Πέμπτη 28 Μαρτίου 2013

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ

"Έπειτα από τη συνένωση και τις από κοινού ασκήσεις των εθελοντικών ομάδων δασοπροστασίας που αποτελούν την ΔΑ.ΠΑ.ΧΟ., προέκυψαν κάποια ερωτήματα και προβληματισμοί. Για τους λόγους αυτούς και με πρωτοβουλία των εθελοντών Παλαιολόγο Ευστράτιο, Δρε Ιωάννη και κατόπιν συνεννόησης με Γεωργιόπουλο Ηλία, Χριστο-δουλόπουλο Ιωάννη, Χριστοδουλοπούλου Βούλα, Χριστοδουλόπουλο Ευστάθιο και Χατζηεμμανουήλ Γεώργιο στις 25/3/2013, κρίθηκε λογικό το να υπάρξει μια συνάντηση όλων των εθελοντών που απαρτίζουν την ΔΑ.ΠΑ.ΧΟ., προκειμένου να γίνει μια παράθεση των προβληματισμών και να ληφθούν αποφάσεις για την εύρυθμη λειτουργία της ομάδας.

Την πρωτοβουλία αυτή των εθελοντών, προς μεγάλη έκπληξη όλων, η τριμελής επιτροπή του ΔΟΠΑΠ αποτελούμενη από τους κυρίους Μπελιτσάκο Α., Κουτάκη Ν. και Στογιάννη Ε. την υπονόμευσε με πολλαπλούς και πρωτοφανείς για τα εθελοντικά δεδομένα τρόπους:

·         Με «απαγόρευση» μέσω τηλεφώνου από τον κύριο Στογιάννη οποιασδήποτε συνάθροισης των εθελοντών, υπό την απειλή της διαγραφής από την ομάδα όσων δεν «συμμορφωθούν».

·         Με κλείδωμα της πόρτας της περίφραξης του περιβάλλοντος χώρου του πυροφυλακίου (σχετικές φωτογραφίες παρατίθεται παρακάτω). Στην πόρτα μάλιστα αναρτήθηκε χαρτί το οποίο έγραφε «ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΔΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ». 


·         Με ανακοίνωση στον τοπικό τύπο της διαγραφής από την ΔΑ.ΠΑ.ΧΟ. του κυρίου Χατζηεμμανουήλ Γεωργίου, χωρίς την έστω προσχηματική τήρηση κάποιας διαδικασίας αποβολής μέλους από την ομάδα. Αξίζει να σημειωθεί ότι η διαγραφή ανακοινώθηκε μετά την ενημέρωση του κυρίου Στογιάννη για την σχεδιαζόμενη συνάντηση.

Η πρώτη αντίδραση των εθελοντών που παρευρέθηκαν στη συνάντηση, ήταν να καλέσουν την άμεσο δράση, η οποία κατέγραψε το γεγονός της απαγόρευσης εισόδου στον ευρύτερο χώρο του πυροφυλακίου.
        Παρά τα όσα εμπόδια τέθηκαν, η συνάντηση πραγματοποιήθηκε. Οι αποφάσεις και οι απόψεις από τη συνάντηση παρατίθενται παρακάτω:

1.       Θεωρούμε τη διαγραφή του κυρίου Χατζηεμμανουήλ ως μη γενόμενη, αφού δεν αιτιολογήθηκε στους εθελοντές και δεν συναποφασίστηκε από αυτούς.

2.      Εκφράζουμε τον προβληματισμό μας για την μέχρι τώρα αντιδημοκρατικού τύπου λειτουργία του κυρίου Στογιάννη και της δημοτικής αρχής (που εκφράζεται από το πρόσωπο του κυρίου Μπελιτσάκου). Αποφάσισαν χωρίς να έχει διαμορφωθεί εσωτερικός κανονισμός, χωρίς καμία συνεννόηση με τους εθελοντές της ομάδας και χωρίς να ενημερώσουν για τις αποφάσεις στα εξής θέματα:

                         I.     Για την ηγεσία της νέας ομάδας.

                       II.     Για το όνομα της νέας ομάδας.

                     III.     Τη στολή της νέας ομάδας.

                    IV.     Τη διαμόρφωση των χώρων του πυροφυλακίου της πρώην ομάδας του Χολαργού.

                      V.     Τη διαγραφή του κυρίου Χατζηεμμανουήλ.

3.       Θεωρούμε αδόκιμη την απόφαση κάποιων εθελοντών να μην παραστούν στη συνάντηση, υποκύπτοντας στις απειλές του κυρίου Στογιάννη.

4.       Εκφράζουμε την αγωνία μας για τη λέξη «ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ» που χρησιμοποιήθηκε στο χαρτί της απαγόρευσης εισόδου. Μήπως τελικά επιβεβαιώνονται με αυτόν τον τρόπο οι υποψίες μας για τη μελλοντική χρήση του πυροφυλακίου Χολαργού;

5.       Όταν ένας οργανισμός ή ομάδα επωφελείται από τις εθελοντικά προσφερόμενες εργατοώρες των μελών του/της, το λιγότερο που έχει υποχρέωση, από ηθικής απόψεως, ο εκάστοτε υπεύθυνος, είναι να επικοινωνεί και να συναποφασίζει τον τρόπο με τον οποίο θα αξιοποιούνται αυτές οι ώρες.

Εν κατακλείδι επισημαίνουμε ότι ο κάθε εθελοντής είναι υποχρεωμένος από τη φύση της προσφοράς του, να έχει άποψη και πρωτοβουλία στα θέματα που άπτονται της λειτουργίας της ομάδας στην οποία ανήκει.


Εκ μέρους των παρευρισκομένων,

Ευστράτιος Παλαιολόγος

Ιωάννης Δρες"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου