Πέμπτη 31 Οκτωβρίου 2013

ΟΤΑΝ ΤΟ ΚΚΕ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕ Ν' ΑΝΑΤΙΝΑΞΕΙ ΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ! ΔΕΝ ΤΟ ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ; ΓΙΑ ΔΕΙΤΕ...

Σπουδαία ἱστορικὰ γεγονότα σᾶς ἔχω σήμερα…
Ἀντιγραφὴ ἀπὸ τὰ βιβλία τοῦ ΓΕΣ, μὲ στοιχεῖα ποὺ ἀπεκαλύφθησαν ἀπὸ τὶς κατασχέσεις ἐγγράφων τοῦ ΚΚΕ.
Τὸ καλλίτερο βέβαια εἶναι πὼς ἀπεφεύχθῃ ἡ καταστροφή, λόγῳ τοῦ ὅ,τι ἕνας «Φάνης» εἶχε περισσότερο φιλότιμο ἀπὸ ὅλην τὴν ἡγεσία τοῦ ΚΚΕ μαζύ.
Βέβαια, ἄς μὴν ζητᾶμε νὰ σεβαστοῦν γλῶσσα, ἱστορία πολιτισμὸ αὐτοὶ οἱ κάφροι, ποὺ ἀκόμη καὶ σήμερα θεωροῦν ἐπίτευγμά τους αὐτὴν τὴν εἰκόνα:

Ποὺ ἔρχονται ἄνθρωποι ἀπὸ κάθε σημείου τοῦ πλανήτου, γιὰ νὰ θαυμάσουν τὸ μεγαλεῖο τῶν μνημείων μας κι αὐτὰ εἶναι κλειστὰ διότι οἱ ὑπάλληλοι …ἀπεργοῦν!!!
Ποὺ ἐὰν δὲν φωνάζαμε θὰ εἶχαν ἐπιφέρῃ μεγαλύτερες καταστροφὲς ἀπὸ αὐτὲς τοῦ Ἔλγιν.
Ποὺ ὁ μόνος λόγος, γιὰ τὸν ὁποῖον δὲν ἰσοπεδώνουν τέτοια μνημεῖα, εἶναι ὁ φόβος ἀπὸ τὴν διεθνὴ κατακραυγὴ κι ὄχι κάποια συνείδησις…
Καὶ μετὰ μοῦ λέτε γιὰ ἀντίληψι…
Βρὲ καλὰ νὰ πάθουμε… Πολὺ καλά!Ψυχραιμία! Ἀκολουθοῦν ἔργα καὶ ἡμέρες τοῦ Κ.Κ.Ε.….
Λόγῳ τοῦ ὅτι ὁ μῆνας Δεκέμβριος μᾶς φέρνει στό μυαλό ἀρκετές ἱστορικές μνῆμες ἀπό γεγονότα, πού δέν εἶναι
καί πολύ μακρυά, εἴπαμε νά θίξουμε κάποια ἐνδιαφέροντα ὅσο καί ἐλάχιστα γνωστά περιστατικά, ἐνημερώνοντας τούς φίλους τῆς ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Πρωτίστως ὅμως θά κάνωμε ἕναν πρόλογο, ἀφοῦ κρίνεται ἀπαραίτητη ἡ χρονική σειρά τῶν πραγμάτων.Θά ἔπρεπε νά θυμώμαστε ὅλοι, πώς ὅταν ἦλθε στήν ἐξουσία, τό 1981, τό ΠΑΣΟΚ, (ἐπειδή ἤμασταν καί τότε ἀφελεῖς καί εὔπιστοι ψηφοφόροι)  Ἀνδρέας Παπανδρέου,  ἔσπευσε νά ἀναλάβη, πέραν τῆςπρωθυπουργίας ΚΑΙ τό ὑπουργεῖο Ἐθνικῆς Ἀμύνης,ἔκανε δύο πρῶτες κινήσεις, χωρίς καμμία καθυστέρησι. (Γράφανε τότε σκωπτικά, ὅτι τό «πῆρε» τό ὑπουργεῖο, γιά νά κάνη τελικῶς τήν θητεία του,  ἀφοῦ τήν εἶχε κοπανήσει τὁ 1939  στίς ΗΠΑ, ὅπου ὑπηρέτησε, ὡς βοηθητικός νοσοκόμος στό Ἀμερικανικό Ναυτικό, λόγῳ μυωπίας, στρώνοντας σεντόνια καί ἀλλάζοντας… «πάπιες»!)


Ἔδωσε λοιπόν ἐντολή, λές καί ἦταν  φοβερή προτεραιότης στά θέματα Ἀμύνης τῆς χώρας, νά ἀφαιρεθῆ ἄμεσα ἀπό τήν χήρα τοῦ Στρατάρχου καί πρ.πρωθυπουργοῦ Ἀλεξάνδρου Παπάγου, ἕνα κρατικό μικρό«FIAT 127», πού τῆς εἶχε παραχωρηθῆ γιά νά μετακινεῖται…  Ἄλλως τε, πάντα ἐφημήζετο  Ἀνδρέας γιά τήν «γενναιότητά» του καί μάλιστα ἀπέναντι  σέ μία ὑπέργηρη χήρα, πού δέν «διέφυγε» στό έξωτερικό κατά τήν κατοχή,  (ὅπως  ἐκεῖνος, ἐλέῳ γνωριμιῶν τῆς ἠθοποιοῦ Κυβέλης μέ τό καθεστώς  τῆς 4ης  Αὐγούστου), ἀλλά  παρέμεινε  ἐδῶ,περνῶντας μύρια ὅσα ἀπό τούςΝαζί. (Ἄς προσέξουμε ἐδῶ, ὅτι   Παπάγος δέν τήν  «ἔκανε»στήν Αἴγυπτο μέ τήν κυβέρνησι, ἀλλά παρέμεινε στήν Ἀθήνα, συνελήφθη καί ἐστάλη «δεμένος»στήν Γερμανία, ἀπ᾿ ὅπου ἐγύρισε τό 1945 σκελετωμένος καί ἀγνώριστος!)


