Πέμπτη 23 Ιουλίου 2015

530 ΔΙΣ ΕΥΡΩ ΣΕ ΕΝΑ ΜΗΝΑ ΚΕΡΔΙΣΕ Η ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ!!! ΚΑΤΑ ΤΑ ΑΛΛΑ "ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ ΜΕ ΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΚΟΙΝΟ", ΟΠΩΣ ΕΙΠΕ ΚΑΙ Ο ΤΣΙΠΡΑΣ...

Η Γερμανία κέρδισε περισσότερα χρήματα από την κρίση του ευρώ σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη χώρα της ΕΕ . Τον Απρίλιο μόνο, υπήρξε...

εισροή ποσού πάνω από € 530 δισεκατομμύρια στην Γερμανία.

Η Γερμανία αισχροκερδεί από την κρίση του ευρώ. Μόνο τον Απρίλιο υπήρξε εισροη 532.200.000.000€ απο την ζώνη του ευρώ προς την Γερμανία. Ποσό, το οποίο είναι πέντε φορές μεγαλύτερο από το αντίστοιχο του Λουξεμβούργου,το οποίο κατέχει την δεύτερη θέσηστην έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας TARGET2.
Η έκθεση TARGET2 δείχνει τις ταμειακές ροές μεταξύ των χωρών της ΕΕ. Πχ για μια μεταφορά χρήματων από την Γερμανία σε έναν φίλο μας στη Γαλλία, δεν ρέουν«πραγματικά χρήματα» από την Γερμανία προς το Παρίσι. Αντ’αυτού, η γαλλική κεντρική τράπεζα πληρώνει στον φίλο σας τα χρήματα στον λογαριασμό του. Ακολούθως, στην γερμανική κεντρική τράπεζα τηνBundesbank, δημιουργείται ένα αρνητικό ισοζύγιο, το οποίο και οι γερμανικές κεντρικές τράπεζες εξισορροπούν με την αφαίρεση χρημάτων από τον προσωπικό λογαριασμό σας στην γερμανική τράπεζα.
Με τον τρόπο αυτό, προσδιορίζεται με ακρίβεια από ποιες χώρες της ΕΕ έχουμε εκροή κεφαλαίων και σε ποια χώρα της ΕΕ έχουμε αντίστοιχη εισροή. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να εξεταστούν τα υπόλοιπα Target2 των αντίστοιχων κεντρικών τραπεζών.
Εκτός από την Γερμανία και το Λουξεμβούργο, τον Απρίλιο του 2015, μόνο η Πορτογαλία (€ 53.700.000.000), η Φινλανδία (18 δισεκατομμύρια ευρώ), η Ολλανδία (3,1 δισεκατομμύρια ευρώ) και το Βέλγιο (1.000.000.000 ευρώ)ήταν με πλεόνασμα εισροών.
Τέσσερις χώρες βρίσκονται με αρνητικό υπόλοιπο, δηλαδή οι εκροές από αυτές είναι σαφώς μεγαλύτερες των εισροών προς αυτές.
Τέσσερα κράτη μέλη βρίσκονται βάσει της παραπάνω έκθεσης με μεγάλο«έλλειμα»: Γαλλία, με € 25 δισεκατομμύρια, η Ελλάδα με 99 δισεκατομμύρια, η Ιταλία με 177 δισεκατομμύρια, η Ισπανία με 212 δισεκατομμύρια.
Σημαντικό: Τα σύνολα-υπόλοιπα του συστήματος Target2 δεν δίνουν ξεκάθαρη εικόνα για το δημόσιο χρέος των επιμέρους χωρών, δεδομένου ότι όλες οι πράξεις που περιλαμβάνονται στο σύστημα μεταφοράς κεφαλαίων Target2 περιλαμβάνουν όλες τις κινήσεις χρημάτων: από αγορές αυτοκίνητου ως και για την αγορά μετοχώναπό το ΧΑ.
Σύγκριση Γερμανίας (μπλέ) με Ελλάδα (πορτοκαλί)
Όπως φαίνεται και από το παραπάνω γράφημα, μέχρι το 2009, η διαφορά μεταξύ των δύο συνόλων κυμαινόταν στα 150 δισεκατομμύρια ευρώ, πάνω κάτω. Το σίγουρο είναι, ότι η Γερμανία από την εισαγωγή της Ευρωπαϊκής Νομισματικής Ένωσης το 1999, εξακολουθεί να είναι η χώρα με τις περισσότερες εισροές .
Εντούτοις, το χάσμα, διευρύνθηκε σημαντικά από το 2009: το 2012 η Γερμανία «κέρδισε» μέσασε ένα μήνα περίπου € 750 δισεκατομμύρια – ενώ αντίστοιχα την ίδια περίοδο, οι εκροές από την Ισπανία ήταν σχεδόν € 450 000 000 000 και άλλα 300 δισεκατομμύρια ευρώ από την Ελλάδα. Από τότε, το χάσμα έχει μειωθεί ελαφρώς, η ψαλίδα όμως μεταξύ εκροών από την Ελλάδα και εισροών προς την Γερμανία , εξακολουθεί να είναι σημαντικά μεγαλύτερη από ό, τι κατά την τελευταία δεκαετία.
*TARGET (Διευρωπαϊκό Αυτοματοποιημένο Σύστημα Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων σε Συνεχή Χρόνο) (TARGET –Trans–EuropeanAutomatedReal–timeGrosssettlementExpressTransfersystem): το σύστημα διακανονισμού σε συνεχή χρόνο του Ευρωσυστήματος για το ευρώ. Το σύστημα πρώτης γενεάς αντικαταστάθηκε από το TARGET2 το Μάιο του 2008.
**TARGET2: η δεύτερη γενεά του συστήματος TARGET. Διακανονίζει πληρωμές σε ευρώ σε χρήμα κεντρικής τράπεζας και λειτουργεί με βάση ενιαία κοινή πλατφόρμα πληροφορικής, στην οποία υποβάλλονται για επεξεργασία όλες οι εντολές πληρωμής.
Πηγή: finanzen100.de
Μετάφραση: Νοστιμον Ήμαρ 
logiosermis.net
pentapostagma.gr (τίτλος: δικός μας)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου