Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου 2015

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΗΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΑΕΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΛΑ! ΑΠΑΝΤΗΣΗ-ΣΟΚ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΩΣΤΑ ΤΙΓΚΑ!

"Tα ταμειακά διαθέσιμα του Δήμου μας αυξήθηκαν στο διάστημα του ενός έτους που είμαστε στη διοίκηση. Όμως, το σημαντικότερο θέμα που αντιμετωπίζουμε, θεωρώ πως είναι η μείωση των εσόδων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, λόγω της περι­κοπής των κρατικών επιχορηγήσεων, κάτι το οποίο αν συνεχιστεί, μελλοντικά θα αποτελέσει σημαντικό πρόβλημα"

"Τη μια να ζητά η αντιπολίτευση έργα για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών και την άλλη να τα «ξεχνά» κατηγορώντας μας ότι ξοδεύου­με χρήματα σε μελέτες..."

Την πρώτη συνέντευξη με τη συμπλήρωση ενός έτους από τότε που ανέλαβε τα ηνία του δήμου ο κ. Ηλίας Αποστολόπουλος δημοσιεύει σήμερα ο «Αντίλογος». Το κείμενο της συνέντευξης ακολουθεί.

Κύριε δήμαρχε συμπληρώθηκε ένας χρόνος από τότε που αναλάβατε την διοίκηση του δήμου. Μπορείτε να μας κάνετε έναν απολογισμό του έργου σας; Είστε μέσα στο πρόγραμ­μα που εξαγγείλατε; Υπήρξαν καθυ­στερήσεις και ποιες είναι οι προοπτι­κές για την συνέχεια δεδομένης και της οικονομικής κρίσης;
Δήμαρχος: Κύριε Δεληγιάννη, καταρχήν θα ήθελα....

να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία που μου δίνετε να επικοινωνή­σω μέσω της εφημερίδας σας με τους αναγνώστες σας.
Σε λίγες ημέρες συμπληρώνεται ένας χρόνος από τότε που αναλάβαμε τη διοίκηση του Δήμου και οφείλω να ομο­λογήσω ότι υπήρξαν δυσκολίες, κυρίως λόγω της οικονομικής κατάστασης της χώρας μας και των συνεχόμενων πολιτι­κών εξελίξεων. Παρόλα αυτά όμως καταφέραμε να κάνουμε αρκετά πράγ­ματα, όπως το να βελτιώσουμε τα οικο­νομικά του Δήμου μας, αυξάνοντας τα ταμειακά διαθέσιμα που βρήκαμε από την προηγούμενη διοίκηση.
Σχετικά με το έργο της Δημοτικής Αρχής έως τώρα, από πλευράς τεχνι­κών έργων έγιναν από την Τεχνική Υπη­ρεσία του Δήμου μας πολλές μελέτες για έργα τα οποία θα υλοποιηθούν στο επόμενο χρονικό διάστημα.
Να σας πω επίσης ότι για όλα τα έργα γίνονται διαγωνισμοί με αποτέλεσμα να κατατίθενται προσφορές με μεγάλες εκπτώσεις και ως εκ τούτου, τεράστιο οικονομικό όφελος για το Δήμο μας. Υπάρχουν βέβαια καθυστερήσεις σε έργα οι οποίες δεν οφείλονται σε εμάς, αλλά κυρίως στη γραφειοκρατία και στη μεσολάβηση και άλλων φορέων, όπως της Περιφέρειας, των Υπουργείων κλπ., αλλά και στην κατάσταση στην οποία βρίσκεται η χώρα μας.
Ήδη όμως είναι σε εξέλιξη δύο έργα μέσω ΕΣΠΑ, η κατασκευή του δικτύου απορροής ομβρίων υδάτων στην οδό Αναστάσεως και η κατασκευή του βρε­φονηπιακού σταθμού στη συμβολή των οδών Αλευρά και Βερσή, των οποίων η πρόοδος κατασκευής κρίνεται ικανοποι­ητική, παρόλα τα προβλήματα.
Πολλά έργα όμως τα οποία πραγμα­τοποιεί ο Δήμος μας βρίσκονται σε εξέ­λιξη και άλλα έχουν ολοκληρωθεί και θα σας αναφέρω μερικά από αυτά.
Θεμελιώθηκε το 1ο Τριθέσιο Νηπια­γωγείο Χολαργού επί της οδού Φειδίου το οποίο θα λειτουργήσει κατά τη σχο­λική χρονιά 2016-2017, είναι σε εξέλιξη η διαδικασία πιστοποίησης των παιδι­κών χαρών του Δήμου μας, έχουν ξεκι­νήσει εργασίες επισκευής σε παιδικούς σταθμούς, δημοτικά σχολεία, γυμνάσια και λύκεια.
Επίσης έχουν γίνει εργασίες σε πλα­τείες του Δήμου, σε αθλητικές εγκατα­στάσεις όπως κατασκευή των δαπέδων ενός δημοτικού γυμναστηρίου, των ανοιχτών γηπέδων μπάσκετ στο Αθλητι­κό Κέντρο Χολαργού, στο Κέντρο Νεό­τητας Χολαργού και πρόσφατα επισκευ­άστηκε και το ξύλινο δάπεδο στο Κλει­στό γήπεδο της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου.
Εκτός από τα τεχνικά έργα κύριε Δεληγιάννη, θα σας αναφέρω περιεκτι­κά τα όσα έχουν γίνει και στους άλλους τομείς του Δήμου μας.
Στον τομέα του πολιτισμού, στον ένα χρόνο που έχει περάσει, έχουν διοργα­νωθεί πολλές εκδηλώσεις που δεν είχαν μόνο ψυχαγωγικό χαρακτήρα, αλλά εκπαιδευτικό, κοινωνικό και ενημερωτι­κό.
Τέτοιες ήταν οι δωρεάν θεατρικές παραστάσεις για τα παιδιά, επιστημονι­κές ημερίδες για την «ασφαλή πλοήγη­ση στο διαδίκτυο», την «παιδική παχυ­σαρκία», το «σχολικό εκφοβισμό», τη Δια­μεσολάβηση, την προστασία του περι­βάλλοντος και την προώθηση της ανα­κύκλωσης, την ανάδειξη του Υμηττού, τα δικαιώματα των πεζών και πολλές άλλες.
Επίσης έγιναν ειδικά αφιερώματα σε ανθρώπους των γραμμάτων και της τέχνης, δωρεάν διαλέξεις ιστορίας, εκδηλώσεις μνήμης σε ανθρώπους που θυσιάστηκαν για την πατρίδα μας, βρά­βευση πρωτευσάντων μαθητών και δια­κεκριμένων αθλητών.
Στις 26 Αυγούστου ξεκίνησε και το «21ο Φεστιβάλ Παπάγου - Χολαργού», για το οποίο μας έκανε την τιμή ο διακεκριμέ­νος ζωγράφος Αλέκος Φασιανός να δημιουργήσει το λογότυπο, είχαμε τις πολύτιμες συμβουλές του μεγάλου συν­θέτη Γιάννη Μαρκόπουλου και για πρώτη φορά υπάρχει εφαρμογή διαθέ­σιμη για έξυπνα κινητά τηλέφωνα με το πρόγραμμα του Φεστιβάλ.
Περισσότερες πληροφορίες όμως υπάρχουν στη νέα ιστοσελίδα του Δήμου μας (www.dpapxol.gov.gr), όπου οι πολίτες μας έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται για τις δραστηριότητες του Δήμου, τις υπηρεσίες του, τις απο­φάσεις των συλλογικών οργάνων, τις πολιτιστικές και αθλητικές δράσεις και πολλά άλλα. Κυρίως όμως να συμμετέ­χουν στη διαμόρφωση των αποφάσεων, να
επισημαίνουν παραλείψεις και να διατυπώνουν τις προτάσεις τους.
Άλλος ένας τομέας στον οποίο δώσα­με ιδιαίτερη σημασία, είναι αυτός της Κοινωνικής Πρόνοιας με την αναβάθμι­ση των Κοινωνικών δομών του Δήμου μας και με την πρόσφατη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για επέκταση του προγράμματος «Κοντά στο Δημότη».
Ενδεικτικά να σας αναφέρω ότι καθιε­ρώθηκε η διάθεση Ελληνικών προϊό­ντων χωρίς μεσάζοντες, δράση από την οποία ο Δήμος μας επωφελείται με την προσφορά προϊόντων αλλά και μέρους των εσόδων των παραγωγών προς το Κοινωνικό Παντοπωλείο.
Το Κοινωνικό Παντοπωλείο λειτουρ­γεί καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου και αξίζει εδώ να αναφερθώ στην πολύ σημαντική υποστήριξη εθελοντών αλλά και ανθρώπων που προσφέρουν είτε προϊόντα είτε χρηματικά ποσά.
Επίσης καθιερώθηκε και το Κοινωνικό Φαρμακείο και μάλιστα κατά το τελευ­ταίο χρονικό διάστημα των έντονων προβλημάτων, λόγω των capital controls, το Κοινωνικό Παντοπωλείο και το Κοινωνικό Φαρμακείο λειτουργού­σαν καθημερινά όλη την ημέρα, με προ­σωπικό ασφαλείας, για να εξυπηρετή­σουν συμπολίτες μας που βρίσκονταν σε ανάγκη.
Να σας πω και για το Κοινωνικό Φρο­ντιστήριο, το οποίο λειτουργεί δωρεάν και προσφέρει προγράμματα Θετικής, Τεχνολογικής και Θεωρητικής κατεύ­θυνσης, για τους μαθητές της Γ’ Λυκείου και προγράμματα προσαρμο­σμένα στο νέο εκπαιδευτικό σύστημα για τους μαθητές της Α και B Λυκεί­ου. Το διδακτικό έργο αναλαμβάνουν έμπειροι εθελοντές καθηγητές της Δευ­τεροβάθμιας Εκπαίδευσης, λειτούργη­σε αμέσως μετά την ανάληψη των καθη­κόντων μας και ήδη έχουν ξεκινήσει οι αιτήσεις για τη νέα σχολική χρονιά 2015-2016.
Δώσαμε ιδιαίτερη σημασία στα προ­γράμματα που αφορούν τα παιδιά και συγκεκριμένα τη «Δημιουργική Απασχόληση» και στις δύο Δημοτικές Κοινότη­τες με ένα πλούσιο πρόγραμμα δραστη­ριοτήτων, όπου συμμετείχαν περίπου 480 παιδιά, το «Καλοκαιρινό Camp» στο οποίο συμμετείχαν 467 παιδιά και ανα­βαθμίστηκε με την προσθήκη κολύμβη­σης στη θάλασσα, αλλά και επιμορφωτι­κών διαλέξεων όπως για την ανακύκλω­ση, την προστασία του Υμηττού μας κ.α. Επίσης στο πρόγραμμα των «θερινών κατασκηνώσεων» ο Δήμος μας κάλυψε τα έξοδα φιλοξενίας 45 παιδιών. Αξίζει εδώ να σας πω ότι ικανοποιήθηκαν όλες οι αιτήσεις για συμμετοχή των παι­διών στα προαναφερθέντα προγράμματα.
Θέλω και εδώ να επισημάνω την πολύ σημαντική συμβολή των εθελοντών και να τους ευχαριστήσω ιδιαίτερα για τα όσα προσέφεραν στα παιδιά μας.
Τέλος, να σας αναφέρω ότι ο Δήμος διαθέτει καθημερινά 30 δωρεάν εισιτή­ρια για μαθητές των σχολείων μας στο θερινό κινηματογράφο Χολαργού.
Ας έρθουμε τώρα και στην Τρίτη Ηλι­κία, τομέας ο οποίος μας απασχολεί και θα μας απασχολεί ιδιαίτερα, ώστε οι άνθρωποι αυτοί να αποτελούν ενεργά και ισότιμα μέλη στην κοινωνία μας. Το ΚΑΠΗ διοργανώνει ποικίλες δραστηριό­τητες για τα μέλη του, όπως εκδρομές, θαλάσσια μπάνια, περιπάτους, επισκέ­ψεις σε θέατρα κ.α. Πολύ σπουδαία είναι η χορωδία του, αλλά και οι θεατρικές του ομάδες. Αξίζει πιστεύω σε αυτούς τους ανθρώπους να αισθάνονται ότι δεν οδεύουν προς το τέλος της ζωής τους, αλλά ότι είναι σε μια ηλικία που είναι επίσης πλούσια σε ενέργεια και δημιουργικότητα.
Ένα νευραλγικό κομμάτι του Δήμου μας είναι και αυτό της καθαριότητας. Θεωρώ κύριε Δεληγιάννη ότι με το ανε­παρκές προσωπικό που διαθέτουμε, τα έχουμε καταφέρει αρκετά ικανοποιητι­κά και η Υπηρεσία Καθαριότητας αντα­ποκρίνεται άμεσα και σε οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει εκτός της καθημε­ρινότητας.
Μπορώ να σας αναφέρω ακόμα πολλά, αλλά νομίζω πως οι τομείς στους οποίους επικεντρώθηκα είναι οι πιο ουσιαστικοί.

Υπάρχουν φωνές από την αντιπολί­τευση ότι εκτός από γιορτές και εκδηλώσεις δεν έχουν γίνει πράγματα που θα βελτίωναν την ποιότητα ζωής των δημοτών μας. Τι απαντάτε σε όλα αυτά;
Δήμαρχος: Από όσα σας ανέφερα παραπάνω στον τομέα των εκδηλώσεων, πιστεύω να διακρίνετε κύριε Δεληγιάννη ότι όσες πραγματοποιήθηκαν, δεν είχαν μόνο ψυχαγωγικό χαρακτήρα, κάτι το οποίο θεωρώ πως το έχουν ανάγκη οι κάτοικοι της πόλης μας, αλλά απευθύ­νονταν κυρίως στα παιδιά, τα οποία είναι από τις βασικές μας προτεραιότη­τες, όπως σας είπα. Να ενημερώσω επί­σης τους αναγνώστες σας ότι όσες εκδηλώσεις λαμβάνουν χώρα σε αίθου­σες του Δημαρχείου ή άλλους χώρους του Δήμου, δε σημαίνει απαραίτητα ότι γίνονται με έξοδα του Δήμου. Μπορεί να πραγματοποιούνται υπό την αιγίδα του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, χωρίς την οικονομική επιβάρυνσή του.
Όσον αφορά τώρα στις φωνές από την Αντιπολίτευση, από την πρώτη στιγ­μή έχω τονίσει ότι στο πρόσωπο της Αντιπολίτευσης βλέπω αυριανούς συνεργάτες και το έχουμε αποδείξει αυτό, αφού σε σύντομο χρονικό διάστη­μα και με δική μας πρωτοβουλία, εκπρόσωποί της συμμετέχουν σε επι­τροπές και συναντήσεις, όπως στην Ομάδα Εργασίας για τον Υμηττό, στην Επιτροπή ανεύρεσης και καταγραφής ελεύθερων οικοπέδων κ.α.
Όλοι όμως κύριε Δεληγιάννη θα κρι­θούμε στο τέλος της πενταετίας από τα έργα μας, και εμείς και η μειοψηφία.

Να έλθουμε στο θέμα του οικοπέ­δου στου Παπάγου που τόσος θόρυ­βος έγινε. Πώς έχει κύριε δήμαρχε το θέμα; Υπήρχε απόφαση δημοτικού συμβουλίου της διοίκησης Ξύδη για αγορά και εσείς με δική σας απόφα­ση την ανατρέψατε; Και αν ναι, γιατί δεν προχωρήσατε στην αγορά;
Δήμαρχος: Κύριε Δεληγιάννη ποτέ δεν υπήρξε απόφαση δική μου ή του Δημοτικού Συμβουλίου ή οποιουδήποτε άλλου οργάνου για αναβολή ή ματαίωση της αγοράς του οικοπέδου που είχε αποφα­σιστεί από το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο.
Βεβαίως, η απόφαση του προηγούμενου Δημοτικού Συμβουλίου είχε αρκετά προβλήματα, όπως είναι ευρέως γνωστό.
Να σας εξηγήσω τι ακριβώς εννοώ. Όταν ανέλαβε η νέα Δημοτική Αρχή, έλαβε υπόψη της κάποια επιπλέον στοιχεία, όπως υπηρεσιακές εκθέσεις σύμ­φωνα με τις οποίες η επιφάνεια του οικοπέδου (470 τ.μ.) είχε μεγάλη από­κλιση από τα απαιτούμενα 1.200 τ.μ. των προδιαγραφών για την κατασκευή διθέσιου Νηπιαγωγείου και ότι το κτίσμα που υπήρχε στο οικόπεδο είχε αρκετά αυθαίρετα τμήματα, δώδεκα για την ακρίβεια. Τα κυριότερα από αυτά ήταν ότι ενώ η νόμιμη επιφάνεια του ισογείου κτίσματος, σύμφωνα με την οικοδομική άδεια ήταν 119,47 τ.μ., η πραγματική τoυ κτισμένη επιφάνεια ήταν 134,92 τ.μ.. Επίσης, τμήμα του ισογείου βρισκότανv εκτός της νόμιμης οικοδομικής γραμμής. Τα περισσότερα αυθαίρετα τμήματα αποτελούσαν λειτουργικά στοιχεία του κτίσματος και επομένως δεν θα μπορούσε να γίνει κατεδάφιση τους, αλλά θα έπρεπε να νομιμοποιηθούν με το ν.4178/2013, ώστε το κτίσμα να λειτουργήσει ως νηπιαγωγείο.
Επίσης, άλλα θέματα που εμπόδισαν την αγορά του οικοπέδου ήταν ότι ουδέποτε συστήθηκε η ειδική Επιτροπή Καταλληλόλητας για την επιλογή χώρων για την ανέγερση διδακτηρίων, η οποία θα έπρεπε να γνωμοδοτήσει επί τoυ θέματος και από την τριμελή Επιτροπή του Δήμου, η οποία ορίστηκε με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, το ένα μέλος δεν προσκλήθηκε σε καμία συνεδρίαση και ούτε συνέπραξε στη σύνταξη πρακτικού ή πρότασης της επιτροπής, γεγονός που καθιστά τις συνεδριάσεις της επιτροπής παράνομες [άρθρο 14/παρ.4του ν.2690/1999).
Τελικά κύριε Δεληγιάννη η ιδιοκτήτρια αποφάσισε την πώληση του ακινήτoυ σε άλλον αγοραστή, σε ποσό μικρότερο από αυτό που είχε αποφασιστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο και συγκεκριμένα 41.500 ευρώ λιγότερα. Αλήθεια όμως, ακόμα και σήμερα υπάρχει κάποιος ο οποίος πιστεύει ότι πράξαμε σε κάτι λάθος;
Άλλο ένα σημαντικό στοιχείο το οποίο πιστεύω πως πρέπει να γνωρίζετε, και σε απάντηση όσων είπαν ότι ο δήμος μας επιβαρύνεται οικονομικά με το ενοίκιο του 3ου Νηπιαγωγείου Παπάγου επειδή δεν αγόρασε το συγκεκριμένο οικόπεδο, είναι πως αμέ­σως μετά την ανάληψη των καθηκόντων μας, στείλαμε αίτημα στο Υπουργείο Εσωτερικών για κάλυψη των εξόδων ενοικίου του 3ου Νηπιαγωγείου και έως τώρα έχουμε εισπράξει τα ενοίκια από το Σεπτέμβριο του 2014 έως και τον Απρίλιο του 2015 και αναμένουμε το επόμενο τετράμηνο, έως δηλαδή και 31 Αυγούστου 2015. Θέλω σε αυτό το σημείο να ενημερώ­σω εσάς αλλά και τους αναγνώστες σας, ότι πρόσφατα έστειλα επιστολή στους Επικεφαλής όλων των παρατάξε­ων ζητώντας τον ορισμό μελών τους, προκειμένου να συσταθεί Επιτροπή ανεύρεσης και καταγραφής ελεύθερων οικοπέδων, με σκοπό να ικανοποιήσει τυχόν μελλοντικές σχετικές ανάγκες των δημοτών μας, που θα διαμορφω­θούν την επόμενη δεκαετία/εικοσαετία, και να προσδιορίσει τις δράσεις στις οποίες η Δημοτική Αρχή θα πρέπει να στρέψει το ενδιαφέρον και τις προσπάθειές της για να ικανοποιήσει όσες εκ των αναγκών θεωρεί τις σπουδαιότερες για τους δημότες μας.
Τη συγκεκριμένη στιγμή που μιλάμε, οι τιμές των ακινήτων σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2014 είναι αισθητά μικρότερες, άρα τελικά ο Δήμος μας θα βγει κερδισμένος .
Κύριε δήμαρχε η οικονομική κρίση πόσο επηρέασε την πορεία των έργων που είχατε προγραμματίσει;
Δήμαρχος: Κύριε Δεληγιάννη, το μοναδικό πρό­βλημα που αντιμετωπίσαμε με την οικονομική κρίση και κυρίως με τα capital controls, ήταν η απροθυμία των κατασκευαστικών εταιρειών να ξεκινήσουν τα έργα και να ολοκληρώσουν τις ήδη υπάρχουσες συμβάσεις, με αποτέλεσμα κάποιες καθυστερήσεις.  Νομίζω όμως πως είναι κατανοητό από όλους μας ότι αυτό συνέβαινε σε όλη την Ελλάδα και όχι μόνο στο Δήμο μας.
Το σημαντικότερο θέμα όμως θεωρώ πως είναι η μείωση των εσόδων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, λόγω της περι­κοπής των κρατικών επιχορηγήσεων, κάτι το οποίο αν συνεχιστεί, μελλοντικά θα αποτελέσει σημαντικό πρόβλημα.
Τα οικονομικά του δήμου πώς είναι σήμερα; Τι παραλάβατε από την προηγούμενη διοίκηση και πόσα είναι τα ταμειακά διαθέσιμα;
Δήμαρχος: Όπως σας είπα και πρωτύτερα, τα ταμειακά διαθέσιμα του Δήμου μας αυξήθηκαν στο διάστημα του ενός έτους που είμαστε στη διοίκηση και συγκεκριμένα από 3.612.520,20 ευρώ τον Αύγουστο του 2014, σε 5.080.497,58 ευρώ, έναν ακριβώς χρόνο μετά, δηλαδή τον Αύγουστο του 2015. Επίσης να σας ενημερώσω πως δεν έχουν αυξηθεί οι υποχρεώσεις του Δήμου προς τρίτους στο διάστημα αυτού του χρόνου.
Άρα λοιπόν μπορώ να πω ότι ο Δήμος μας είναι σε καλή οικονομική κατάστα­ση, κάτι για το οποίο προσπαθούμε και θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε.