 ἐπόμενη κίνησις, ἦταν νά δοθῆ αὐστηρή ἐντολή, νά «μαζευθοῦν»ἀπό τίς βιβλιοθῆκες τοῦ  Στρατοῦ, εἴτε σέ ἐπιτελεῖα, εἴτε σέ μονάδες, εἴτε σἐ ἀποθῆκες, ὅλες οἱ πολύ  ἀξιόλογες ἐκδόσεις, τῆς Διευθύνσεως Ἱστορίας Στρατοῦ, τοῦ ΓΕΣ, πού σέ διαφόρους περιόδους καί  τεῦχη, ἐξέθεταν ἀνεπανόρθωτα τά ἀπερίγραπτα καί ἀπάνθρωπα ἐγκλήματα τοῦ ΚΚΕ,  εἰς βάρος τῶν ἁπλῶν πολιτῶν καί ἀγροτῶν, ἀπό τήν «ἀντίστασι»πού δῆθεν ἔκανε, ἀλλά  καί εἰς βάρος τῆς χώρας, ἀφοῦ εἰσέπραττε τεράστια ποσά σέ χρυσές λίρες, ἀπό τήν ἀγγλική ἀεροπορία, ἀποθηκεύοντάς τες, γιά τήν μελλοντική καλοπέρασι, ὅσων καπεταναίων  ἐπέζησαν, κατόπιν καί ἐπέστρεψαν ἀπό τό παραπέτασμα! Ἡ ἱστορική «λοβοτομή» τῶν Ἑλλήνων, (μήν τυχόν μάθουμε τις «ἀνδραγαθίες»’ τῶν κατσαπλιάδων τοῦ ΚΚΕ) ἦταν σίγουρα, ἕνα βασικό ἀπό τά πολλά καταχθόνια εἰσαγόμενα (…) σχέδια, πού ἔφερε σέ πέρας, ὁ Ἀ. Παπανδρέου, ἀφήνοντας (λόγῳ τῆς παροιμιώδους ἐπιπολαιότητός μας) τήν συνέχεια στόν υἱόν του!


Στήν ἔκδοσι λοιπόν, μέ τίτλο «Ἡ ἀπελευθέρωσις τῆς Ἑλλάδος καί τά μετά ταύτην γεγονότα»,  τῆς Διευθύνσεως Ἱστορίας Στρατοῦ, στὴν σελίδα 252, περιγράφεται πώς «ἡ ἡγεσία τοῦ ΚΚΕ διέταξε, διά τοῦ μέλους τοῦ Πολιτικοῦ Γραφείου τῆς ΚΕ τοῦ ΚΚΕ καί γραμματέως τῆς ΚΟΑ συντρόφου Μπαρτζῶτα (ψευδώνυμο «Φάνης»),


τά εἰς τήν Ἀκρόπολιν τμήματα τοῦ ΕΛΑΣ, ὅπως ἀνατινάξουν τήν Ἀκρόπολιν»!!!!!!!!!!! (Ναί, καλά διαβάσατε, ἀλλά δέν τό πιστεύετε, ξαναδιαβάστε το! Αὐτό ἦταν, εἶναι καί θά εἶναι τό ΚΚΕ…)

Στήν συνέχεια γράφει, «τήν διαταγήν ἔλαβε τό ὑπό τόν πρώην ἐκπαιδευτικόν Ἰωάννην Λογοθέτην τμῆμα.Ὁ Λογοθέτης ἠρνήθη νά ἐκτελέση τήν διαταγήν, ζητῶν νά ἐξετασθῆ προηγουμένως μήπως ἦτο πλαστή καί προήρχετο ἀπό κανένα πράκτορα ξένης δυνάμεως, καθ᾿ ὅσον ὅσον ἀδυνατοῦνε νά πιστεύση, ὅτι ἡ τερατώδης αὐτή διαταγἠ, προήρχετο ἀπό τήν (Ἑλληνικήν;;;;) ἡγεσίαν τοῦ ΚΚΕ. Ἀργότερον ἐπεβεβαιώθη ὅτι ἠ ἀπόφασις ἀνατινάξεως τῆς Ἀκροπόλεως εἶχε τύχει τῆς ἐγκρίσεως ὁλοκλήρου τοῦ Πολιτικοῦ Γραφείου τῆς ΚΕ τοῦ ΚΚΕ! 
 
 Ὅσοι τώρα ἐπιθυμοῦν τυχόν καί ἄλλη  «διασταύρωσι», δέν ἔχουν παρά νά ἀνατρέξουν εἰς τήν «Ἀγωγήν τοῦ Πολίτου», ἐκδόσεως 1971, σελ. 444, τοῦ Θεοφυλάκτου Παπακωνσταντίνου, κεφάλαιο XVI,«Ἡ κομμουνιστική ἀπειλή», ἀλλά καί στό βιβλίο «Σελίδες Δόξης καί μεγαλείου» ἐκδόσεως 2010, τοῦ Ἀντιστρατήγου ἐ.ἀ. Ἰωάννου Ἀντωνακέα. Ὅμως γιά γεγονότα, ὄχι καί τόσο γνωστά, πού ἀφοροῦν ἐκεῖνον τόν Δεκέμβριο, θά ἐπανέλθουμε… 


«Iωάννης Καποδίστριας»
ἀπὸ Ἐθνικὴ Ἑταιρεία
φωτογραφία

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου