OPTOCENTER

Δευτέρα, 7 Αυγούστου 2017

"ΧΑΣΤΟΥΚΙ" ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ 5ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ: "ΑΠΑΞΙΩΝΕΤΕ ΤΟΝ ΘΕΣΜΟ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ 3η ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΑ"! ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ...

Λάβαμε και δημοσιεύουμε επιστολή της Ζίνας  Μπέκα, Προέδρου ΣΓΚ 5ου Νηπιαγωγείου Χολαργού και εκλεγμένης Εκπροσώπου της Ένωσης ΣΓΚ Παπάγου Χολαργού στην ΔΕΔ,αναφορικά με συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, η οποία συνεδριάζει από τις  11.00 π.μ. σήμερα (!!!). Επιστολή-κατηγορώ για την υποβάθμιση, όπως λέει της  Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης και η οποία κατατέθηκε επίσημα και έλαβε αρ. πρωτ. 19693/3-8-2017. 
Απευθύνεται προς την κα Τσικρικώνη και έχει, εκτός των άλλων και τις προστάσεις της κας Μπέκα. 

Ιδού τι αναφέρει.
Χολαργός, 1-8-2017
Αξιότιμη κυρία Τσικρικώνη,
Αξιότιμα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης,
Η υπογράφουσα την παρούσα επιστολή, εκλεγμένη εκπρόσωπος της...

Ένωσης Συλλόγων Γονέων Παπάγου- Χολαργού, Ζίνα (Γεωργία) Μπέκα, στην Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, εκφράζω τη βαθιά μου θλίψη για την απαξίωση του θεσμού της διαβούλευσης που για τρίτη συνεχόμενη χρονιά παρατηρώ. Η Επιτροπή Διαβούλευσης είναι ένας σχετικά νέος θεσμός, που στόχο έχει την ενίσχυση της αμεσότητας της δημοκρατίας, στόχος που επιτυγχάνεται με την συμμετοχή των παραγωγικών και κοινωνικών φορέων του Δήμου μας στην Επιτροπή.
Σε αντίθεση όμως με το πνεύμα του καλλικρατικού αυτού θεσμού, παρατηρώ την υποβάθμιση που συντελείται με τον ορισμό ημερομηνίας συνεδρίασης τον μήνα Αύγουστο, στην καρδιά της θερινής περιόδου, αλλά και σε ώρα εργάσιμη πρωινή, όπου οι περισσότεροι εκπρόσωποι δεν έχουν την πολυτέλεια να απέχουν από την εργασία τους. 
Περαιτέρω κλήθηκα να παραστώ σε μια συνεδρίαση, χωρίς να έχω λάβει, όπως προβλέπεται, καμία απολύτως εισήγηση, ή Σχέδιο του προϋπολογισμού επί των οποίων, θα μπορούσα να υποβάλω τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις μου.
Ωστόσο σεβόμενη το θεσμό της Διαβούλευσης, μολονότι για τους ανωτέρω εκτιθέμενους λόγους, αδυνατώ να παραστώ, θέλω να καταθέσω τις προτάσεις μου, μέσα από τα μάτια των απλών γονέων, που εκπροσωπώ, και όχι τεχνοκρατών, τις οποίες θα επιθυμούσα η Δημοτική Αρχή να λάβει υπόψη της στην κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος και του Προϋπολογισμού 2018 και τις οποίες παρακαλώ να αναγνωστούν κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής.
Πιο συγκεκριμένα, οι προτάσεις μου είναι οι ακόλουθες:
1. Γενναία αύξηση του κονδυλίου για τα σχολεία, ώστε να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία αυτών. Το κονδύλι αυτό να καλύπτει όλες της ανάγκες μετά τις επιγενόμενες εκπτώσεις των εργολάβων.
Έγκαιρη διενέργεια και ολοκλήρωση όλης της διαδικασίας των διαγωνισμών και των έργων, ώστε να ολοκληρώνονται οι εργασίες εντός των χρονικού διαστήματος των θερινών διακοπών και να παραδίδονται τα σχολεία έτοιμα προς χρήση στην έναρξη του σχολικού έτους.  
Εξ´ ολοκλήρου επισκευές όπου υπάρχουν προβλήματα, με απόλυτη προτεραιότητα στα θέματα ασφάλειας των παιδιών εντός των σχολείων. 
Σχέδιο-μελέτη συντήρησης των σχολικών κτιρίων με απόλυτη προτεραιότητα στα παλαιότερα κτίρια, ώστε άμεσα το περιβάλλον αυτών να μεταμορφωθεί σε σύγχρονο και φιλικό για τους μαθητές.
2. Εγγραφή ειδικού κονδυλίου για την αγορά οικοπέδων και οικημάτων για ανέγερση σχολικών κτηρίων. 
Μελέτες με πειστική τεκμηρίωση της ανάγκης δημιουργίας νέων σχολικών κτηρίων, τέτοια που να «δεσμεύει» τα αρμόδια Υπουργεία για την υφιστάμενη ανάγκη ανέγερσης νέων σχολείων (2 6θέσια Δημοτικά σχολεία, ένα στον Παπάγο και ένα στον Χολαργό).
3. Εγγραφή ειδικού κονδυλίου για προέκταση των ήδη υπαρχουσών σχολικών εγκαταστάσεων στο 2ο – 3ο Δημοτικό Παπάγου. 
4. Διατήρηση των κωδικών των κονδυλίων που αφορούν στην επισκευή της στέγης του 1ου Λυκείου Χολαργού και στην ενεργειακή αναβάθμιση του όλου κτηρίου του και επιτάχυνση των διαδικασιών για την επίτευξη αυτού του στόχου.
5. Κάλυψη από το Δήμο όλων των αναλωσίμων που ζητούνται από τους εκπαιδευτικούς και συγκεκριμένα γραφικής ύλης για όλες τις βαθμίδες και ξενόγλωσσα βιβλία, όπου αυτά επιβαρύνουν τους γονείς, με ειδική εγγραφή στον προϋπολογισμό, για όλους τους μαθητές, όλων των τάξεων, όλων των οικογενειών σεβόμενοι το Σύνταγμα και το δικαίωμα όλων ανεξαιρέτως των Ελληνόπουλων στη δημόσια δωρεάν Παιδεία.
6. Μελέτες και διαμόρφωση ασφαλών διαδρομών από και προς τα σχολικά κτήρια με προτεραιότητα στα σχολεία που ενέχουν υψηλό κίνδυνο πρόσβασης (2ο-3ο Δημοτικά Παπάγου, 2ο-3ο Δημοτικά Χολαργού, 5ο Δημοτικό Χολαργού, Γυμνάσιο-Λύκειο Παπάγου κ.λπ.)
7. Υιοθέτηση από το Δήμο της Σύναψης Συμφωνίας- Πλαίσιο Προμήθειας Αγαθών με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ (Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων) με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των 60.000 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ. Η Συμφωνία Πλαίσιο προβλέπεται και από το νόμο 4412/16 και αποτελεί Ευρωπαϊκή Οδηγία για την μείωση της γραφειοκρατίας αλλά και του κόστους των έργων. Το όφελος είναι πολλαπλό για τα σχολεία: χαμηλότερες προσφορές από εργολάβους, δέσμευση των τελευταίων για άμεση εκτέλεση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, όποτε και όπου χρειασθεί. Έτσι θα έχουμε μόνιμα συνεργεία που θα συνεργάζονται κατ´ αποκλειστικότητα και σίγουρα κατά προτεραιότητα με όλους του Διευθυντές των σχολείων.
8. Κατασκευή Κολυμβητηρίου, μετά και την ένταξη της κολύμβησης στο ωρολόγιο πρόγραμμα της Γ´ τάξης Δημοτικού ως υποχρεωτικού μαθήματος. Είναι γνωστό ότι τη σχολική χρονιά 2016-2017 το μάθημα της κολύμβησης εφαρμόσθηκε μόνο μερικώς στο Δήμο μας, γιατί λόγω της υποχρηματοδότησης του αρμόδιου Υπουργείου προτιμήθηκαν τα σχολεία των δήμων που διαθέτουν κολυμβητικές εγκαταστάσεις και δεν χρειαζόταν η μετακίνηση των μαθητών. 
Για όλα αυτά εμείς δεν μπορούμε να ζητήσουμε συγκεκριμένα κονδύλια. Δεν είμαστε ειδικοί ώστε να τα κοστολογήσουμε.
Ζητάμε η πολιτική βούληση της Δημοτικής Αρχής να ταυτιστεί με των γονέων. 
Ζητάμε η παιδεία, τα σχολεία και η μαθητιώσα νεολαία να γίνουν τελικά η απόλυτη και μόνη προτεραιότητα, διότι σίγουρα όλοι συμφωνούμε ότι είναι η επένδυση για το μέλλον του Δήμου μας.
Για την Ένωση Συλλόγων Γονέων Παπάγου-Χολαργού
Η εκπρόσωπος
Ζίνα (Γεωργία) Μπέκα 


Ζινα Μπέκα
Δικηγόρος 
Πρόεδρος ΣΓΚ 5ου Νηπιαγωγείου Χολαργού 
Εκπρόσωπος στην Ένωση 
Εκλεγμένη Εκπρόσωπος της Ένωσης ΣΓΚ Παπάγου Χολαργού στην ΔΕΔ


40 σχόλια:

 1. Σήμερα στις 11 το πρωί στο Δημαρχείο τρία μόνο μέλη της Επιτροπής Διαβούλευσης έδωσαν παρών . Οι υπόλοιποι απουσίαζαν . Η συνεδρίαση θα επαναληφθεί αύριο την ίδια ώρα . Πριν λίγες ημέρες όλα τα μέλη της Επιτροπής λάβαμε την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης που λέει τα εξείς ........ Καλείστε να παρευρεθείτε σε Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 7 Αυγούστου 2017 και ώρα 11 στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να γνωμοδοτήσουμε για το παρακάτω θέμα .ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ επί του προσχεδίου του Προυπολογισμού και του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Παπάγου Χολαργού έτους 2018 . Η ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΞΕΚΑΘΑΡΗ . ΟΛΑ τα άλλα είναι για την προσωπική προβολή της Κυρίας Μπέκας . Κυρία Μπέκα αυτά και πολλά άλλα θα τα πούμε αύριο και θα αποφασίσουμε όλοι ΜΑΖΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΑ τι θα κάνουμε . Μετά θα ενημερώσουμε και τον τύπο όπως πρέπει σαν Δημοκρατική Επιτροπή και όχι ο καθένας όπως νομίζει για τον εαυτούλη του . Εγώ έχω και κάποιες άλλες προτάσεις που η Κυρία Μπέκα ξέχασε να μας πει ............ Γιατί σε όλα τα σχολεία του Δήμου μας γίνονται βανδαλισμοί από ......... άγνωστους ......... και οι Σύλλογοι δεν καταδικάζουν το θλιβερό αυτό γεγονός ; Ποιος πληρώνει τις ζημιές την ώρα που ζητούμε αύξηση των Δημοτικών σχολικών κονδυλίων ; Η σημερινή κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ πόσα χρήματα έχει διαθέσει για τα σχολεία του Δήμου μας . Πόσες φορές οι Σύλλογοι Παπάγου Χολαργού έχουν διαμαρτυρηθεί στους αρμόδιους υπουργούς για τα χάλια της παιδείας και την ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΕΡΓΙΑ των νέων πτυχιούχων που δουλεύουν για 10 ευρώ την ημέρα και ανασφάλιστοι ; Αυτά και πολλά άλλα θα συζητήσουμε αύριο [ελπίζω] ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΑ ..........

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΙ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΊΑ ΣΤΟ ΔΥΣΚΟΛΟ ΕΡΓΟ ΣΑΣ . Η ΚΥΡΙΑ ΜΠΕΚΑ ΒΙΑΣΤΗΚΕ ΠΟΛΥ . ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗΜΕΡΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΕΡΓΙΑ . τΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΤΕΛΕΙΩΝΟΥΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΤΥΧΗ . ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ . ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΧΟΥΝ ΦΥΓΕΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΝΕΙ ΣΗΜΑΣΙΑ . Ο ΑΦΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΚΥΡΙΑΡΧΕΙ ΠΑΝΤΟΥ .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Χαστούκια θέλουν αυτοί που ξέχασαν και δεν έβαλαν στα σχολικά βιβλία τον Περικλή , τον Σωκράτη , Τον Πλάτωνα και πολλούς άλλους και δυσφημούν την Ιστορία και τον Πολιτισμό μας και πούλησαν την Ελλάδα σε ξένα συμφέροντα για 99 χρόνια .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Κυρία Μπέκα η Στεφανίδη το χρυσό μετάλιο δεν το πήρε έπειτα από κλήρωση . Είναι ντροπή ο χολεριασμένος Καρανίκας του ΣΥΡΙΖΑ να λέι ότι η Αριστεία είναι Χολέρα και κανείς Σύλλογος Γονέων να μην αντιδράει . Οι Σύλλογοι Γονέων Χολαργού είναι συνιστώσες του συριζα με ανύπαρκτη προσφορά στην παιδεία .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Οισυριζαίες μας έχουν πρήξει στα μεγάλα λόγια . Όλο ψέματα λένε σαν τον Ψεύτη τον Τσίπρα .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Κανείς δεν πρέπει να ξεχάσει ότι πριν λίγο καιρό ο σύλλογος του 2ου Δημοτικού σχολείου Χολαργού [ανήκει στον συριζα] έντυσε με μουσουλμανικές μαντίλες μικρά Ελληνόπουλα την ημέρα Γενοκτονίας των Ποντίων .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. ΣΕ ΕΝΑ ΜΗΝΑ ΘΑ ΕΙΜΑΙ ΣΤΟ 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕ ΔΥΟ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΘΑ ΤΑ ΠΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΟΛΑ.

  ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Ένωσης Συλλόγων Γονέων Παπάγου- Χολαργού, Ζίνα (Γεωργία) Μπέκα, στην Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, εκφράζω τη βαθιά μου θλίψη για την απαξίωση του θεσμού της διαβούλευσης που για τρίτη συνεχόμενη χρονιά παρατηρώ. Η Επιτροπή Διαβούλευσης είναι ένας σχετικά νέος θεσμός, που στόχο έχει την ενίσχυση της αμεσότητας της δημοκρατίας, στόχος που επιτυγχάνεται με την συμμετοχή των παραγωγικών και κοινωνικών φορέων του Δήμου μας στην Επιτροπή.

  ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΦΑΝΕΣ ΟΤΙ Η ΚΥΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΠΕΚΑ ΝΟΜΙΖΕΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΖΙΝΑ ΜΕ ΤΟ ΣΠΑΘΙ ΤΗΣ ΘΕΜΙΔΟΣ ΠΑΝΩ ΣΕ ΑΛΟΓΟ ΠΟΥ ΚΑΛΠΑΖΕΙ ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΝ ΠΑΡΕΙ Ο ΧΑΡΟΣ.
  ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΚΥΡΙΑ ΜΟΥ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΤΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ ΑΝ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΣΕ ΟΛΑ "ΣΦΙΧΤΟΣ" ΘΑ ΕΙΧΕ ΚΑΤΑΝΤΉΣΕΙ ΟΠΩΣ ΑΛΛΟΙ ΔΗΜΟΙ ,ΚΥΡΊΩΣ ΣΥΡΙΖΑΙΪΚΟΙ ΠΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ ΞΟΔΕΥΟΥΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΑΠΛΩΝΟΥΝ ΤΟ ΧΕΡΙ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΟΜΜΑΤΙΚΟΥΣ ΠΑΤΕΡΟΥΛΗΔΕΣ ΤΟΥΣ ΜΙΑ "ΜΟΥΤΖΑ" ΚΑΙ ΠΟΛΛΕΣ ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ.
  ΑΝΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΤΟ ΣΤΑΥΤΟ ΣΑΣ ΠΟΥ ΑΚΟΜΑ ΕΧΟΥΜΕ ΣΧΟΛΕΙΑ,ΚΑΝΕΤΕ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΕΣΤΕ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ,ΤΟ ΕΧΟΥΜΕ ΔΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΟΛΛΑΚΙΣ.

  ΕΠΙΣΗΣ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΑΖΕΥΟΝΤΑΙ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ ΣΤΟ 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΑ ΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΠΗΓΑΙΝΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΟΠΕΡΑΣΗ ΚΑΠΟΙΩΝ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. http://www.clickatlife.gr/cinema/story/37874

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. ΚΑΙ ΚΑΛΟ ΕΙΝΑΙ ΚΥΡΙΑ ΜΟΥ ΝΑ ΑΣΧΟΛΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕ ΜΙΑ ΣΕΙΡΑ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΟΥΔΕΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΕΧΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΜΕ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΗΣ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΑΛΛΑ ΠΟΥ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΤΕ ΩΡΑΙΟΤΑΤΑ ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΤΕ ΑΝ ΗΣΑΣΤΑΝ ΚΑΙ ΔΗΜΑΡΧΟΣ Η ΙΔΙΑ Ή ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ.
  ΝΑ ΕΥΧΗΘΩ ΚΑΙ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ !

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΠΟΛΥ ΟΜΟΡΦΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΔΟΜΗΤΙΚΟΣ Ο ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΠΟΥ ΕΡΧΕΤΑΙ !!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΛΕΞΕΤΕ ΚΑΤΙ ΚΥΡΙΑ ΜΠΕΚΑ.
  Ή ΘΑ ΜΙΛΑΤΕ ΣΑΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΝΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ (5ου) Ή ΘΑ ΜΙΛΑΤΕ ΣΑΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ.
  ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ ΔΕΝ ΣΥΜΒΑΔΙΖΟΥΝ ΟΤΑΝ ΤΑ ΜΠΛΕΚΕΤΕ !!

  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ.ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΙΝΕΜΑ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Κα Μπέκα, από τα..."θετικότατα" σχόλια που ανέγνωσα έως τώρα και που αναφέρονται σε εσάς, συμπεραίνω πως, θα έχετε "δυσκολίες" στο να περάσετε την "γραμμή σας". Κομματική; ή όχι...
  club 21

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Ρε χάλια αδιόρθωτα που έχει αυτή η χώρα . Ο συριζα έχει διαλύσει την χώρά κάί ή Μπέκα μας δίνει μαθήματα Δημοκρατίας . Τα σχολεία κυρία Μπέκα έχουν γίνει αχούρια και σταύλοι από τους βανδαλισμούς και την αλητεία των αριστερών παρατάξεων . Γκέτα ναρκομανών και αναρχικών στοιχείων με την ανοχή των συλλόγων γονέων . Αν περιμένουμε από σένα να μας κάνεις προτάσεις σε λίγο θα φέρεις και ιμάμηδες .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. Το Λύκειο που είναι στο Άλσος Χολαργού δίπλα στο Δημαρχείο είναι σε αθλία κατάσταση από τα ελεεινά συνθήματα μιας μειοψηφίας μαθητών . Εκεί έχουν γίνει και μεγάλες καταστροφές από αναρχικά στοιχεία όπως και ξυλοδαρμοί κατοίκων της περιοχής που αντέδρασαν σε τέτοιες φασιστικές αντιλήψεις . Αυτά όλοι οι σύλλογοι τα γνωρίζουν αλλά δεν αντιδρούν . Πρέπει η Επιτροπή Διαβούλευσης μαζί με εθελοντές να καθαρίσει τα σχολεία για να μπορούν τα παιδιά μας να κάνουν ανθρώπινα μάθημα και όχι να γίνονται έρμαια αριστερών φασιστικών οργανώσεων . Η σημερινά αριστερή κυβέρνηση δεν έχει δώσει ούτε ένα ευρώ για την παιδεία . Κυρία Μπέκα δεν φταίει η Τσικρικόνη για τα αίσχη της παιδείας . Η αριστερά τα έχει μετατρέψει σε Γκέτα εκπαίδευσης Γενιτσάρων .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. Οι Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων είναι Ντροπή για την Περικλέους Πολιτεία . Ελέγχονται από τον ΣΥΡΙΖΑ που έχει διαλύσει την Ελληνική Παιδεία και σε λίγο θα καταργήσει και την Ελληνική Γλώσσα . Ευθύνες έχουν όλοι οι γονείς που ανέχονται τα Σταλινικά σκουπίδια του Παραπετάσματος να ελέγχουν την παιδική τρυφερή ηλικία των παιδιών τους μετατρέποντας τα σε Γενίτσαρους . Η αλητεία της αριστεράς είναι γνωστή στο Πανελλήνιο ειδικά στα σχολεία όπου παράγουν ανθέλληνες και εμπρηστές κάθε πανανθρώπινης Αξίας . Οι αριστεροί δεν πιστεύουν σε Ιδανικά και δεν γνωρίζουν Ιστορία γι αυτό πολεμούν με λύσσα τον Περικλή και όλους τους Μεγάλους Διδάσκαλους του Γένους μας . Δεν γνωρίζουν το χρώμα της Σημαίας μας ούτε τον Εθνικό Ύμνο γι αυτό θέλουν να τα καταργήσουν . Θα καταργήσουν τις παρελάσεις για έναν και μόνον λόγο . Οι παρελάσεις ΞΥΠΝΟΥΝ ΜΝΗΜΕΣ , στην νέα γενιά , από την ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΝΙΚΗ του Ελληνικού Στρατού εναντίον των Σιδερόφρακτων Φασιστικών Δυνάμεων του Άξονος και των Δυνάμεων του Σκότους . Στα Βόρεια Σύνορα μας τις ΦΑΣΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΡΑΡΧΙΕΣ του Φασίστα Μουσολίνη τις αποδεκατίσαμε στα βουνά της Πίνδου και τις ΠΝΙΞΑΜΕ στην ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΑ . Στα ΟΧΥΡΑ ΜΕΤΑΞΑ θάψαμε βαθιά στην άμμο δεκάδες χιλιάδες Γερμανούς ΝΑΖΙ δίνοντας θανάσιμο χτύπημα στον ΧΑΣΑΠΗ ΧΙΤΛΕΡ φίλο του κομμουνιστή Στάλιν . Η αριστερά εκπροσωπεί το Σκότος , την Μιζέρια , την παλαιολιθική εποχή , το μίσος για τα Γράμματα και τις Τέχνες των Ελλήνων και κάθε Διεστραμμένη Σκέψη . Σαν τους αρουραίους ροκανίζουν τα θεμέλια μιας Υπέροχης Πατρίδος που δίδαξε σε όλο τον Κόσμο ΑΞΙΕΣ και ΙΔΑΝΙΚΑ . ΤΑΣ ΜΕΝ ΠΟΛΕΙΣ ΑΝΑΘΗΜΑΣΙ , ΤΑΣ ΔΕ ΨΥΧΑΣ ΜΑΘΗΜΑΣΙ ΚΟΣΜΕΊΝ ΔΕΙ .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. Οι Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων είναι Ντροπή για την Περικλέους Πολιτεία . Ελέγχονται από τον ΣΥΡΙΖΑ που έχει διαλύσει την Ελληνική Παιδεία και σε λίγο θα καταργήσει και την Ελληνική Γλώσσα . Ευθύνες έχουν όλοι οι γονείς που ανέχονται τα Σταλινικά σκουπίδια του Παραπετάσματος να ελέγχουν την παιδική τρυφερή ηλικία των παιδιών τους μετατρέποντας τα σε Γενίτσαρους . Η αλητεία της αριστεράς είναι γνωστή στο Πανελλήνιο ειδικά στα σχολεία όπου παράγουν ανθέλληνες και εμπρηστές κάθε πανανθρώπινης Αξίας . Οι αριστεροί δεν πιστεύουν σε Ιδανικά και δεν γνωρίζουν Ιστορία γι αυτό πολεμούν με λύσσα τον Περικλή και όλους τους Μεγάλους Διδάσκαλους του Γένους μας . Δεν γνωρίζουν το χρώμα της Σημαίας μας ούτε τον Εθνικό Ύμνο γι αυτό θέλουν να τα καταργήσουν . Θα καταργήσουν τις παρελάσεις για έναν και μόνον λόγο . Οι παρελάσεις ΞΥΠΝΟΥΝ ΜΝΗΜΕΣ , στην νέα γενιά , από την ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΝΙΚΗ του Ελληνικού Στρατού εναντίον των Σιδερόφρακτων Φασιστικών Δυνάμεων του Άξονος και των Δυνάμεων του Σκότους . Στα Βόρεια Σύνορα μας τις ΦΑΣΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΡΑΡΧΙΕΣ του Φασίστα Μουσολίνη τις αποδεκατίσαμε στα βουνά της Πίνδου και τις ΠΝΙΞΑΜΕ στην ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΑ . Στα ΟΧΥΡΑ ΜΕΤΑΞΑ θάψαμε βαθιά στην άμμο δεκάδες χιλιάδες Γερμανούς ΝΑΖΙ δίνοντας θανάσιμο χτύπημα στον ΧΑΣΑΠΗ ΧΙΤΛΕΡ φίλο του κομμουνιστή Στάλιν . Η αριστερά εκπροσωπεί το Σκότος , την Μιζέρια , την παλαιολιθική εποχή , το μίσος για τα Γράμματα και τις Τέχνες των Ελλήνων και κάθε Διεστραμμένη Σκέψη . Σαν τους αρουραίους ροκανίζουν τα θεμέλια μιας Υπέροχης Πατρίδος που δίδαξε σε όλο τον Κόσμο ΑΞΙΕΣ και ΙΔΑΝΙΚΑ . ΤΑΣ ΜΕΝ ΠΟΛΕΙΣ ΑΝΑΘΗΜΑΣΙ , ΤΑΣ ΔΕ ΨΥΧΑΣ ΜΑΘΗΜΑΣΙ ΚΟΣΜΕΊΝ ΔΕΙ .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. Μητρός τε και Πατρός και των άλλων προγόνων απάντων τιμιώτερον έστιν η Πατρίς και σεμνότερον και αγιώτερον και εν μείζονι μοίρα και παρά θεοίς και παρ' ανθρώποις τοις νουν έχουσι . Αυτό το είπε ο Σωκράτης πριν χιλιάδες χρόνια και οι συριζαίοι κατσαπλιάδες σήμερα τον έβγαλαν από όλα τα σχολικά βιβλία .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 19. Κύριε Βραχιολίδη πριν μερικά χρόνια ο τότε Δήμαρχος Χολαργού Σκούρτης έφτιαξε πανέμορφα Σχολικά Συγκροτήματα Στολίδια για την πόλη μας . Σήμερα δυστυχώς αυτή η εικόνα δεν υπάρχει και τα σχολεία μας έχουν όλα σε μεγάλο βαθμό λεηλατηθεί και καταστραφεί από συμμορίες του antifa . Ταυτόχρονα η κυρία Μπέκα ζητάει αύξηση σχολικών κονδυλίων χωρίς να καταδικάζει τις λεηλασίες . Θα ήθελα να μάθω τα αποτελέσματα της σημερινής συνεδρίασης και τις προτάσεις . Ν.Κ Πλατεία Μεταξά Χολαργός .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 20. Τον βρόμικο και ανθελληνικό σχέδιο της αριστεράς στα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας τον γνωρίζουμε όλοι . Ελπίζω να βγει κάτι καλό από την σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 21. Ας μας πει κάποιος τα αποτελέσματα της σημερινής συνεδρίασης της Επιτροπής Διαβούλευσης και αν η κυρία Μπέκα ήταν παρών .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 22. Τα τσογλάνια του ANTIFA - CIA να πληρώσουν τις καταστροφές και τους Βανδαλισμούς σε σχολεία και σπίτια . Όλοι τους ξέρουν και οι σύλλογοι τους καλύπτουν . Η αστυνομία έχει τεράστιες ευθύνες . Δώστε τέλος στην ανοχή και στην παρανομία .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 23. Όλοι γνωρίζουν αυτούς που καταστρέφουν τα σχολεία και βιαιοπραγούν εναντίον ανυπεράσπιστων πολιτών . Είναι κοινό μυστικό ότι παλιόπαιδα του ANTIFA δημιουργούν όλα αυτά τα προβλήματα στην πόλη μας ΄όπου σύλλογοι γονέων και μανάδες συριζαίες τους δίνουν άλλοθι . Και εμείς τα κορόιδα πληρώνουμε όλες αυτές τις καταστροφές . Έχουν κάνει τα σχολεία μας σαν τον ............. τους . Άι στο Διάολο βρομιάρηδες .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 24. Η καταστροφή που υπέστη η χώρα τα τρία τελευταία χρόνια με τον ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση είναι ολέθρια .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 25. Πολλές ιστοσελίδες έχουν τις δηλώσεις Βουτσά εναντίον της αριστερής Ρεπούση για την περίφημη φράση περί συνωστισμού στην Σμύρνη . Ο Βουτσάς την αποκαλεί Μωρή , Μαλακισμένη και Πατσαβούρα .........

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 26. ΘΑ ΠΕΣΕΙ ΠΟΛΥ ΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΤΟΝ ΧΕΙΜΩΝΑ.

  ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 27. Και έτσι πρέπει να γίνει . Πρέπει να δοθεί ένα τέλος στην ασυδοσία και ατιμωρησία της ξεφτιλισμένης αριστεράς . Κάθε ανθελληνική ενέργεια στα σχολεία πρέπει να τσακιστεί .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 28. Χαστούκια Ρε . Χαστούκια θέλουν οι Λεχρίτες .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 29. ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΟΣΚΥΛΑ ΚΑΛΑ ΘΑ ΚΑΝΟΥΝ ΝΑ ΞΕΚΟΥΜΠΙΣΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΡΟΔΕΞΙΑ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΚΡΟΑΡΙΣΤΕΡΑ.
  ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΘΕΣΗ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΑΣ.

  ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 30. ΚΑΛΑ ΘΑ ΚΑΝΟΥΝ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΠΟΥ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΣΟΥΣ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΚΟΜΜΑΤΙΚΑ ΦΕΡΕΦΩΝΑ,ΝΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΕΜΠΟΔΙΖΟΥΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΟΥΣ "ΔΕΡΒΕΝΑΓΕΣ" ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΑΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΕΝΤΟΛΕΣ ΤΡΙΤΩΝ.
  ΤΑ ΕΧΟΥΝ ΡΗΜΑΞΕΙ ΕΠΕΙΔΗ ΘΕΩΡΟΥΝ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΩΣ ΔΙΚΟΥΣ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΔΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ.
  ΑΥΤΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ.
  ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΑΣ ΘΕΛΟΥΜΕ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΕΝΤΟΛΕΣ,ΔΕΝ ΑΣΚΟΥΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΩΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΟΤΙ ΑΛΛΟ ΤΟΥΣ ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΤΟΥΣ.
  ΟΠΟΙΟΣ ΔΙΑΦΩΝΕΙ ΝΑ ΤΟ ΣΥΖΗΤΗΣΟΥΜΕ,ΕΥΧΑΡΙΣΤΩΣ.

  ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 31. ΟΠΟΙΑ ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ,ΝΑ ΠΑΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ Ή ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΟΤΑ.
  ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΦΑΛΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ Ή ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΜΕΡΟΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ.
  ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΘΟΥΝ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΘΕ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΣΧΟΛΗΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ ΤΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕ ΤΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Ή ΜΕ ΤΟ ΕΑΝ Ο ΔΗΜΟΣ ΘΑ ΚΑΝΕΙ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΤΕΤΟΙΑ ΑΝΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΑΣΧΕΤΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΘΕΜΑΤΑ.
  ΤΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΥΛΑ ΚΑΙ ΘΑ ΜΕ ΒΡΕΙΤΕ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΑΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΜΑΙ ΜΟΝΟΣ ΜΟΥ,ΕΜΕΝΑ ΔΕΝ ΜΕ ΚΟΡΟΪΔΕΥΕΙ ΚΑΝΕΙΣ.

  ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 32. Οι σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων στα σχολεία Χολαργού ελέγχονται από τον ΣΥΡΙΖΑ και γι αυτό τα ΤΣΟΓΛΑΝΙΑ του antifa τα έχουν ρημάξει . Δεν υπάρχουν μεγαλύτεροι φασίστες από τους αριστερούς .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 33. Στην χθεσινή συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης η κυρία Μπέκα απουσίαζε . Συζητήσαμε δεκάδες θέματα που αφορούν την παιδεία και τα έργα που θα γίνουν στον Δήμο μας . Έγιναν δεκάδες προτάσεις και ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΈΓΙΝΕ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ και άλλων περιουσιακών στοιχείων του Δήμου όπως σε Πάρκα [καταστροφες λαμπτήρων . παγκάκια , κάδους απορριμάτων κλπ] από αριστερές οργανώσεις που ξεπερνούν τις 150.000 ευρώ τον χρόνο . Αυτά η κυρία Μπέκα δεν μας τα είπε , αλλά δεν ξέχασε να ζητήσει αύξηση σχολικών κονδυλίων............. από μακριά.......... Ο Δήμος δίνει πάνω από 500.000 ευρώ τον χρόνο για τα σχολία και θα τα διπλασιάσει την επόμενη διετία . Άλλα τόσα δίνει η περιφέρεια . Όλα αυτά τα γνωρίζει η κυρία Μπέκα , το ποσό είναι υπερβολικά μεγάλο , το γνωρίζουν και οι σύλλογοι και καλό θα είναι να μας ενημερώσουν πόσα χρήματα δαπανούν τα σχολεία για να επισκευή κτιρίων και αντικατάσταση σχολικού υλικού έπειτα από τους βανδαλισμούς και τις λεηλασίες των αριστερών οργανώσεων . Την ώρα που εκατοντάδες οικογένειες στην πόλη μας χρεωμένες με σκληρούς φόρους δίνουν μάχη επιβίωσης οι καταστροφές και λεηλασίες ίσως ξεπερνούν τις 200.000 ευρώ .Ζητήσαμε την απομάκρυνση του Υποσταθμού της ΔΕΗ από την Σερίφου , τον καθαρισμό όλων των σχολικών κτιρίων και την ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ της ΕΥΔΑΠ από τον Υμηττό . Έγιναν πολλές προτάσεις για Τεχνικά Έργα . Ο Υμηττός είναι πηγή ζωής για όλους μας και η ΕΥΔΑΠ πρέπει να απομακρυνθεί . Η Επιτροπή Διαβούλευσης είναι ένας θεσμός που με την παρουσία όλων μας και μακριά από συνιστώσες του ΣΥΡΙΖΑ μπορούμε να πετύχουμε πολλά δίνοντας ποιότητα Ζωής σε όλους μας και ειδικά στο θέμα της υγείας . Κραυγές , τραμπουκισμοί και ψέματα δεν έχουν θέση ανάμεσα μας . Η Επιτροπή Διαβούλευσης είναι ανοιχτή σε όλους τους Δημότες .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 34. Έκανες μεγάλο λάθος Βραχιολίδη με την Μπέκα . Δεν γνωρίζω το ποσό καταστροφών στον Δήμο μας . Εάν είναι αλήθεια ότι οι λεηλασίες της αριστεράς ξεπερνούν τις 150.000 χιλ. Ευρώ κακώς το κρύβεις . Οι συμμορίες του antifa καταστρέφουν τα πάντα χωρίς να υπάρχει αντίδραση από κανέναν. Αυτό είναι ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ όπου τα σκυμένα κεφάλια κυριαρχούν .......

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 35. Πρέπει η Δημοτική Αρχή να ανακοινώσει πόσα χρήματα δίνει στα σχολεία και που πηγαίνουν και πόσα πάνε στα σπασίματα για να γελάσει ο κάθε πικραμένος . Το Άλσος δίπλα στο Δημαρχείο κάθε μέρα σπάνε λάμπες , παγκάκια . σκουπιδοντενεκέδες κι τα όργανα γυμναστικής τα έχουν κάνει καλοκαιρινά .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 36. Πρώτοι στα σπασίματα τελευταίοι στα μαθήματα . Αυτό είναι το καινούριο σύνθημα του ΣΦΥΡΙΖΑ .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 37. Παιδείας ουδέν κτήμα τιμιώτερον ........... Με αυτή την αριστερά τι να περιμένει κανείς .................... και με τέτοιους προέδρους Συλλόγων Γονέων ο Θεός να βάλει το χέρι του ...........

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 38. Salus publica suprema lex esto . Η Σωτηρία της Πολιτείας ας Είναι ο Μέγιστος Νόμος .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 39. Αμέτρητα τα σχόλια και τα άρθρα σε αυτή την ιστοσελίδα . Τα περισσότερα είναι καλά με νόημα . Λίγα είναι για τα σκουπίδια σαν τους συλλόγους γονέων ............ Όταν μια χώρα την κυβερνούν τύραννοι , οι άνθρωποι που υπομένουν το τυραννικό καθεστώς σιωπηλά είναι συνωμότες , ενώ αυτοί που τους επιβραβεύουν είναι σιχαμεροί κόλακες . Η κομμουνιστική δικτατορία είναι από τα χειρότερα καθεστώτα γιατί στερεί από τους πολίτες το δικαίωμα της Ελευθερίας . Τους παίρνει τα σπίτια και όλα τα περιουσιακά στοιχεία και ειδικά από ανθρώπους του μόχθου και της εργασίας . Οι πολίτες σε μια τέτοια περίπτωση πρέπει να ξεσηκώνονται εναντίον αυτού του καθεστώτος και των πρωταγωνιστών του . Όσοι συμφωνούν με ένα τέτοιο απάνθρωπο καθεστώς το κάνουν από συμφέρον και θα ζουν μέρα νύχτα σαν τα γουρούνια στην λάσπη και στον βούρκο . Η παιδεία Καθάπερ ευδαίμων χώρα πάντα τ΄αγαθά φέρει .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 40. Αμέτρητα τα σχόλια και τα άρθρα σε αυτή την ιστοσελίδα . Τα περισσότερα είναι καλά με νόημα . Λίγα είναι για τα σκουπίδια σαν τους συλλόγους γονέων ............ Όταν μια χώρα την κυβερνούν τύραννοι , οι άνθρωποι που υπομένουν το τυραννικό καθεστώς σιωπηλά είναι συνωμότες , ενώ αυτοί που τους επιβραβεύουν είναι σιχαμεροί κόλακες . Η κομμουνιστική δικτατορία είναι από τα χειρότερα καθεστώτα γιατί στερεί από τους πολίτες το δικαίωμα της Ελευθερίας . Τους παίρνει τα σπίτια και όλα τα περιουσιακά στοιχεία και ειδικά από ανθρώπους του μόχθου και της εργασίας . Οι πολίτες σε μια τέτοια περίπτωση πρέπει να ξεσηκώνονται εναντίον αυτού του καθεστώτος και των πρωταγωνιστών του . Όσοι συμφωνούν με ένα τέτοιο απάνθρωπο καθεστώς το κάνουν από συμφέρον και θα ζουν μέρα νύχτα σαν τα γουρούνια στην λάσπη και στον βούρκο . Η παιδεία Καθάπερ ευδαίμων χώρα πάντα τ΄αγαθά φέρει .

  ΑπάντησηΔιαγραφή