Έγινε συζήτηση στο τελευταίο δημοτικό συμβούλιο για να αναθέσεις μελετών πολλών εκατοντάδων ευρώ. Πώς έχει το θέμα και αν όλες οι μελέ­τες αυτές είναι απαραίτητες.
Δήμαρχος: Υποθέτω ότι αναφέρεστε στην τοπο­θέτηση του κυρίου Τίγκα, ο οποίος ήταν αντίθετος στη μελέτη για το κτίριο Πολυϊατρείο-ΚΑΠΗ στη Δημοτική Κοινό­τητα Παπάγου, προϋπολογισμού 360.000 ευρώ με διαγωνισμό, στην αγορά ενός σαρώθρου (σκούπας) προϋπολογισμού 195.000 ευρώ και στην προγραμματική σύμβαση με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο για την αντισεισμική προστασία και τη στατική επάρ­κεια των σχολικών κιτριών, των αθλητι­κών εγκαταστάσεων και των παιδικών σταθμών, προϋπολογισμού 240.000 ευρώ, κάτι το οποίο ο κύριος Τίγκας το χαρακτήρισε «μεγάλη πολυτέλεια». Πείτε μου κύριε Δεληγιάννη, όλα τα παραπάνω δεν αποτελούν στοιχεία τα οποία σχετίζονται κυρίως με τη βελτίω­ση της ποιότητας ζωής των πολιτών μας, αλλά και με την ασφάλεια τους την οποία κάποιοι θεωρούν «μεγάλη πολυτέ­λεια»;
Δεν είναι λοιπόν περίεργο και αντιφα­τικό, τη μια να ζητά η αντιπολίτευση έργα για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών και την άλλη να τα «ξεχνά» κατηγορώντας μας ότι ξοδεύου­με χρήματα σε μελέτες;

Υπάρχει στις προθέσεις σας ανασύ­σταση του δημοτικού συμβουλίου; Και αν ναι πότε να περιμένουμε τις αλλαγές.
Δήμαρχος: Η σύσταση του Δημοτικού Συμβουλί­ου έχει διάρκεια 5 έτη. Μόνο με παραί­τηση ή εξαιτίας σοβαρών λόγων μπορεί κάποιος να χάσει το αξίωμά του. Έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στους συνεργάτες μου και θεωρώ ότι οι επιλογές που έχω κάνει ήταν πάρα πολύ καλές.
Λέγοντας για αλλαγές, υποθέτω πως εννοείται στις θέσεις των Αντιδημάρ­χων. Καταρχήν θα σας πω ότι είμαι απόλυτα ικανοποιημένος από το έργο τους και έχουμε πολύ καλή συνεργασία.
Βεβαίως όμως κάποια στιγμή στο μέλλον θα υπάρξουν αλλαγές για να δοθεί η ευκαιρία και σε αλλά μέλη του συνδυασμού μας να αναλάβουν θέσεις ευθύνης.
Σας ευχαριστώ πολύ.
3 σχόλια:

 1. Ας μας πει ο Δήμαρχος στα Δημοτικά έργα που έχουν γίνει η ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ πόσοι Έλληνες δουλεύουν και πόσοι είναι οι ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ . . Επίσης να μας πει ο Δήμαρχος πόσοι είναι οι άνεργοι στο Δήμο μας την στιγμή που η εκλεκτή και προνομιούχα παρέα του έχει 3 και 4 θέσεις ο καθένας σε περίοδο ΑΠΑΝΘΡΩΠΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Δήμαρχε κοιτα μόνο μην μείνουμε στη μελέτη πάλι και δεν γίνει ο κτίριο ...και πετάξουν τα 360.000 € των δημοτών στισ τσέπες των "μελετητών"

  το εχουμε δει το έργο με το Πολιτιστικό Κέντρο στην κατω ζώνη στη Βενιζελου όπου έγινε η μελέτη 300.000 € και πολιτιστικό κέντρο δεν είδαμε ποτε !!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Δήμαρχε,το νηπιαγωγείο το είχες ψηφίσει.Γιατί δεν είπες,τότε,στον Ξύδη την άποψή σου;Γιατί δεν το ξεκαθάρισες μετά την εκλογή σου και πριν αναλάβεις;

  ΑπάντησηΔιαγραφή