Τετάρτη, 7 Μαΐου 2014

ΓΚΛΕΖΑΚΟΣ: "ΑΠΟΛΥΤΑ ΣΥΝΝΟΜΗ Η ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΜΟΥ! ΑΠΑΝΤΩ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ"

Καταγγελία τη υποψηφιότητας τους Θεόδωρου Γκλεζάκου κάνει ο πρώην δήμαρχος Χολαργού, ενώ απάντηση τού δίνει ο ίδιος ο υποψήφιος:
Απάντηση στον Δημήτρη Νικολάου
Αγαπητέ φίλε Δημήτρη Νικολάου,
Διαπίστωσα ότι αίφνης σήμερα, λίγες ημέρες πριν τις εκλογές, ανακάλυψες κώλυμα εκλογιμότητας στο πρόσωπό μου. Παρά το γεγονός ότι πριν λίγο καιρό συζητούσαμε για την ενδεχόμενη συμμετοχή μου στο ψηφοδέλτιό σου και αναφερόσουν με θερμά λόγια στο πρόσωπό μου, ξαφνικά εκτός του κωλύματος που ανακάλυψες, στην επιστολή σου φέρομαι ως διαπλεκόμενος και κινούμενος στο παρασκήνιο προσπαθώντας να παρασύρω δήθεν τους πολίτες του Δήμου μας.
Αγαπητέ φίλε Δημήτρη Νικολάου,
Αν όντως όπως υποστηρίζεις υπάρχει κώλυμα στο πρόσωπό μου ας το αφήσουμε να το κρίνουν τα αρμόδια όργανα. Παρ’ όλα αυτά  θα ήθελα να σε πληροφορήσω για τα εξής:
Η διάταξη που επικαλείσαι, ως δήθεν δημιουργούσα κώλυμα εκλογιμότητας, είναι το εδάφιο ε) της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του Νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ Α’, 87, Καλλικράτης), σύμφωνα με το οποίο «Δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, σύμβουλοι της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας ….. ε) Υπάλληλοι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας του Δημοσίου, των περιφερειών, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των κρατικών νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, των δημοσίων επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων τη Διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο, με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος, στους δήμους στα διοικητικά όρια των οποίων άσκησαν καθήκοντα προϊσταμένου οργανικής μονάδας επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης, μέσα στο δεκαοκτάμηνο πριν από τη διενέργεια των δημοτικών εκλογών. Στη ρύθμιση του προηγούμενου εδαφίου δεν υπάγονται οι διευθυντές σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και οι διευθυντές τμημάτων, μονάδων, κλινικών και εργαστηρίων ιατρικής υπηρεσίας του Ε.Σ.Υ.»
Είναι πρόδηλο ότι η συγκεκριμένη διάταξη αναφέρεται σε υπαλλήλους εν ενεργεία του Δημοσίου των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, οι οποίοι πράγματι δεν μπορούν να εκλεγούν αιρετοί τοπικοί άρχοντες στους δήμους, στα διοικητικά όρια των οποίων άσκησαν καθήκοντα προϊσταμένου οργανικής μονάδας επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης, μέσα στο δεκαοκτάμηνο πριν από τη διενέργεια των δημοτικών εκλογών.
Όμως, όπως εσύ ο ίδιος φίλε Δημήτρη Νικολάου αναφέρεις,  έχω ήδη συνταξιοδοτηθεί από την υπηρεσία μου στο ελληνικό Δημόσιο, με αποτέλεσμα να μην θεωρούμαι εν ενεργεία δημόσιος υπάλληλος, και, άρα, να μην καταλαμβάνομαι από το προαναφερθέν κώλυμα εκλογιμότητας.
Προς ενίσχυση της ανωτέρω θέσης, σου υπενθυμίζω ότι σύμφωνα με την υπ. αριθ. 14 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών για τη διενέργεια των δημοτικών εκλογών της 18ης Μαΐου 2014, επειδή οι διατάξεις για τα κωλύματα εκλογιμότητας εισάγουν περιορισμό του δημόσιου πολιτικού δικαιώματος του εκλέγεσθαι σε θέσεις οργάνων της τοπικής αυτοδιοίκησης, πρέπει να ερμηνεύονται στενά (βλ. σχετικά και την 3323/2003 Απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας). Αυτό σημαίνει ότι δεν επιτρέπεται η επέκταση του πεδίου εφαρμογής τους, ώστε αυτό να καταλαμβάνει και άλλες κατηγορίες προσώπων, πλην αυτών που μνημονεύονται ρητά ως έχοντα κώλυμα εκλογιμότητας.
Επομένως, αφού η διάταξη του εδαφίου ε) της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του Νόμου 3852/2010 αναφέρεται σε «Υπάλληλους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας του Δημοσίου» το πεδίο εφαρμογής αυτής δεν μπορεί να διευρυνθεί, ώστε να καταλαμβάνει και τους συνταξιούχους, όπως εγώ. 
Όπως καταλαβαίνεις φίλε Δημήτρη Νικολάου καλό είναι να μην σπεύδεις  να προκαταλάβεις τη δικαστική κρίση και να αυτοαναγορεύεσαι σε τιμητή της νομιμότητας, όταν μάλιστα πριν από λίγες μέρες εσύ ο ίδιος με εκλιπαρούσες να είμαι υποψήφιος με τον δικό σου συνδυασμό.
Τέλος, αγαπητέ φίλε Δημήτρη Νικολάου, επέτρεψε μου να επιφυλαχθώ παντός νομίμου δικαιώματός μου και να αποταθώ στη δικαιοσύνη, καθώς δεν ανέχομαι   ύστερα από τριανταπέντε (35)  χρόνια ευδόκιμης υπηρεσίας να με κατηγορείς για διαπλοκή και ύποπτες συναλλαγές. Όλοι οι συνδημότες μας γνωρίζουν ποιος είναι ο Θεόδωρος Γκλεζάκος, γνωρίζουν όμως και αξιολογούν τα έργα και τις ημέρες του Δημήτρη Νικολάου.
Η 18η Μαΐου είναι ευτυχώς κοντά.

Θεόδωρος Γκλεζάκος
Οικονομολόγος – τ. Δ/ντης Υπουργείου Οικονομικών

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος «Μαζί για την πόλη μας»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου