Πέμπτη 28 Μαρτίου 2013

ΣΥΛΛΟΓΗ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΑΛΗΣ


pali

Η επίθεση σε βάρος του ελληνισμού είναι σε όλα τα επίπεδα. Κατήργησαν και το αρχαιότερο ολυμπιακό άθλημα, τα καθάρματα.
Οι Ανεξάρτητοι Ελληνες Μεγάλης Βρετανίας ξεκινάνε διαδυκτιακή συλλογή υπογραφών προκειμένου να ανακαλέσει η ΔΟΕ την προθεσή της να αναστείλει από Ολυμπιακό άθλημα την Eλληνορωμαϊκή πάλη.
Τhe Independent Greeks UK begin a petition to: ALLOW GRECO-ROMAN WRESTLING AS AN OLYMPIC SPORT FOR THE 2020 GAMES.
English: The removal of the Greco-Roman wrestling from the Olympic Games of 2020, totally discredits the ancient Greek spirit. The wrestling, one of the oldest sports started from Ancient Olympia in Greece and was revived in 1896 with the first modern Olympics.
Greek: Η κατάργηση της Eλληνορωμαϊκής πάλης στους Ολυμπιακούς Αγώνες από το 2020, απαξιώνει πλήρως το αρχαίο Eλληνικό πνεύμα. Η πάλη, ένα από τα αρχαιότερα αθλήματα ξεκίνησε από την Αρχαία Ολυμπία και αναβίωσε στην Ελλάδα το 1896 με τους πρώτους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες.
French: La suppression de la lutte Gréco-Romaine des Jeux olympiques 2020, discrédite complètement l'esprit ancien Grecque. La lutte, l'un des sports le plus vieux ont commencé à partir de l'ancienne Olympie en Grèce et a été relancé en 1896 avec les premiers Jeux Olympiques modernes.
German: Die Abschaffung vom griechisch-römischen Ringen von den Olympischen Spielen 2020 verschmäht und verachtet völlig den altgriechischen Geist. Das Ringen, eines der ältesten olympischen Spiele, fand in der Antiken Olympia in Griechenland statt, began dort und ist seit 1896 in den ersten Olympischen Spielen der Neuzeit in Athen wiederbelebt worden.
Portuguese: A decisao de remover a luta Greco-Romana dos Jogos Olimpicos de 2020 remove totalmente o espirito da antiga Grecia. A luta greco-romana, um das mais antigos desportos praticados desde o antigo Olimpio na Grecia e revivado em 1896 nos primeiros jogos olimpicos da epoca moderna.
Arabic:
إزالة المصارعة اليونانية الرومانية من دورة الالعاب الاولمبية للعام 2020 يسيء تماما لروح اليونانية القديمة. المصارعة هي واحدة من أقدم الرياضات التي نشأت من أولمبيا القديمة في اليونان وكان إحياؤها في عام 1896 من الألعاب الأولمبية الحديثة الأولى.
Romanian: Încetarea luptei Hellenoromane la Jocurile Olympice din 2020, constituie lipsa de respect a spiritului Greq vechi printre secole. Lupta aceasta este printre cele mai vechi jocurile care a început in Olympia Vechi si a inviat in Grecia in 1896 cu primele Jocurile Olympice mai moderne.
Finnish: Kreikkalais-Roomalaisen painin poistaminen vuoden 2020 olympialaisista olisi suuri vääryys. Kyseinen laji on yksi vanhimmista ja sai alkunsa antiikin Kreikasta, joka elvytettiin vuoden 1896 ensimmäisiin olympialaisiin.
Vietnamese: Sự loại bỏ đấu vật Hy Lạp từ thế vận hội Olympic năm 2020, hoàn toàn bải bỏ tinh thần Hy Lạp cổ đại. Đấu vật là một trong những môn thể thao lâu đời nhất bắt đầu từ cổ đại Olympia ở Hy Lạp và đã hoạt động lại vào năm 1896 trong lần đầu tiên Thế vận hội hiện đại.
Dutch: Het verwijderen van de Grieks-Romeins worstelen op de Olympische Spelen van 2020, is geheel tegen de Griekse geest van de olympische spelen. Het worstelen, is een van de oudste sporten uit het oude Olympia in Griekenland en werd een nieuw leven ingeblazen in 1896 met de eerste moderne Olympische Spelen.
Chinese: 将古典式摔跤逐出2020年奥林匹克运动会,无疑是对古希腊精神的亵渎. 摔跤, 作为一项始于古希腊奥林匹克运动会的最古老的运动, 在1896年的第一届现代奥林匹克运动会即得到重生.
Spanish: La decisión de el retiro de la lucha Greco-Romana "wrestling" de los Juegos Olimpicos de 2020, desacredita totalmente el espíritu de la Grecia Antigua. El wrestling, uno de los deportes más antíguos, comenzó su andadura desde la antígua ciudad de Olympia, en Grecia, siendo rescatado en 1896 para las primeras Olympiadas modernas.
Italian: La rimozione della lotta greco-romana dai giochi olimpici 2020, disprezza totalmente l'antico spirito greco. La disciplina, e' una delle piu' antiche e fu iniziata dall'antica Olympia in Grecia e fu reintrodotta in 1896 con le prime Olimpiadi moderne
Russian: Отмена греко-римских колец на Олимпийских играх 2020 пренебрегает Древнегреческим духом и полностью его отвергает. Кольца, которые являются символом одной из старейших Олимпийских игр, проходивших в Античной Олимпии в Греции, берут там своё начало, с 1896 были возрождены первые Олимпийские игры Нового времени в Афинах.
Hindi: 2020 के ओलिंपिक खेलों से ग्रीको रोमन कुश्ती के हटाने,पर पूरी तरह से प्राचीन यूनानी भावना कि बदनामी हो चुकी है .कुश्ती, एक पुराना खेल,जीस की ग्रीस में प्राचीन ओलंपिया से शुरुवात हुई थी और पहले आधुनिक ओलंपिक के साथ 1896 में पुनर्जीवित किया गया था.
Georgian: 2020 წლის ოლიმპიური თამაშებიდან ბერძნულ-რომაული ჭიდაობის ამოღება ძველი ბერძნული სულის დისკრედიტაციას წარმოადგენს. ჭიდაობა, ერთ-ერთი უძველესი სპორტი დასაბამს საბერძნეთში ძველი ოლიმპიიდან იღებს და თანამედროვეობის პირველ ოლიმპიადაზე 1896 წელს იქნა აღდგენილი.
To:
International Olympic Committee (IOC) Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή (ΔΟΕ)
ALLOW GRECO-ROMAN WRESTLING AS AN OLYMPIC SPORT FOR THE 2020 GAMES
Sincerely,
[Your name]

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου