Παρασκευή, 2 Νοεμβρίου 2018

ΠΑΓΙΔΑ-ΠΡΟΣΕΞΤΕ! ΔΕΙΤΕ ΠΟΙΟΝ "ΧΡΙΣΤΟ" ΟΜΟΛΟΓΗΣΕ ΟΤΙ ΠΙΣΤΕΥΕΙ Ο ΝΕΑΡΟΣ ΡΑΠΕΡ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ "ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙΣ ΤΑΛΕΝΤΟ"! ΒΙΝΤΕΟ.

Γράφει ὁ Πᾶνος 

Πρὶν λίγες μόνο ἡμέρες καὶ συγκεκριμένα στὶς 28 Ὀκτωβρίου, ἀνέβηκε...

στὸ YouTube ἕνα βίντεο ἀπὸ τὴν ἐκπομπὴ «Ἑλλάδα ἔχεις ταλέντο», παρουσιάζοντας ἕναν νεαρὸ ράπερ νὰ τραγουδᾶ ἕνα τραγούδι δικὸ του κατὰ δικὴ του ὁμολογία.

Πρόκειται γιὰ τὸν Γιῶργο Καπετανάκη σύμφωνα μὲ τὰ στοιχεῖα ποὺ πήραμε ἀπὸ τὸ συγκεκριμένο βίντεο.

Οἱ στίχοι τοῦ τραγουδιοῦ του, τελείως ξεχωριστοὶ καὶ ἀσυνήθιστοι γιὰ τὸ εἶδος τῆς μουσικῆς ποὺ ἐπέλεξε νὰ τοὺς προσαρμόση, ὅπως ἦταν φυσικὸ ἐξέπληξαν τὸ κοινό!

Ἐδῶ τὸ βίντεο:
Ὅπως ἦταν φυσικὸ, ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς ἄπιστους καὶ Χριστιανομάχους ποὺ θὰ δυσανασχέτησαν μὲ τοὺς στίχους τοῦ τραγουδιοῦ, ὅλοι οἱ ὑπόλοιποι, ἄλλοι λιγότερο καὶ ἄλλοι περισσότερο, ἐνθουσιάστηκαν μὲ τὸν συγκεκριμένο νεαρὸ καὶ δικαίως, εἰδικὰ ποὺ στὶς μέρες μας πολεμεῖται καὶ χλευάζεται, τόσο ἡ Ὀρθοδοξη Ἑκκλησία μας καὶ οἱ Ἅγιοι ὅσο καὶ οἱ πιστοὶ Χριστιανοί.

Μετὰ ἀπὸ τὴν παρουσίαση τοῦ βίντεο, κάποια φιλικὰ Ὀρθόδοξα καὶ πατριωτικὰ ἱστολόγια, ὅπως καὶ ἕνα κανάλι στὸ YouTube τὸ ὁποῖο ἐντοπίσαμε, καλοπροαίρετα καὶ μὲ ἐνθουσιασμὸ, ἀναδημοσίευσαν τὸ συγκεκριμένο βίντεο μὲ τὸν νεαρό καὶ βέβαια ὑπῆρξαν καὶ πολλὰ θετικὰ σχόλια ἀπὸ σχολιαστὲς τόσο στὰ ἱστολόγια, ὅσο καὶ στὸ κανάλι YouTube ποὺ ἐντοπίσαμε ποὺ τὸ ἔχει ἀνεβάσει ὅπως προαναφέραμε.

Ἤμασταν ἕτοιμοι καὶ ἐμεῖς νὰ τὸ ἀναδημοσιεύσουμε στὸ δικὸ μας ἱστολόγιο, ἀλλὰ μᾶς πρόλαβε κάποιο σχόλιο κάποιου ἀναγνώστη (καὶ τὸν εὐχαριστοῦμε πολύ), ἀπὸ κάποιο ἱστολόγιο, ὁ ὁποῖος μᾶς προέτρεψε μὲ ἕναν σύνδεσμο τοῦ YouTube νὰ πᾶμε νὰ δοῦμε ἕνα βίντεο μὲ τὸν συγκεκριμένο νεαρὸ σὲ ποιὸν χῶρο δραστηριοποιεῖται καὶ ποιὸν Χριστὸ ὁμολογεῖ!

Ἄς δοῦμε τὸ βίντεο καὶ ἄς προσέξουμε ἀπὸ τὸ 23:55 καὶ μετὰ, τοῦ βίντεο, ὅπου ἐμφανίζεται ὁ νεαρὸς Γιῶργος Καπετανάκης. 
Ὅπως βλέπετε καὶ μόνο ἀπὸ τὸ βίντεο, καταλαβαίνουμε πὼς κάθε ἄλλο, παρὰ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ εἶναι ἐκεῖ μέσα καὶ ἄλλο τόσο, ὁ νεαρὸς ὁμολογεῖ τὸν Χριστὸ ποὺ γνωρίζουμε.


Ἡ συγκεκριμένη ὀργάνωσις καὶ ὄχι «Ἑκκλησία» ὅπως αὐτοαποκαλοῦνται, ὀνομάζεται «ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ».

Ἄς πάρουμε μιὰν ἱδέα ἀπὸ τὶς βασικὲς διδασκαλίες τῆς συγκεκριμένης ὀργανώσεως!!

Βασικές διδασκαλίες: 

α) Δέχεται ως μοναδική πηγή της πίστεως την Αγία Γραφή.

β) Δεν δέχεται τον νηπιοβαπτισμό. Η βάπτιση γίνεται σε τρεχούμενα ύδατα με μία κατάδυση στο όνομα του Ιησού Χριστού. Σύμφωνα με το πιστεύω της εκκλησίας, το όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος είναι Ιησούς.

γ) Δεν δέχεται την ειδική ιεροσύνη.

δ) Ως προς τη Θεία Ευχαριστία δεν δέχεται τη μετουσίωση του άρτου και οίνου σε σώμα και αίμα Χριστού, ούτε πιστεύει πως είναι θυσία.

ε) Δεν δέχεται τη μεσιτεία της Θεοτόκου και των Αγίων, ούτε τις προσευχές σε αυτούς, ούτε και την προσκύνηση των εικόνων τους.

στ) Δεν δέχεται την Αειπαρθενία της Θεοτόκου.

ζ) Δεν δέχεται τα άμφια των ιερέων.

η) Οι πρεσβύτεροι δεν είναι αναγκαστικά έγγαμοι, αλλά ούτε έχουν υποχρέωση αγαμίας.

θ) Δεν δέχεται τα μνημόσυνα.


Θὰ δώσουμε ἕναν σύνδεσμο ἀπὸ τὴν Βικιπαίδεια γιὰ νὰ δεῖτε περισσότερα στὶς βασικὲς διδασκαλίες τους, στὰ δόγματα ποὺ δέχονται καὶ πῶς ἀποδομοῦν τελείως τὴν Ὀρθόδοξιν πίστιν μας καὶ πλανοῦν τὸν κόσμο.

Ὁ σύνδεσμος εἶναι:https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BA%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%99%CE%B7%CF%83%CE%BF%CF%8D_%CE%A7%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%8D 

Ἐμεῖς νὰ εὐχηθοῦμε στὸν νεαρὸ, ὁ Κύριος νὰ τὸν φωτίση καὶ νὰ βγῆ ἀπὸ τὴν πλάνη τῆς συγκεκριμένης ὀργανώσεως καὶ νὰ εἰσέλθη στὴν Ὀρθόδοξη Ἑκκλησία, ὁμολογώντας μὲ τὸν ἴδιο ζῆλο τὴν πίστιν του στὸν Χριστό!«Πᾶνος»
https://ethnegersis.blogspot.com/2018/11/blog-post_73.html

2 σχόλια: