OPTOCENTER

Πέμπτη, 9 Αυγούστου 2012

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2011


από τον  Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής

Νίκο  Κουκή

Το 2011 ήταν μια ιδιαίτερη χρόνια για τον νέο Δήμο, λόγω της έναρξης της ενοποίησης των πρώην Δήμων Παπάγου και Χολαργού που προβλέπεται από το νομοσχέδιο Καλλικράτης. Αποτέλεσμα της παραπάνω ενοποίησης ήταν να καταργηθούν όλες οι παλιές Σχολικές Επιτροπές των Γυμνασίων-Λυκείων, και να δημιουργηθεί μία, η Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Παπάγου-Χολαργού. Συνενώσεις όμως υπήρξαν και στα Γυμνάσια-Λύκεια του Παπάγου και του Χολαργού, αφού σε όποιο σχολικό συγκρότημα υπήρχαν δύο σχολικές μονάδες συγχωνεύθηκαν σε μία. Η Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Παπάγου-Χολαργού χρηματοδοτείται από τον Δήμο και το Υπουργείο Παιδείας μέσω του Ε.Ι.Ν, ώστε να μπορεί να καλύπτεί πάγιες λειτουργικές ανάγκες των σχολικών κτιρίων. Παρακάτω παραθέτουμε συνοπτικά προς ενημέρωση των Δημοτών τον Οικονομικό Απολογισμό της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την περίοδο από 17/5/2011 έως 31/12/2011:

ΕΣΟΔΑ         
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ  ΔΗΜΟΥ
83.441,51
ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
45.470,67
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΥΛΙΚΕΙΑ
6.249,05
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Ε.Ι.Ν
36.387,01
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ
427,44
ΣΥΝΟΛΟ
171.975,68

ΕΞΟΔΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
21.020,60
ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ( ΟΤΕ,ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ)
4.193,22
ΕΞΟΔΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
4.636,39
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ (ΙΚΑ, ΜΤΠΥ)
7.437,80
ΘΕΡΜΑΝΣΗ
15.597,10
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
8.430,71
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ
9.179,36
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ
5511,97
ΦΟΡΟΙ
239,41
ΣΥΝΟΛΟ
76.246,56

Χρηματικό Υπόλοιπο για τη χρήση 2012                                                95.729,12  


Κλείνοντας με την παρουσίαση των οικονομικών στοιχείων, σας γνωρίζουμε ότι ο Απολογισμός, όπως ορίζεται από το νόμο εκτελείτε σε ταμειακή βάση και όχι σε λογιστική, δηλαδή τα έσοδα και τα έξοδα εγγράφονται στον απολογισμό κατά την ημερομηνία εκταμίευσης τους.  Μεγάλο μέρος του χρηματικού υπολοίπου που μεταφέρεται στη χρήση του 2012 αφορά έξοδα και λογαριασμούς  Κοινής Ωφέλειας που έγιναν το 2011 και θα πληρωθούν εντός του 2012.  
Είναι γεγονός ότι το 2011 ήταν μια δύσκολή χρόνια τα Νομικά Πρόσωπα των Δήμων, αφού οι κρατικοί πόροι προς τους Δήμους μειώθηκαν κατά 50%, με συνέπεια να μειωθούν σημαντικά από πλευράς Δήμων οι επιχορηγήσεις προς τις Σχολικές Επιτροπές. Ουσιαστικός αρωγός στην προσπάθεια της Σχολικής Επιτροπής να αντεπεξέλθει στις νέες απαιτήσεις που προέκυψαν από την συγχώνευση, ήταν η Δημοτική Αρχή, η οποία με τις ενέργειες της (έκτακτες επιχορηγήσεις, αποπληρωμή  παρελθόντων χρεών προς στην ΕΥΔΑΠ, καταβολή επιχορήγησης από πόρους  ΣΑΤΑ) ενίσχυσε σε μεγάλο βαθμό το έργο της Επιτροπής. Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημάνουμε και την πρωτοβουλία που έλαβε η Σχολική Επιτροπή να καλύψει κάποιες ανάγκες των σχολείων, μέσω δωρεών και χορηγιών από ιδιώτες. Η ανταπόκριση ήταν μεγάλη και καλύφθηκαν πάγια αιτήματα των Εκπαιδευτικών για, διαμορφώσεις χώρων, μικροφωνικές εγκαταστάσεις και ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Οι δωρεές αυτές, αναπλήρωσαν σε ικανοποιητικό βαθμό το κενό που δημιουργήθηκε από την γενικότερη έλλειψη πόρων και συνάμα δεν επιβάρυναν τα ταμεία των περισσότερών Συλλόγων Γονέων, με αγορές παρόμοιου εξοπλισμού.
Ενεργή ήταν για μια ακόμη φορά, η παρουσία και η προσφορά της Ένωσης Γονέων και των επιμέρους Συλλογών Γονέων και Κηδεμόνων των Γυμνασίων-Λυκείων, με τους οποίους υπήρξε αδιάκοπη επικοινωνία και συνεργασία σε όλους τους τομείς. Σημαντική όμως κατά την περίοδο που πέρασε ήταν η συνεισφορά όλων των μελών που απαρτίζουν το Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολικής Επιτροπής και στους οποίους θα ήθελα να αναφερθώ ονομαστικά, κ. Δανάη Δοπτόγλου, κ.Διονύσης Ραγκούσης, κ.Ιφιγένεια Σχιστού κ.Ασημίνα Ράδου-Αστρά, κ.Ιωάννα Κουρή αλλά και οι  Διευθυντές των Σχολείων, κ. Αγγελόπουλος Ιωάννης κ. Γιατίλης Γεώργιος, κ.Γεωργιάδου Λουίζα, κ.Δημητρόπουλος Ανδρέας και κ.Καπετανάς Ελευθέριος και κ.Κατσούδα Ξανθή, με τους  οποίους υπήρξε εποικοδομητική συνεργασία, ώστε να επιλυθούν τα περισσότερα από τα ζητήματα που τέθηκαν. Όμως εκτός από τις καθιερωμένες αρμοδιότητες της Επιτροπής, που σχετίζονται με τις  πάγιες λειτουργικές ανάγκες των σχολείων, η Σχολική Επιτροπή το 2011 διοργάνωσε μαζί με άλλους φορείς, ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις και ημερίδες. Πραγματοποίησε μαζί με το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας  «Πάνος Μυλωνάς», σειρά ομιλιών στα Λύκεια του Δήμου με αντικείμενο την οδική ασφάλεια των νέων αλλά και με το Κέντρο Πρόληψης και Προαγωγής Ψυχικής Υγείας «ΑΡΓΩ» για επίκαιρα θέματα, όπως οι εξαρτήσεις των νέων.
Σίγουρα  κατά το προηγούμενο έτος στο οποίο αναφέρεται ο απολογισμός, δεν επιλύθηκαν οριστικά τα χρόνια και μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα σχολικά συγκροτήματα της περιοχής μας, όμως μέσω της Σχολικής Επιτροπής, αναδείχθηκαν αρκετά από αυτά και λήφθηκαν ουσιαστικές αποφάσεις για την τελική επίλυση τους. Ο ρόλος της Σχολικής Επιτροπής στα εκπαιδευτικά δρώμενα, ως τρίτος πυλώνας δράσης (Υπουργείο Παιδείας- Εκπαιδευτικοί, Γονείς-Μαθητές, Δήμος-Σχολική Επιτροπή)  της Δημόσιας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, είναι καταλυτικός και στην κατεύθυνση αυτή θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε, με μοναδικό σκοπό, την συνεχή βελτίωση του επιπέδου σπουδών των Μαθητών των Γυμνασίων-Λυκείων του Δήμου Παπάγου-Χολαργού.


Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής


Νίκος  Κουκής

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου