Τρίτη 1 Απριλίου 2014

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΧΑΡΗ ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ


Γείτονα επαγγελματία,

Εχω τονίσει με πλήθος άρθρων μου ότι η τοπική αγορά είναι η ραχοκοκαλιά ενός Δήμου.
Στην τοπική αγορά συναντιέται ο κόσμος και αναπτύσσεται η επικοινωνία της γειτονιάς.
Από αυτήν αντλεί μεγάλα ποσά εσόδων ο δήμος για να καλύψει κοινωνικές ανάγκες.
Από αυτήν αντλούνται χορηγίες για τις αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες και τα σωματεία.
Στην Τοπική Αγορά αναπτύσσονται οι θέσεις εργασίας και αυξάνεται η απασχόληση.
Η Τοπική Αγορά ενισχύει την ακίνητη περιουσία των ιδιοκτητών.
Η Τοπική Αγορά αναπτύσσει προσωπικές σχέσεις με τον καταναλωτή και τον προστατεύει, ενώ του δημιουργεί μεγάλη οικονομία αποφεύγοντας τις μεγάλες μετακινήσεις.
Αντιθέτως ο μαρασμός της Τοπικής Αγοράς που ζούμε σήμερα, είναι καταστροφή για τον ίδιο το Δήμο.
Σήμερα χρειαζόμαστε, λοιπόν, μια οργανωμένη δημοτική αντίδραση, όχι μόνο προς όφελος των επιχειρηματιών, αλλά και προς όφελος των καταναλωτών κατοίκων, των ιδιοκτητών των ακινήτων επαγγελματικής στέγης και του Δήμου ολόκληρου.
Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι μέσα στη βαθιά κρίση που ζούμε δημιουργείται ένα περιβάλλον ευκαιριών. Η Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης 2014-2020 (το νέο ΕΣΠΑ) απαιτεί για να χρηματοδοτήσει έργα και δράσεις, τη συνεργασία μεταξύ των δημοτικών υπηρεσιών, της κοινωνίας των πολιτών, δηλαδή των Συλλόγων, και των Τοπικών Επιχειρήσεων. Οι Τοπικές Επιχειρήσεις γίνονται πια εταίροι του Δήμου.
Για να χρηματοδοτηθεί ο Δήμος, δεν αρκεί να προετοιμάσει τις υπηρεσίες του, αλλά πρέπει να προετοιμάσει και να αναπτύξει και τις τοπικές επιχειρήσεις του.
Πρέπει πρώτα από όλα να δημιουργήσει ένα καθαρό και ελκυστικό εμπορικό περιβάλλον με συνεχή μέριμνα και ειδική μελέτη καθαριότητας, με ιδιαίτερη στόχευση στην προσβασιμότητα.
Από το 2008 λοιπόν, έχουμε προτείνει και μέσω της εφημερίδας 30 ΜΕΡΕΣ και μέσω του Συλλόγου Εν Δράσει:
-Την δημιουργία ενός προσδιορισμένου και οριοθετημένου πολεοδομικά, ελκυστικού εμπορικού περιβάλλοντος με την διαμόρφωση εμπορικών πεζοδιαδρομών και πράσινων κοινόχρηστων χώρων, δικτύου δημοτικής και διαδημοτικής συγκοινωνίας με προορισμό τα εμπορικά κέντρα και τους εμπορικούς οδικούς άξονες της γειτονιάς με έμφαση στην καθαριότητα και τον φωτισμό.
-Την ανάπτυξη ελεγχόμενης στάθμευσης μέσω της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με απαλλαγή πληρωμής για τους πελάτες, έτσι ώστε τα μαγαζιά να αποκτήσουν χώρο στάθμευσης.
-Την δημιουργία υπηρεσίας one stop shop και κινητής εξυπηρέτησης των επαγγελματιών, για την εξοικονόμηση του χρόνου τους σε όλες τις συναλλαγές τους με όλες τις δημόσιες υπηρεσίες.
-Την προώθηση της έξυπνης ηλεκτρονικής κάρτας του δημότη καταναλωτή με συλλογή bonus από τις αγορές του συνολικά από όλες τις τοπικές επιχειρήσεις του Παπάγου και του Χολαργού, σε εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
-Την δημιουργία γραφείου επιχειρήσεων και απασχόλησης για την ένταξη των τοπικών επιχειρήσεων στα Ευρωπαϊκά Προγράμματα, την υπεύθυνη και ανέξοδη κατάρτιση φακέλων και την δημιουργία θέσεων απασχόλησης με απευθείας σύνδεση με το Ταμείο Εγγυοδοσίας.
-Την οργανωμένη μελέτη και την τεκμηριωμένη νομική αντίδραση στην επικείμενη αύξηση των αντικειμενικών αξιών που αναγκαστικά θα μεταβιβαστεί στα ενοίκια.
-Την ανάληψη δημοτικής πρωτοβουλίας για τη μείωση των ενοικίων, μέσω του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης.
-Την εκπόνηση στρατηγικής Εξυπνης Εξειδίκευσης (ιδιαίτερη ταυτότητα για το Δήμο) εμπορικής υπεραξίας, που θα οργανώσει μεγάλα events και θα προσελκύει το επενδυτικό ενδιαφέρον και το ενδιαφέρον των καταναλωτών με στόχο το Place Branding.
-Την ανάπτυξη βάσης δεδομένων για τη σύνδεση επιστημόνων, εργαζομένων και επενδυτών με το σύστημα start up και cluster.
-Τη μείωση των δημοτικών τελών μέσα από μια μελέτη καθαριότητας που θα οδηγήσει στην τεράστια μείωση του κόστους της.
-Την εκπόνηση διαφημιστικής καμπάνιας και εκτός δήμου, με τα πλεονεκτήματα της τοπικής μας αγοράς.
-Τη δημιουργία μηχανισμού ασφάλειας για τις τοπικές επιχειρήσεις σε συνεννόηση με το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης.
-Την αξιοποίηση των προγραμμάτων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού για την κατάρτιση ανέργων και επαγγελματιών.
-Τη δημιουργία Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων Κοιν.Σ.Επ. από ανέργους για την αξιοποίηση των ανεκμετάλλευτων δημοτικών και ιδιωτικών χώρων και για την υποστήριξη των τοπικών επιχειρήσεων σε διάφορες υπηρεσίες (νομικές, λογιστικές, υποβολής προτάσεων χρηματοδότησης, αλληλογραφίας κ.λπ.).

-Την παροχή πλήρους ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στους επαγγελματίες και στις οικογένειές τους χωρίς ασφαλιστική ενημερότητα.

Παραδείγματα δημοτικής ενίσχυσης των επιχειρήσεων
Ο Δήμος θα μπορούσε να ενημερώσει και να υποστηρίξει στην κατάρτιση φακέλων τους τοπικούς επιχειρηματίες:
Για το πρόγραμμα Jeremie Funded Risk Sharing for Entrepreunership -Δάνεια επιχειρηματικότητας επιμερι-σμού ρίσκου για Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις μέσω του χρηματοδοτικού εργαλείου JEREMIE.
Η πρωτοβουλία JEREMIE ενισχύει μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες απασχολούν μέχρι 50 άτομα προσωπικό και έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών που δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. ευρώ. Το συγκεκριμένο προϊόν χρηματοδοτεί τη χορήγηση δανείων με μειωμένο επιτόκιο και μειωμένες εξασφαλίσεις. O επιχειρηματίας που θα χρηματοδοτηθεί μέσω του προιόντος αυτού JEREMIE θα καταβάλει επιτόκιο μόνο για το 50% του δανείου, ποσό που αντιστοιχεί στην ιδιωτική συμμετοχή. Το ποσό επιτοκίου που αντιστοιχεί στο υπόλοιπο 50% θα καλυφθεί μέσω του ΕΣΠΑ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.
Για το Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ανέργων ηλικίας 30-66 ετών
Επιχορήγηση επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ανέργων ηλικίας 30-66 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν οικονομική δραστηριότητα.
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού".
Για τα Τοπικά Σχέδια (ΤοπΣΑ) για την Απασχόληση σε όλη την Ελλάδα
Στόχος των Τοπικών Σχεδίων για την Απασχόληση (ΤοπΣΑ) είναι η δημιουργία θέσεων απασχόλησης για ανέργους, με την ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών φορέων (Αναπτυξιακές Συμπράξεις). Τα ΤοπΣΑ περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων ενέργειες όπως η εκπαιδευτική πρακτική άσκηση σε ιδιωτική επιχείρηση, εξειδικευμένες υπηρεσίες αξιολόγησης και έρευνας για εκκίνηση επιχειρήσεων, παροχή υποστήριξης σε νομικά και φορολογικά θέματα κ.α.
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού"
Για το πρόγραμμα Ενίσχυση του Ανθρώπινου Δυναμικού των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα εξωστρέφειας με δράσεις Συμβουλευτικής-Mentoring και Κατάρτισης
Το Πρόγραμμα υλοποιείται από την Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων και αφορά στην υλοποίηση προγραμμάτων συμβουλευτικής και κατάρτισης για εργαζόμενους σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις ή αυτοαπασχολούμενους ή επιχειρηματίες, με σκοπό την Ενίσχυση της Προσαρμοστικότητας του Ανθρώπινου Δυναμικού, των ΜΜΕ και των Επιχειρήσεων σε θέματα Εξωστρέφειας.
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού"
Πάνω από όλα όμως πρέπει να καταλάβουμε ότι η Αρχή της Εταιρικής Σχέσης απαιτεί την προετοιμασία και τη συνεργασία του Δήμου με τις τοπικές επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο μιας Συμπαγούς Πρότασης Χρηματοδότησης ο δήμος μπορεί με το νέο ΕΣΠΑ να χρηματοδοτηθεί για μια μεγάλη σειρά δράσεων και έργων και μπορεί να εντάξει ως εταίρους, τις τοπικές του επιχειρήσεις. Από επιχειρήσεις που προμηθεύουν τροφές για εκδηλώσεις, ειδικές ενδυμασίες, χώρους εκδηλώσεων, ειδικούς εξοπλισμοί, προμήθεια γραφικής ύλης, μέχρι γυαλιά ηλίου ή είδη δώρων και καπέλα. Αρκεί να μπορεί να τεκμηριώσει ότι οι συγκεκριμένες προμήθειες και τα προϊόντα είναι απαραίτητα για τις δράσεις του.
Και όλα αυτά θέλουν γνώση και ένα ολοκληρωμένο επιχειρησιακό πρόγραμμα αλληλένδετων δράσεων, όπως οι 8 προτάσεις μας.
Ας μην χάσουμε λοιπόν την ευκαιρία!
Λεπτομέρειες για τις 8 προτάσεις μπορείτε να βρείτε στο www.8protaseis.gr

ΧΑΡΗΣ ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
Υποψήφιος Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού

1 σχόλιο:

 1. ΩΧ ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΟΥ !

  ΑΝΤΕ ΠΑΛΙ ΤΑ ΙΔΙΑ .

  ΡΕ ΑΝΘΡΩΠΕ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΜΕ ΤΙ ΛΕΦΤΑ ΘΑ ΤΑ ΚΑΝΕΙΣ ;
  ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΜΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΑΛΛΑ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΠΟΥ ΠΡΟΑΝΕΦΕΡΕΣ .

  ΑΠΟ ΠΟΥ ΘΑ ΒΡΕΙΣ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ;
  ΕΙΣΑΙ ΑΛΛΟΥ ;
  ΖΕΙΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΠΛΑΝΗΤΗ , ΧΩΡΑ, ΠΟΛΗ ;

  ΠΑΛΙ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΕΣΠΑ ΘΑ ΒΡΕΙΣ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ;
  ΡΕ ΚΑΛΕ ΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΕ ΚΥΡΙΕ ΧΑΡΗ , ΓΙΑ ΕΛΑ ΣΤΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ.ΚΑΝΕ ΕΝΑ COME BACK !

  ΤΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΟΥΡΑΦΕΞΑΛΑ ΛΕΣ ; ΕΚΕΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ;
  ΕΔΩ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΧΡΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ,ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΛΕΦΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΚΑΙ ΔΕΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΥΣ.

  ΤΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΛΕΣ ΡΕ ΑΝΘΡΩΠΕ ΜΟΥ ;
  ΑΥΤΑ ΘΕΛΟΥΝ ΧΡΗΜΑ , ΠΟΛΥ ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΑΚΟΜΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ.

  ΓΙΑ ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΠΟΥ ΠΑΛΑΙΑ ΕΠΙΝΕΣ ΚΑΦΕ , ΓΙΑ ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (ΜΕΤΑΞΑ Ή ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ) ,ΓΙΑ ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΠΡΩΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΚΑΙ ΤΟ JUMBO .
  ΕΙΣΑΙ ΤΥΦΛΟΣ ;
  ΕΔΩ ΤΟ ΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΛΕΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΑΛΛΟ .
  ΘΑ ΤΡΕΛΑΘΩ !
  ΠΟΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΩΣΟΥΝ ΤΑ ΕΝΟΙΚΙΑ ,ΠΟΙΟΙ ;
  ΘΑ ΠΑΡΕΜΒΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΔΗΛΑΔΗ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΙ ΣΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΝΑ ΜΕΙΩΣΟΥΝ ΤΑ ΕΝΟΙΚΙΑ ΤΟΥΣ.
  ΤΟ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΙ ΗΔΗ ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΚΑΙ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΔΕΝ ΧΤΥΠΑΕΙ .

  ΕΙΣΑΙ ΑΛΛΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ ,ΦΙΛΕ ΜΟΥ .
  ΑΛΛΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ .


  ΑπάντησηΔιαγραφή