Πέμπτη 5 Ιουνίου 2014

ΤΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ Ο ΔΗΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΤΟΥ 1ου & 6ου ΔΗΜΟΤ. ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΨΗΦΙΣΜΑ Δ.Σ. ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ 1ου ΚΑΙ 6ου ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΧΟΛΑΡΓΟΥ
(ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 98/3-6-2014)

Το Δημοτικό Συμβούλιο Παπάγου – Χολαργού, κατά τη συνεδρίαση του την 3η Ιουνίου 2014, αποφάσισε την έκδοση του κάτωθι ψηφίσματος, σχετικά με τη συγχώνευση των 1ου και 6ου Δημοτικών Σχολείων Χολαργού:
·         Το Δημοτικό Συμβούλιο συμμερίζεται την αντίθεση και τις ανησυχίες της εκπαιδευτικής κοινότητας και των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων για τη συγχώνευση των 1ου και 6ου Δημοτικών Σχολείων Χολαργού, η οποία αποφασίστηκε με την υπ’ αριθ. 72624/Δ4/12-5-2014 Κ.Α. των αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και Υφυπουργού Παιδείας & Θρησκευμάτων,
·         Εκφράζει τη διαφωνία του και τη δυσαρέσκειά του για τη μη αποδοχή της εισήγησης / γνωμοδότησης του Δημοτικού Συμβουλίου για μη συγχώνευση των σχολείων του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, όπως αυτή εκφράστηκε με την υπ’ αριθ. 239/18-12-2013 ομόφωνη απόφασή του,
·         Ζητά την ανάκληση της απόφασης περί συγχώνευσης των 1ου και 6ου Δημοτικών Σχολείων Χολαργού. Σε αντίθετη περίπτωση ζητά το νέο σχολείο να είναι 18θέσιο αντί 17θέσιο και την αύξηση των οργανικών θέσεων ειδικοτήτων σε πέντε (2 γυμναστικής, 2 ξένων γλωσσών και 1 μουσικής) καθώς και την έγγραφη δέσμευση της αρμόδιας Δ/νσης Εκπαίδευσης ότι δεν θα συγχωνευθούν τα υφιστάμενα τμήματα και δε θα μειωθεί ο αριθμός αυτών,
·         Δίνει εντολή στη Νομική Υπηρεσία του Δήμου να προσφύγει δικαστικά για την ανάκληση της σχετικής κοινής Υπουργικής Απόφασης, ως προς το σκέλος της συγχώνευσης των σχολείων του Χολαργού,
·         Να επιδιωχθεί άμεσα συνάντηση της Δημοτικής Αρχής και εκπροσώπων των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων μαθητών των υπό συγχώνευση σχολείων με τον Δ/ντή Α’/βάθμιας Εκπαίδευσης κ Παρασκευά Βεντήρη, προκειμένου να εκτεθούν και προφορικά οι απόψεις του Δήμου και της εκπαιδευτικής κοινότητας Χολαργού γι’ αυτή την απροσδόκητη και αδικαιολόγητη συγχώνευση των δύο συστεγαζομένων δημοτικών σχολείων της πόλης μας,
·         Το παρόν ψήφισμα να αποσταλεί στους αρμόδιους Υπουργούς και τη Δ/νση Α’/βάθμιας Εκπαίδευσης, να κοινοποιηθεί στην Π.Ε.Δ.Α. και την Κ.Ε.Δ.Ε. και να δημοσιευθεί στον τοπικό Τύπο.

             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.                                                  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ


                  Νικόλαος Κουκής                                                  Βασίλειος Ξύδης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου