Παρασκευή 24 Ιουλίου 2015

ΚΑΤΑΚΑΛΟΚΑΙΡΟ ΜΕ ΝΕΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ! ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ...

Καλείστε να παρευρεθείτε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την 29/07/2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 στο Δημοτικό Κατάστημα - Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου (Περικλέους 55), προκειμένου να συζητηθούν και αποφασιστούν τα κάτωθι θέματα της Ημερησίας Διατάξεως:

 1. Έγκριση τοπικού σχεδίου αποκεντρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων.
 2. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΜΠ- ΕΛΚΕ) για την εκπόνηση ερευνητικού έργου με τίτλο: ¨Διερεύνηση και αξιολόγηση της σεισμικής συμπεριφοράς κτιρίων δημόσιας –κοινωφελούς χρήσης και χώρων συνάθροισης κοινού του Δήμου Παπάγου – Χολαργού – έλεγχος/τεκμηρίωσης της δομικής τρωτότητας (στατική επάρκεια) και προτάσεις για ενδεχόμενες επεμβάσεις¨.
 3. Υποχρεωτική αναμόρφωση του προϋπολογισμού της Στοχοθεσίας του Δήμου και των Νομικών Προσώπων οικονομικού έτους  2015.
 4. Επικαιροποίηση και επέκταση του προγράμματος ¨ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΗ¨.
 5. Έγκριση ολοκληρωμένου προγράμματος για την καταπολέμηση της παραβατικότητας και την ενίσχυση της ασφάλειας. Πρόγραμμα ¨ΑΣΦΑΛΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑ – ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ¨.
 6. Τροποποίηση οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας του Δήμου.
 7. Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού και στοιχείων ισολογισμού 2ου τριμήνου 2015.
 8. Έγκριση συγκριτικού πίνακα εργασιών και παράτασης της προθεσμίας περαίωσης της εργασίας με τίτλο: «Εργασίες για τη συμμόρφωση των παιδικών χαρών προς τα πρότυπα ασφαλείας».
 9. Έγκριση ή μη της υπ’ αριθμ. πρωτ. 15201/26-6-2015 αίτησης της «ΔΙΑΤΟΝΟΣ ΑΤΕ» για παράταση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή δικτύου απορροής ομβρίων στο Δήμο Παπάγου - Χολαργού».
 10. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 134/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά την έγκριση παράτασης χρόνου ισχύος της υπ’ αριθ. 266646/27-8-2014 σύμβασης για τη προμήθεια με τίτλο «προμήθεια βενζίνης».
 11. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος, έτους 2015.
 12. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2015.
 13. Έγκριση δαπανών - εξειδίκευση πιστώσεων  για εκδηλώσεις του Δήμου.
 14. Αποδέσμευση πιστώσεων οικονομικού έτους 2015.
 15. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 102/2015 απόφασης του Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. που αφορά τη   δυναμικότητα των δομών των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.
 16. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 103/2015 απόφασης του Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. που αφορά  την ένταξη των Παιδικών - Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. στη δράση της  Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» 2015 - 2016. 
 17. Λήψη απόφασης σχετικά με τη διαχείριση αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.
 18. Εξέταση αιτήματος της Alpha Bank για μείωση αποζημίωσης χρήσης κοινοχρήστου χώρου για το ΑΤΜ στον παράδρομο της Λ. Μεσογείων στην έξοδο του σταθμού του ΜΕΤΡΟ στη στάση «Εθνική Άμυνα».
 19. Εξέταση αιτήματος της εταιρείας «ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» για αναστολή αναπροσαρμογής και μείωση μισθώματος.
 20. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού εργασίας – υπηρεσίας με τίτλο «Φύλαξη και επιτήρηση των κτιρίων, εγκαταστάσεων και χώρων του Δήμου Παπάγου – Χολαργού».
 21. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια αναρροφητικού σαρώθρου».
 22. Εξέταση αιτημάτων κοπής δένδρων.


Συνεδρίαση: 16η
Ανακοινώσεις - Αιτήσεις
                                                                                                                                              Χολαργός 24/07/2015


                                                                                                                                                         Ο Πρόεδρος


                                                                                                                                                 Δημήτριος Οικονόμου
ΚΟΙΝ:   Γενικό Γραμματέα Δήμου
                Σύμβουλοι Δ.Κ. Παπάγου
                Σύμβουλοι Δ.Κ. Χολαργού
                Δ/ντές Υπηρεσιών

                Σύλλογο Εργαζομένων

1 σχόλιο:

 1. Τεράστιο ταλαιπωρία για τα μέλη του Δ.Σ. Χολαργού-Παπάγου οι συνεδριάσεις μέσα στο κατακαλόκαιρο, λόγω της κρίσεως. Ο Ξύδης ήξερε τί θα συνέβαινε και γι' αυτό δεν κατέβηκε υποψήφιος.
  Αρπα την, Νικολάου !!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή