Σάββατο 7 Ιουνίου 2014

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΠΑΠΑΓΟΥ- ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΤΩΝ 1ου-60υ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΠΑΠΑΓΟΥ- ΧΟΛΑΡΓΟΥ

Παπάγου- Χολαργός 5-6-2014 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΑ ΤΗΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ 1ου ΚΑΙ 6ΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΧΟΛΑΡΓΟΥ


Προς τον αξιότιμο Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κύριο Αρβανιτόπουλο

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1)    Αξιότιμο Δήμαρχο Παπάγου- Χολαργού,κύριο Βασίλειο ζύδη
2)    Διευθυντή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
3)    Διευθυντή Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
4)    Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Αττικής, κύριο Γκίνη


Το Δ. Σ της Ένωσης μας, σε ευρεία ανοιχτή συνεδρίαση του της 4-6-2014 αποφάσισε ομόφωνα τα ακόλουθα:
Εκφράζει την έντονη αντίθεση του για την συγχώνευση των 1ου και 6ου Δημοτικών σχολείων Χολαργού, η οποία αποφασίστηκε με την υπ. αριθμ. 72624/Δ4/12-5-2014 Κ.Α των αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Θεωρεί ότι η απόφαση αυτή, έλαβε υπόψη την εξυπηρέτηση αποκλειστικά και μόνο δημοσιονομικών σκοπιμοτήτων και αγνόησε παντελώς τα προφανή προβλήματα που θα προξενήσει στην εκπαιδευτική διαδικασία, δεδομένου ότι με την συγκεκριμένη συγχώνευση θα δημιουργηθούν κενά στις διδακτικές ώρες, όπως αναλύεται κατωτέρω.
Η στενά δημοσιονομική προσέγγιση του θέματος επιτυγχάνει μόνο την μαθηματική εξοικονόμηση πόρων ζημιώνοντας όμως δυσανάλογα την ποιότητα της παιδείας και συνεπώς της κοινωνίας μας.
Αρνούμαστε κατηγορηματικά να δεχθούμε να αντιμετωπίζονται τα παιδιά μας ως αριθμοί.

Επισημαίνουμε ότι το δημοτικό συμβούλιο του δήμου μας, εισηγήθηκε και γνωμοδότησε με την υπ. αριθμ. 239/18-12-2013 ομόφωνη απόφαση του, ότι δεν πρέπει να γίνει η εν λόγω συγχώνευση.
Επίσης με την υπ. αριθμ. 98/3-6-2014 απόφαση του, αποφάσισε ομόφωνα να ζητήσει την ανάκληση της ανωτέρω απόφασης.
Ως εκ τούτου, τα συναρμόδια υπουργεία, όχι μόνο δεν έλαβαν υπόψη αλλά περιφρόνησαν την βούληση της τοπικής κοινωνίας, όπως εκφράστηκε με δύο ομόφωνες αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΖΗΤΟΥΜΕ
από τους συναρμόδιους υπουργούς Παιδείας και Οικονομικών να ανακαλέσουν άμεσα την υπ. αριθμ. 72624/Δ4/12-5-2014 Κ.Α απόφαση τους.
*************************** ΚΕΝΑ ΠΟΥ ΘΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΟΥΝ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ

Τα 18 τμήματα λειτουργούν 7 ώρες την ημέρα, επί 5 ημέρες την εβδομάδα. Συνεπώς, οι ώρες διδασκαλίας, που απαιτούνται για το κανονικό πρόγραμμα είναι ( 18 τμήματα Χ7 ημέρες )=126. ( 126Χ 5 ημέρες)= 630 ώρες.
Για τα 4 τμήματα του ολοήμερου απαιτούνται: ( 4 Χ 2ώρεςΧ 5 ημέρες)= (40 ώρες την εβδομάδα+ 7 ώρες πρωινή ζώνη).
Συνολικά οι απαιτούμενες ώρες διδασκαλίας εβδομαδιαία είναι ( 630+ 40 + 7)= 677 ώρες
Με την συγχώνευση, ο αριθμός των δασκάλων καθορίζεται σε 19Χ 22 ώρες διδασκαλίας της εβδομάδα= 418 ώρες+ 3 δάσκαλοι ειδικοτήτων Χ 22 ώρες= 66 ώρες.
Σύνολο ωρών που καλύπτονται: (418 + 66)= 484.
Συνεπώς, υπολείπονται για την κάλυψη των προβλεπομένων εκπαιδευτικών ωρών ( 677- 484)= 193 ώρες την εβδομάδα.

Για την κάλυψη των 193 ωρών απαιτούνται ( 193/22)= 9 δάσκαλοι, οι οποίοι προφανώς θα αποτελούν κενά, τα οποία δεν θα καλύπτονται ή θα καλύπτονται μερικώς, όπως συμβαίνει κάθε χρόνο, χωρίς συγχωνεύσεις.
                                                       ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                           Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΥΛΛΟΥΡΗΣ                                      ΘΑΝΑΣΗΣ ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου