία της οποίας εγγυάται το Σύνταγμα. Η επιμο­νή του κατηγορούμενου να μην αυτοπροσδιορισθεί με αριθμό φορολογικού μητρώου δεν συνιστά άρνη­σή του να εκπληρώσει το νόμο, αφού ο ίδιος υπέβα­λε σχετική δήλωση μέσω δικαστικού επιμελητή, χω­ρίς να συμπληρώσει σε αυτή το Α.Φ.Μ., παράλειψη ό­μως που δεν στερεί τον παραλήπτη της δήλωσης α­πό τη δυνατότητα να ταυτοποιήσει με τα υπόλοιπα στοιχεία της δήλωσης το πρόσωπο από το οποίο αυ­τή προέρχεται και το οποίο ελέγχεται ως προς την προέλευση της περιουσίας του. Η άρνηση του κατη­γορούμενου αφορά στην τήρηση του επιβαλλόμενου από το νομοθέτη τύπου κατά την άσκηση της υπο­χρέωσης υποβολής "πόθεν έσχες", δηλαδή στον αυτοπροσδιορισμό του με συγκεκριμένα αριθμητικά στοιχεία, η δε Πολιτεία γνώριζε τον προβληματισμό που είχε αναπτυχθεί για το παραπάνω θέμα από θρη­σκευτικές ομάδες Ορθοδόξων Χριστιανών, ενόψει της κύρωσης της Συνθήκης Σένγκεν. Η άρνηση της αρμόδιας κρατικής υπηρεσίας να δεχθεί τη δήλωση του κατηγορούμενου χωρίς τον Α.Φ.Μ. συνιστά πα­ραβίαση εκ μέρους της του σεβασμού της θρησκευ­τικής του ελευθερίας αλλά και του δικαιώματος στην ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας του, αφού με την άρνηση αυτή καθίσταται αδύνατο να φέρει αυ­τός σε πέρας την παραπάνω συναλλαγή με την αρ­μόδια δημόσια υπηρεσία και τίθεται εκ των πραγμά­των εκτός οικονομικής και κοινωνικής ζωής. Όμως με τον τρόπο αυτό, η Πολιτεία οδηγεί τον κατηγορούμε­νο και τη θρησκευτική ομάδα στην οποία αυτός ανή­κει ενώπιον μέγιστου ηθικού και συνειδησιακού δι­λήμματος ήτοι ή να δεχθεί την υποχρεωτική χρήση του παραπάνω αριθμού, ευρισκόμενος τότε αντιμέ­τωπος με ενοχές θρησκευτικής συνείδησης ή να τε­θεί εκτός κοινωνικής και οικονομικής ζωής, οπουδή­ποτε απαιτείται η χρήση Α.Φ.Μ., οδηγούμενος σε α­πομόνωση και φέροντας το βάρος να αποδεικνύει κάθε φορά ότι δεν αρνείται τη συναλλαγή με τις αρ­χές αλλά τη χρήση του Α.Φ.Μ. Ενόψει των ανωτέρω, το Δικαστήριο κρίνει ότι ο κατηγορούμενος πρέπει να κηρυχθεί αθώος, ακριβώς διότι n άρνηση του α­φορά στη χρήση Α.Φ.Μ. και όχι στην υποβολή δήλω­σης περιουσιακής κατάστασης του ν. 3213/2003, την οποία αυτός υπέβαλε μέσω δικαστικού επιμελητή.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΔΙΚΑΖΕΙ με παρόντα τον κατηγορούμενο ΚΗΡΥΣΣΕΙ τον κατηγορούμενο ΑΘΩΟ…
Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε αμέ­σως σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο.


 ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΔΗΜΑΡΑ-ΑΒΡΑΜΙΔΗ ΥΠΕΡ ΑΡΝΗΤΩΝ ΑΜΚΑ
Οι βουλευτές των ΑΝΕΛ κ.κ. Δημαράς-Αβραμίδης έχουν κάνει αρκετές παρεμβάσεις για την παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων των αρνητών του ΑΜΚΑ, μία από τις οποίες είναι η κατάθεση της ακόλουθης ερώτησης προς τον κ. Βρούτση:

«Κύριε Υπουργέ,
 Βασική και θεμελιώδης αρχή του άρθρου 2 παρ. 1 του Συντάγματος σύμφωνα με την οποία η Πολιτεία έχει πρωταρχική υποχρέωση να σέβεται , να προστατεύει την αξία του ανθρώπου και η οποία απαγορεύεται να αναθεωρηθεί. Η άποψη των πολιτών  να αρνούνται την χορήγηση ΑΜΚΑ λόγω παραβίασης της θρησκευτικής και συνταγματικής συνείδησης τους δεν σημαίνει ότι η Πολιτεία μπορεί να παραβιάζει την παραπάνω θεμελιώδη συνταγματική διάταξη, να κατακρατεί μισθούς και συντάξεις και να μη προσπαθεί να δώσει μια δίκαιη λύση.
Ερωτάστε  :
1. Γιατί η Πολιτεία αφήνει αβοήθητους τους πολίτες που αρνούνται να καταγραφούν σε ΑΜΚΑ επικαλούμενη ένα τυπικό νόμο, εξαθλιώνοντάς τους,  αρνούμενη να δώσει μια δίκαιη λύση, ενεργώντας σε βάρος θεμελιωδών συνταγματικών αρχών;

2. Στα ασφαλιστικά ταμεία, έχουν συσσωρευτεί ποσά από μη αποδοθείσες συντάξεις για τους παραπάνω λόγους. Πόσοι είναι οι δικαιούχοι ανά την επικράτεια που για λόγους θρησκευτικής συνείδησης δεν έχουν ΑΜΚΑ και δεν τους αποδίδονται οι συντάξεις τους; Υπάρχουν  αναλυτικά στοιχεία; Εάν ναι, ζητάμε να κατατεθούν αναλυτικές καταστάσεις ανά ταμείο.

Αθήνα 18/2/2014»  
"Ελεύθερη Ώρα"


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου