Πέμπτη 25 Ιουλίου 2013

ΑΚΥΡΗ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣτΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ;ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΤΑΙ ΟΤΙ Η ΚΟΡΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΤΑΝ ΣΕ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣΕ ΤΟΥΣ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΟΥΣ! 
Ο ΝΟΜΟΣ ΕΠΕΒΑΛΕ ΤΗΝ ΑΥΤΟΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗ, ΚΑΤΙ ΠΟΥ Ο ΙΔΙΟΣ ΔΕΝ ΕΚΑΝΕ!!!
Την καταγγελία κάνουν Γερμανοί κάτοχοι ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου
του Μάκη Βραχιολίδη

vrachiolidis@yahoo.gr

Θέμα ακυρότητας της αρνητικής για τους ομολογιούχους του Δημοσίου, απόφασης του ΣτΕ,  θέτουν Γερμανοί ομολογιούχοι!!! Και αυτό διότι όπως καταγγέλλεται, ένα από τα μέλη της σύνθεσης του Δικαστηρίου  κακώς δίκασε την υπόθεση και έπρεπε να αυτοεξαιρεθεί!!!  Ως γνωστόν η απόφαση του ΣτΕ αν και θα καθαρογραφεί τον Σεπτέμβριο, εντούτοις έχει διαρρεύσει από κύκλους του ΣτΕ, γεγονός που επίσης εκθέτει το Δικαστήριο!

Συγκεκριμένα, το θέμα ακυρότητας της απόφασης του ΣτΕ τέθηκε από Γερμανούς κατόχους ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, με επιστολή που έστειλαν στις 17 Ιουλίου 2013 στον απερχόμενο πρόεδρο του ΣΤΕ. Η επιστολή τους αυτή δημοσιεύτηκε στις 23 Ιουλίου στο ιστολόγιο του Ρολφ. http://rolfsgriechenlandblog.blogspot.gr/2013/07/an-den-prasidenten-des.html
Οι καταγγέλλοντες,  αφού παραθέτουν τους στίχους του Νίκου Γκάτσου από την Ελλαδογραφία, «Και τα βαρβαρικά έθνη ηπόρησαν και κατ’ ιδίαν εκάγχασαν», στη συνέχεια αναφέρουν ότι στην επίμαχη εκδίκαση της υπόθεσης εμπλέκεται ο κ. Αθανάσιος Ράντος ο αντιπρόεδρος του δικαστηρίου, ο οποίος κακώς συμμετείχε στη δίκη. Και αυτό διότι –όπως αναφέρουν- η κόρη του, δικηγόρος  Μαριάννα Ράντου, σύμφωνα με την αυτο-παρουσίασή της (linkedin) είναι υπάλληλος του δικηγορικού γραφείου «Χριστιανός & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία», γραφείο που το ίδιο διάστημα εκπροσωπούσε στη συγκεκριμένη δίκη κατόχους κρατικών ομολόγων!.
Η επιστολή, ρίχνει ευθείες μομφές κατά του  δικαστή: «Πιστεύουμε ότι αυτό θα έπρεπε να οδηγήσει τον Αντιπρόεδρο του δικαστηρίου σας στο να αυτοεξαιρεθεί δεδομένου ότι δημιουργείται η υπόνοια μεροληψίας (παρά το γεγονός ότι αυτή η προκατάληψη θα μπορούσε να είναι υπέρ μας).
Πιστεύουμε ότι αυτό το θέμα είναι πολύ σημαντικό και θα πρέπει να τεθεί υπόψη του Αντιπροέδρου του Δικαστηρίου σας κυρίου Ράντου, καθώς και του Αντιπρόεδρου του δικαστηρίου σας, κ. Νικ. Σακελλαρίου, που είναι ο αρχαιότερος δικαστής της σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο αποφασίζει για τις αιτήσεις αυτές».

Όπως αναφέρουν έγκυροι νομικοί κύκλοι, ο δικαστής θα έπρεπε να εξαιρεθεί κατ’ εφαρμογή των άρθρων 52 και 55 του ΚΠΔ τα οποία σε συνδυασμό με το άρθρο 40 του Διατάγματος 18/1989 έχουν εφαρμογή στους δικαστές του ΣτΕ.

Τα άρθρα που επικαλούνται πλέον οι ομολογιούχοι για την ακυρότητα της δίκης του ΣτΕ αναφέρουν:

«Αρθρο: 52
Ημ/νία: 16.09.1968
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΞΑΙΡΕΣΗ-ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ-ΑΠΟΧΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ (ΚΠΟΛΔ)

Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ - ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΛΟΓΟΙ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣΚείμενο Άρθρου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ
Εξαίρεση δικαστών (και υπαλλήλων της γραμματείας)

Δικαστές, εισαγγελείς (και υπάλληλοι της γραμματείας), με οποιαδήποτε ιδιότητα και αν ενεργούν, μπορούν να προτείνουν την εξαίρεσή τους ή να εξαιρεθούν από οποιοδήποτε διάδικο: α) αν είναι διάδικοι ή συνδέονται με έναν από τους διαδίκους ως συνδικαιούχοι, συνυπόχρεοι ή είναι υπόχρεοι σε αποζημίωση ή έχουν άμεσο ή έμμεσο συμφέρον στη δίκη, β) αν συνδέονται με κάποιο διάδικο σε ευθεία γραμμή, με συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας ή με υιοθεσία, αν είναι συγγενείς σε πλάγια γραμμή με συγγένεια εξ αίματος έως τον τέταρτο βαθμό ή με συγγένεια εξ αγχιστείας έως το δεύτερο βαθμό, αν είναι ή υπήρξαν σύζυγοι ή μνηστήρες, ενός από τους διαδίκους, γ) αν είναι συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας σε ευθεία γραμμή ή συνδέονται με υιοθεσία, ή είναι συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας σε πλάγια γραμμή έως το δεύτερο βαθμό προσώπου, το οποίο παίρνει μισθό ή άλλη χορηγία με χρηματική αξία είτε για τις υπηρεσίες που παρέχει είτε για οποιοδήποτε άλλο λόγο από φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή οποιασδήποτε μορφής εταιρία που έχουν άμεσο ή έμμεσο ιδιωτικό συμφέρον στην έκβαση της δίκης,

δ) αν στην ίδια υπόθεση εξετάστηκαν ως μάρτυρες ή παραστάθηκαν ως δικηγόροι ή γενικά ως πληρεξούσιοι ή παραστάθηκαν ή μπορούν να παραστούν ως νόμιμοι αντιπρόσωποι κάποιου από τους διαδίκους,

ε) αν διεξήγαγαν την υπόθεση, από την οποία προήλθε η διαφορά ή έχουν ενεργήσει στη δίκη ως πραγματογνώμονες ή σύμβουλοι ή διαιτητές ή έχουν συντάξει το έγγραφο που προσβάλλεται ή είχαν μετάσχει στη σύνθεση του δικαστηρίου του οποίου η απόφαση έχει προσβληθεί με έφεση ή αναίρεση, στ) αν έχουν προκαλέσει ή προκαλούν υπόνοια μεροληψίας, ιδίως αν έχουν με κάποιο διάδικο ιδιαίτερη φιλία, ιδιαίτερες σχέσεις καθηκόντων ή εξάρτησης, έριδα ή έχθρα.


«Αρθρο: 55
Ημ/νία: 16.09.1968
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΞΑΙΡΕΣΗ-ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ-ΑΠΟΧΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ (ΚΠΟΛΔ)
Λήμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ - ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΔΗΛΩΣΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ

 Κείμενο Άρθρου
1. Δικαστές πολυμελών δικαστηρίων και εισαγγελείς, αν υπάρχει λόγος εξαίρεσής τους, οφείλουν να το δηλώσουν στον πρόεδρο του δικαστηρίου.
2. Υπάλληλοι της γραμματείας των πολυμελών δικαστηρίων, αν υπάρχει λόγος εξαίρεσής τους, οφείλουν να το δηλώσουν στον προϊστάμενο της γραμματείας.
3. Δικαστές μονομελών πρωτοδικείων και ειρηνοδίκες, καθώς και υπάλληλοι της γραμματείας τους, αν υπάρχει λόγος εξαίρεσής τους, οφείλουν να το δηλώσουν στον πρόεδρο του πολυμελούς πρωτοδικείου και να απόσχουν από τα καθήκοντά τους εωσότου αυτό αποφασίσει.
4. Το δικαστήριο αποφασίζει χωρίς τη συμμετοχή εκείνου που υπέβαλε τη δήλωση και χωρίς συζήτηση στο ακροατήριο». 


ΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΡΡΟΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣτΕ!

Η επιστολή των Γερμανών κατόχων ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου, αναφέρεται και στη διαρροή της απόφασης του ΣτΕ, που έγινε στις 24 Ιουνίου 2013. Ξαναρίχνει μπηχτές: «Εκφράζουμε την απογοήτευσή μας για το περιστατικό με τη μετάδοση του περιεχομένου της απόφασης (πριν από τη δημοσίευση του νόμου), και ειδικότερα για την παραβίαση του απορρήτου των δικαστικών διασκέψεων, το οποίο υπονομεύει την αξιοπιστία της δίκης».
Η επιστολή των Γερμανών ομολογιούχων καταλήγει ως εξής:
«Τα παραπάνω περιστατικά μπορεί δυνητικά να επηρεάσουν την αξιοπιστία του δικαστηρίου σας και να κλονίσουν την εμπιστοσύνη των πολιτών ως προς τις συνταγματικές αρχές της «δίκαιης δίκης». Για την αποφυγή του κινδύνου αυτού σας ζητάμε να λάβετε όλα, τα κατά την κρίση σας, νόμιμα και κατάλληλα μέτρα».

"Ελεύθερη Ώρα"
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου