Παρασκευή, 20 Ιουλίου 2012

ΓΙΑ ΤΑ 100 ΕΤΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Α Ν Ο Ι Κ Τ Η      Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Η
 
         Κυρίαι καί Κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι τού Δήμου Θεσσαλονίκης
 
Γεννηθηκα στήν όμορφη Θεσσαλονίκη , καί από τήν στιγμήν πού είδα τήν Ελληνικήν Σημαίαν να κυματίζη πά νω είς τόν  Πύργον τόν Λευκόν, νοιώθω βαθειά συγκίνησιν καί δακρύζω,διότι κατάγομαι απο τήν πόλιν αυτήν.
Δέν γνωρίζω τά δικά σας συναισθήματα καί πόσο αγαπατε αυτήν τήν πόλιν,πάντως εάν τήν αγαπούσατε δέν θά τοποθετούσατε τό ΠΑΝΟ είς τό Δημοτικόν Μεγαρον,αποφεύγοντας νά δηλώσητε τήν επέτειον τών 100 ετών διά τήν απελευθέρωσιν τής πόλεως μας.
ΛΥΠΑΜΑΙ....Έπρεπε να αναφέρεται, "1912-2012,100 έτη από την απελευθέρωσιν τής Θεσσαλονίκης από τόν ζυγόν τών Τούρκων μέ πρωτεργάτην τόν Στρατηλάτην Κωνσταντίνον και τών Ηρώων πού έμειναν είς τά πεδία τών μαχών".
Δυστυχως εγράψατε άσχετα.
Διά τά 100 έτη τής απελευθερώσεως, νά δημιουργήσητε εορταστικάς εκδηλώσεις αναφέροντας τούς ηρωισμούς τών Ελλήνων πολεμιστών, να μάθουν οί Νέοι σε ποιους οφείλουν το ότι ζούν ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ Σήμερα.
Κάποιος νά περιποιηθή τό Αγαλμα τού Στρατηλατη Κωνσταντίνου καί νά αφήση καί ένα Στεφάνι διά τήν αναγνώρισιν του.
 
         Νά μήν σάς κουράσω περισσότερο, αλλά νά δείξητε είς τούς ανωθεν τάς υποχρεώσεις των.
 
 
                                                            Ευχαριστώ                       
                                                             Μ΄εκτιμησιν
 
                                                    Γεώργιος     Μπαλονίδης
 
                                                              Αξ/κός ε.α.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου