Κυριακή 23 Αυγούστου 2015

Ο ΕΠΟΜΕΝΟΣ ΣΥΡΙΖΑ ΦΕΡΝΕΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ! Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΥΡΑΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΑΘΕΩΝ ΒΑΖΕΙ ΜΠΡΟΣΤΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΠΕΔΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ!

Το φλέγον θέμα παρουσιάζει σήμερα η εφημερίδα Βραδυνή, ενώ προ ημερών έγινε αντικείμενο προβολής από το διαδίκτυο. Το ρεπορτάζ που ακολουθεί είναι από τα Παραπολιτικά. Αυτό που πάντως προκύπτει μέσα από τη συνάντηση του Υπουργού Παιδείας Κουράκη με την Ένωση Αθέων είναι ο σχεδιασμός για την κατάργηση και ισοπέδωση των πάντων: του μαθήματος των Θρησκευτικών, της αφαίρεσης των εικόνων από τα σχολεία (και αργότερα από όλους τους δημόσιους χώρους και τα δικαστήρια) και κατόπιν της απάλειψης του σταυρού από την ελληνική...

σημαία με κατακλείδα την αφαίρεση της επίκλησης της "Αγίας και Ομοουσίου Τριάδος" από το Σύνταγμα. 
Ο ΣΥΡΙΖΑ, αν και εφόσον ξαναδιαχειριστεί την εξουσία, θα ξεριζώσει ό,τι έχει χαρακτηρίσει την ιδιοσυστασία του ελληνικού πολιτισμού τους τελευταίους 21 αιώνες!
Ο ελληνικός λαός εφόσον τον ξαναψηφίσει υπογράφει την καταδίκη του.
Το  ρεπορτάζ από τα Παραπολιτικά:
"Απαλλαγή από τα θρησκευτικά για όλους", "Κατάργηση καταγραφής θρησκεύματος σε δελτία μαθητών και σε απολυτήρια", "Διευκρίνιση τρόπου αίτησης για απαλλαγή από συμμετοχή σε εκκλησιασμούς" και "Διευκρίνιση τρόπου διεξαγωγής πρωινής προσευχής τα σημεία της συνάντησης"
Με τον αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας, Τάσο Κουράκη, συναντήθηκαν ο πρόεδρος της Ένωσης Αθέων, Φώτης Φραγκόπουλος και ο ταμία Αντώνης Μαρκουΐζος.
Οπως ανακοινώθηκε από την Ένωση Αθέων, στη συνάντηση, διατυπώθηκαν και συζητήθηκαν τα αιτήματα της Ένωσης που αφορούν την εκκοσμίκευση της παιδείας, τα οποία και επιδόθηκαν στον Υπουργό.
Η τελευταία εγκύκλιος για απαλλαγή από το ομολογιακό μάθημα των θρησκευτικών, καθώς και από την αναγραφή του θρησκεύματος στα απολυτήρια και στα δελτία μαθητών, η οποία εξακολουθεί να γίνεται λόγω άρνησης συμμόρφωσης με τη σχετική Απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, θέματα για τα οποία ο Υπουργός εξέφρασε την πρόθεσή του να επιλυθούν το συντομότερο δυνατόν.
Η Ένωση Αθέων με την ανακοίνωση που εξέδωσε διατυπώνει τις ευχαριστίες προς τον Τάσο Κουράκη"για τη συνάντηση και την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ανταλλαγή απόψεων και είναι στην διάθεσή του για περαιτέρω συνεργασία και προώθηση των παρακάτω αναγκαίων βελτιώσεων στην Παιδεία".
Διαβάστε αναλυτικά την ανακοίνωση με τα αιτήματα της Ένωσης Αθέων προς το Υπουργείο Παιδείας:
"1. Απαλλαγή από τα θρησκευτικά για όλους
– Εγκύκλιος που να εξασφαλίζει χορήγηση απαλλαγής χωρίς υποχρέωση δήλωσης θρησκευτικών πεποιθήσεων, ούτε θετική ούτε αρνητική (ότι δεν είναι Χ.Ο.) και χωρίς έλεγχο των πεποιθήσεων (από αναγραφή σε απολυτήριο, δελτίο μαθητών, πιστοποιητικό ή ληξιαρχική πράξη γέννησης, άλλο αρχείο ή έγγραφο).
– Ρητή οδηγία προς τις σχολικές μονάδες να ενημερώνουν επαρκώς τους γονείς για τη δυνατότητα απαλλαγής από τα θρησκευτικά, συγκεκριμένα με τους εξής τρόπους: προφορική ανακοίνωση την ημέρα έναρξης του σχολικού έτους, γραπτή ανακοίνωση αναρτημένη στο σχολείο σε εμφανές σημείο καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους, γραπτή ατομική ενημέρωση με φυλλάδια που θα διανέμονται σε όλους τους μαθητές την ημέρα έναρξης ή την πρώτη ημέρα που θα προσέλθουν στο σχολείο για τη νέα χρονιά.
– Επαρκής προθεσμία υποβολής της αίτησης απαλλαγής (τουλάχιστον ένας μήνας) ή κατάργηση προθεσμίας (η μεταστροφή πεποιθήσεων μπορεί να γίνει ανά πάσα στιγμή και η διακοπή παρακολούθησης δεν προκαλεί αναστάτωση στο πρόγραμμα του σχολείου).
– Εξασφάλιση της τήρησης της εγκυκλίου (έχουν παρατηρηθεί συχνά φαινόμενα διευθυντών που αρνούνται να χορηγήσουν απαλλαγή οδηγώντας σε μεγάλη ταλαιπωρία γονέων και μαθητών). Δυνατότητα προσφυγής των γονέων σε κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου για άμεση χορήγηση της απαλλαγής σε περίπτωση αρνήσεως του διευθυντή (άμεση επιβολή διοικητικών κυρώσεων σε όσους διευθυντές δεν συμμορφώνονται).
2. Κατάργηση καταγραφής θρησκεύματος σε δελτία μαθητών και σε απολυτήρια
– Τροποποίηση της νομοθεσίας ώστε να πάψει η αναγραφή του θρησκεύματος στα απολυτήρια Α’βαθμιας και Β’βάθμιας εκπαίδευσης. Ενημέρωση όλων των σχολικών μονάδων για το γεγονός ότι δεν πρέπει να καταγράφεται το θρήσκευμα στα δελτία μαθητών.
– Ρητή οδηγία στις σχολικές μονάδες να μην παραλαμβάνονται έγγραφα κανενός είδους με αναγραφή του θρησκεύματος του μαθητή ή των γονέων του.
– Επικοινωνία με το Υπουργείο Εσωτερικών (Διεύθυνση Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης) με στόχο να ενημερωθούν όλοι οι ληξίαρχοι για την απόφαση 134/2001 ΑΠΔΠΧ, σύμφωνα με την οποία το απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης δεν πρέπει να αναγράφει θρήσκευμα παρά μόνον αν το ζητά ρητά ο ενδιαφερόμενος (ρητή οδηγία σε όλους τους υπαλλήλους που εμπλέκονται στη χορήγηση τέτοιων εγγράφων για τήρηση αυτής της προϋπόθεσης και ενημέρωση των πολιτών) και για το δικαίωμα των πολιτών να διαγράψουν το θρήσκευμά τους καθώς και εκείνο των παιδιών τους με απλή υπεύθυνη δήλωση (εφόσον δεν δηλώνεται νέο θρήσκευμα αλλά παραμένουν άνευ θρησκεύματος).
3. Διευκρίνιση τρόπου αίτησης για απαλλαγή από συμμετοχή σε εκκλησιασμούς
Πρόβλεψη απαλλαγής για όλους τους εκκλησιασμούς του σχολικού έτους με αίτηση στην αρχή της χρονιάς. Γραπτή ενημέρωση όλων, τουλάχιστον μία εβδομάδα νωρίτερα, με δυνατότητα μη συμμετοχής και με πρόβλεψη απασχόλησης στη σχολική μονάδα σε περίπτωση που δεν έχουν τη δυνατότητα να παραμείνουν στο σπίτι.
4. Διευκρίνιση τρόπου διεξαγωγής πρωινής προσευχής
Κατάργηση απαγγελίας και τήρηση σιγής, ώστε καθένας που θέλει πραγματικά να προσευχηθεί να μπορεί να το κάνει. Διαφορετικά η απαγγελία να γίνεται από μέλος του διδακτικού προσωπικού και όχι από μαθητή, ούτως ώστε να μην υπάρχει περιθώριο άσκησης έμμεσης ή άμεσης πίεσης για συμμετοχή"
.

1 σχόλιο: