Σάββατο 21 Ιουλίου 2012

ΠΡΟΚΛΗΣΗ!!! ΔΙΟΡΙΣΘΗΚΕ ΩΣ ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΜΕΙΒΕΤΑΙ ΜΕ ΤΡΙΠΛΑΣΙΟ ΜΙΣΘΟ ΩΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ!!!

αποκάλυψη!
Οι εντεταλμένοι από την Πολιτεία να τηρούν τους νόμους, οφείλουν να δίδουν πρώτοι το καλό παράδειγμα. "Τώρα τι μας λες; Εάν συνέβαινε αυτό, τότε δεν θα είχαμε φτάσει μέχρι αυτό το χάλι", θα πουν πολλοί. 
Δικηγόροι και υπερασπιστές των νόμων πάντως, οφείλουν πρώτοι να τους εφαρμόζουν. Εάν γίνεται το αντίθετο, τότε ...κλάψε μας! 

Στη  περίπτωση  του Δήμου Χολαργού, και σημερινού Δήμου Παπάγου-Χολαργού, βλέπουμε ότι δεν τηρούνται νόμοι και αποφάσεις του κράτους!
Για να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι: αναφερόμαστε στην περίπτωση του σημερινού προϊσταμένου της νομικής υπηρεσίας του Δήμου κ. Νίκου Γεωργακόπουλου, η οποία θεωρούμε ότι είναι εξόχως σοβαρή έως προκλητική και  θα πρέπει να απασχολήσει τον Δήμαρχο αλλά και το δημοτικό συμβούλιο.
Πάμε λοιπόν! Το Δημοτικό Συμβούλιο Χολαργού σε συνεδρίασή του στις 6 Ιουνίου 2005  και με παρόντες 21 δημοτικούς συμβούλους, από τους οποίους σήμερα εν ενεργεία είναι οι κ.κ. Αυγουρόπουλος, Αθανασάκου, Νικάκη και Δασκαλόπουλος, εξέδωσε την υπ' αριθμ. 108 απόφαση για την πρόσληψη  Νομικού Συμβούλου για τον Δήμο Χολαργού. Η συγκεκριμένα απόφαση του Δήμου, ανέφερε:  "Επειδή ο  Δήμος μας αντιμετωπίζει καθημερνινά πολλά θέματα τα οποία χρίζουν νομικής υποστήριξης, είναι αναγκαίο να προσληφθεί και Νομικός Σύμβουλος ο οποίος να παρέχει συμβουλές και γνωμοδοτήσεις και να καλύπτει όλες εν γένει τις νομικές ανάγκες του Δήμου μας. Η εν λόγω πρόσληψη ρυθμίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 1649/86. Κατόπιν αυτών εισηγείται και ενημερώνει το Δ.Σ. για την πρόσληψη Νομικού Συμβούλου".Με βάση αυτή την απόφαση, στις 14/6/2005 ο τότε Δήμαρχος Χολαργού Δ. Νικολάου εξέδωσε την υπ' αριθμ. 196 απόφαση (φωτό αριστερά) με την οποία προχώρησε στον διορισμό του Νίκου Γεωργακόπουλου στην θέση του Νομικού συμβούλου του Δήμου, αποδεχόμενος την υπ' αριθμ. 6863/10-6-2005 αίτηση του τελευταίου για διορισμό του στην θέση αυτή!!!

Άρα, ο κ. Νίκος Γεωργακόπουλος προσελήφθη στον Δήμο Χολαργού ως Νομικός Σύμβουλος. Τι σημαίνει αυτό; Διαβάστε παρακάτω. Έχει ζουμί το πράγμα.
 Τι λέει η παραπάνω απόφαση του Δ.Σ. την οποία ψήφισαν και οι σημερινοί εν ενεργεία δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Αυγουρόπουλος, Αθανασάκου, Νικάκη και Δασκαλόπουλος; Ότι προσλήφθηκε ο κ. Γεωργακόπουλος ως Νομικός σύμβουλος, σύμφωνα με  τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 1649/86. Το έχουμε υπογραμμίσει και πιο πάνω. Για πάμε να δούμε, τι λέει αυτή η ρημάδα διάταξη: Σας την βάλαμε και σε μεγάλη φωτό για να την διαβάσετε μόνοι σας: "Κατά τη διάταξη του άρθρου 11 του Ν.1649/1986" κ.λ.π. "..Σημειώνεται ότι νομικός σύμβουλος θεωρείται εκείνος, ο οποίος δεν ασχολείται με την δικαστική εκπροσώπηση και τον χειρισμό δικαστικών υποθέσεων του εντολέα, αλλά περιορίζεται, αποκλειστικά στην παροχή νομικών συμβουλών ή γνωμοδοτήσεων ή στην κατεύθυνση του χειρισμού των υποθέσεων από άλλους δικηγόρους ή διοικητικά όργανα...και για τον λόγο αυτόν σε περίπτωση που ο δικηγόρος προσλαμβάνεται για την παροχή νομικών συμβουλών και γνωμοδοτήσεων είτε ατομικά είτε σε συμβούλιο με άλλους, οι συνολικές αποδοχές του κλιμακίου στο οποίο ανήκει μειώνονται κατά το 1/3"!!!
Το πιάσατε ή να το ξαναπούμε;  Ο κ. Νίκος Γεωργακόπουλος προσλήφθηκε για να παρέχει νομικές συμβουλές ή γνωμοδοτήσεις ...
Διαβάστε την συνέχεια, είναι ακόμη πιο καυτή και αφορά στις συνολικές αποδοχές του κ. Γεωργακόπουλου. Λέει λοιπόν η πιο πάνω διάταξη ότι οι αποδοχές του μειώνονται κατά το 1/3 των αποδοχών του δικηγόρου. 
Ας το δούμε και
 τι γράφει και το επίσημο "Βήμα του Δικηγόρου" του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, για το ποιος είναι ο μισθός του Νομικού Συμβούλου:  
"Οι κατώτατες αποδοχές του προσλαμβανόμενου κατά τα ανωτέρω δικηγόρου, ως Νομικού Συμβούλου, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 92Α του ΝΔ. 3026/1954 περί "Κώδικα των Δικηγόρων" , μειώνονται κατά το 1/3 σε σχέση με τις αμοιβές του μισθολογικού κλιμακίου στο οποίο υπάγεται, κατά την παρ. 1 του ιδίου άρθρου του ιδίου Ν.Δ. και επί της προκύπτουσας αμοιβής υπλογίζονται οι προσαυξήσεις της παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 3274/2004"
Τι μας λέει λοιπόν ο νόμος ξεκάθαρα; Ότι ο κ.Γεωργακόπουλος θα έπρεπε να αμείβεται με το 1/3 του κατώτατου μισθού ενός δικηγόρου, διότι διορίσθηκε Νομικός Σύμβουλος που παρέχει συμβουλές και γνωμοδοτήσεις!
Ετηρείτο ο νόμος όμως ή ...γίναμε ρεζίλι;
ΡΕΖΙΛΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΑΠΟ ΤΟ 
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, με εμπιστευτικό του έγγραφο προς τον Δήμο Χολαργού  (30/7/2008) και με θέμα "ΕΚΘΕΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ" (φωτό αριστερά), αναφέρει: "Σας στέλνουμε Έκθεση Εκέγχου Μισθοδοσίας, που καταρτίσθηκε μετά από διενέργεια σχετικού ελέγχου στο Δήμο σας και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες σύμφωνα με τις προτάσεις που διατυπώνονται σ' αυτή"

Όπως φαίνεται από το εμπιστευτικό έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, υπάρχουν συνημμένα 8 φύλλα. Για πάμε λοιπόν  για τον κ. Γεωργακόπουλο, να δούμε τι λέει; Κατ' αρχήν η Έκθεση των αρμοδίων υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών, αναφερόμενη στον διορισμό του κ. Γεωργακόπουλου επισημαίνει: "Η πρόσληψη δικηγόρων με πάγια αντιμισθία γίνεται...με επιλογή ύστερα από προκήρυξη"!!! 
Είδατε πουθενά  να συμμετείχε σε κάποιο προκηρυχθέντα διαγωνισμό ο κ. Γεωργακόπουλος για  να επιλεγεί ως Νομικός Σύμβουλος; Μια αίτηση έκανε και σε δυο μέρες τον διόρισε απευθείας ο κ. Νικολάου!!! 
Το γεγονός ότι ο κ. Νικολάου είναι κοντοχωριανός με τον κ. Γεωργακόπουλο, προφανώς δεν έπαιξε κανέναν ρόλο στον απευθείας διορισμό!!! Ήταν απλή σύμπτωση. 

Για διαβάστε και τη συνέχεια των Ορκωτών Λογιστών. (φωτό πάνω)
 "ε. Από το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει κριθεί ότι για το Νομικό Σύμβουλο, ο οποίος διακρίνεται από το δικηγόρο κατά το ότι δεν ασχολείται με τη δικαστική εκπροσώπηση και τον χειρισμό δικαστικών υποθέσεων του εντολέα του αλλά περιορίζεται αποκλειστικά στην παροχή νομικών συμβουλών ή γνωμοδοτήσεων ή στην κατεύθυνση του χειρισμού των υποθέσεων από άλλους δικηγόρους ή διοικητικά όργανα, διαφοροποιείται η δικαιούμενη αμοιβή.
Συγκεκριμένα ο προσληφθείς νομικός δύμβουλος -σε αντίθεση με τον δικηγόρο που έχει προσληφθεί με πάγια αντιμισθία- δεν δικαιούται το σύνολο των αποδιοχών του κλιμακίου στο οποίο ανήκει αλλά οι αποδοχές αυτού (κλιμακίου) μειώνονται κατά το 1/3 Πράξεις/Τμήματος Ελεγκτικού Συνεδρίου κ.λ.π." !!!

Η τελική διαπίστωση των Ορκωτών Λογιστών για το πρόσωπο του κ. Γεωργακόπουλου, η οποία εξέθεσε τον Δήμο Χολαργού (τον ίδιο πάντως όχι), τονίζει ορθά κοφτά: "ΑΠΟ ΤΟΝ ΈΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ ΟΤΙ  ΣΤΟΝ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΜΗ ΣΥΝΝΟΜΟ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ ΟΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 1/3"
Το συμπέρασμα και η πρόταση των Ορκωτών Λογιστών, είναι: "...πρέπει να γίνει άμεσα επαναπροσδιορισμός των αποδοχών του Νομικού Συμβούλου κ. Γεωργακόπουλου Νικολάου, σύμφωνα με τα παραπάνω, ώστε να λαμβάνει το ορθό ποσό αυτών και στη συνέχεια να ακολουθήσει ο προσδιορισμός και η αναζήτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών"!


Κύριε Δήμαρχε,  γνωρίζατε τα ...χαμπέρια της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής; Το πώς ....επελέγη-διορίσθηκε ο κ. Γεωργακόπουλος Νομικός Σύμβουλος; Το πόσα -περισσότερα- χρήματα εισέπραξε παρανόμως; Γνωρίζετε εάν τα χρήματα αυτά επεστράφησαν αχρεωστήτως καταβληθέντα, όπως ζητούν οι ορκωτοί λογιστές; Χρήματα των δημοτών ηταν αυτά, τα οποία όπως είπαν οι αρμόδιοι, κακώς μπήκαν στις τσέπες του κ. Γεωργακόπουλου. 
Κι εσείς κύριε Ξύδη, πριν από λίγους μήνες ορίσατε τον κ. Γεωργακόπουλο προϊστάμενο της Νομικής υπηρεσίας! Καλά κάνατε. Συνάδει όμως η  απόφασή σας με όλα όσα έχουν προηγηθεί για τον κ. Γεωργακόπουλο; 
Ρωτάμε εκ νέου: Τα παραπανίσια χρήματα που κακώς εισέπραττε ο κ. Γεωργακόπουλος (όπως βεβαιώνουν οι αρμόδιοι ορκωτοί λογιστές), επεστράφησαν στα ταμεία του δήμου ή παραμένουν στις τσέπες του νομικού συμβούλου;
Οι κ.κ. Αυγουρόπουλος, Αθανασάκου, Νικάκη και Δασκαλόπουλος, που παρέστησαν στην επίμαχη, επί Νικολάου, συνεδρίαση του Δ.Σ. Χολαργού, και οι οποίοι εξακολουθούν να είναι δημοτικοί σύμβουλοι, δεν έπρεπε να ενδιαφερθούν για την τόσο σοβαρή αυτή υπόθεση; Ειδικά η κ. Νικάκη που είναι δικηγόρος, δεν έπρεπε να την ψάξει; Ή τουλάχιστον τώρα, θα την αφήσουν να βρίσκεται σε κάποιο συρτάρι ή θα την φέρουν στο Δ.Σ. να μάθουμε επιτέλους τι έγινε με την πρόταση των ορκωτών λογιστών που ζητούν να γυρίσουν πίσω τα λεφτά που παρανόμως εισέπραξε ο κ. Γεωργακόπουλος;


Να θυμίσουμε τέλος, ότι ο κ. Γεωργακόπουλος, το ίδιο διάστημα που εισέπραττε παρανόμως (όπως λένε οι ορκωτοί λογιστές) τα λεφτά από τα ταμεία του Δήμου Χολαργού, ήταν και προσωπικός δικηγόρος του κ. Νικολάου, έχοντας σύρει αλλεπάλληλες φορές τον εκδότη του 'Παρατηρητή" στο εδώλιο του κατηγορουμένου. Μέχρι και στον Άρειο Πάγο πήγε τον Βραχιολίδη, έχοντας κοινό στόχο με τον Νικολάου, να τον καταδικάσουν ως "συκοφάντη" και "ψευδομάρτυρα"!!! 
Το μόνο που κατάφεραν ήταν να μαδήσουν οικονομικά τον Βραχιολίδη!


 

1 σχόλιο:

  1. Ολα αυτά που τα λες σε μας, γιατί δεν τα αναφέρεις στο Ελ. Συνέδριο, στο Υπ.Οικ., στον Γεν. Επιθεωρητή Δημ. Διοίκησης και στο ΣΕΕΔΔ ; Ετσι όπως το κάνεις θα ξαναφάς μήνυση για δυσφήμιση δια του τύπου

    ΑπάντησηΔιαγραφή