Τρίτη 4 Μαρτίου 2014

ΗΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: "ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ, ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ. ΤΕΡΜΑ ¨Η ΑΦΕΤΗΡΙΑ;"


γράφει ο Ηλίας Αποστολόπουλος
Υποψήφιος Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού


Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα του δήμου μας, όπως και των περισσότερων δήμων της Αττικής, είναι το κυκλοφοριακό και η στάθμευση. Αυξημένος κυκλοφοριακός φόρτος, έλλειψη επαρκών χώρων στάθμευσης, κατάληψη των πεζοδρομίων από οχήματα, αύξηση των φαινομένων παράνομης στάθμευσης, μη ασφαλή μετακίνηση με ποδήλατο, δυσκολία πρόσβασης των ατόμων με ειδικές ανάγκες, ηχορύπανση και μόλυνση του περιβάλλοντος από την εκπομπή ρύπων είναι θέματα που αφορούν και επηρεάζουν τη ζωή όλων μας.
Η ασφαλής μετακίνηση και η αρμονική συνύπαρξη οδηγών και πεζών έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια σε δισεπίλυτο πρόβλημα με πολλές αλληλοεξαρτώμενες συνιστώσες. Η αύξηση του πληθυσμού, η χρήση του ΙΧ σαν πρώτη επιλογή μετακίνησης μέσα στην πόλη, ο σημαντικός αριθμός παλαιότερων κατοικιών/καταστημάτων με οικοδομικές άδειες που δεν προέβλεπαν την ύπαρξη θέσεων στάθμευσης ως προαπαιτούμενο, η έλλειψη επαρκούς δημοτικής συγκοινωνίας, ακόμα και η κατάργηση της δημοτικής αστυνομίας με αποτέλεσμα τη διόγκωση της παράνομης στάθμευσης, είναι παράγοντες που οξύνουν το πρόβλημα στον δήμο μας και απαιτούν διαχρονική προσέγγιση και συνολική παρακολούθηση και ερμηνεία.
Το πρόβλημα είναι σύνθετο και δεν εντοπίζεται ασφαλώς μόνο στο δήμο μας. Το κυκλοφοριακό και η στάθμευση είναι από τα πιο πολυσυζητημένα θέματα του αστικού ιστού σε όλο το πλανήτη και κατά καιρούς έχουν προταθεί διάφορα μέτρα για την αντιμετώπιση του προβλήματος, ενώ αντίστοιχα υπάρχει και η απαραίτητη εμπειρία των εκάστοτε εφαρμογών και των επιπτώσεών τους. 
Είναι γεγονός ότι τον τελευταίο καιρό πληθαίνουν οι φωνές που, στο όνομα των αρχών της αστικής αειφορίας και της βιώσιμης κινητικότητας, υποστηρίζουν ότι η λύση δεν πρόκειται να δοθεί με κάποιο μέτρο που ανακουφίζει την κυκλοφορία των οχημάτων, με το επιχείρημα ότι κάτι τέτοιο θα είναι προσωρινό και μακροχρόνια θα οδηγήσει σε όξυνση του προβλήματος. Αυτή η άποψη, που εκφράζεται από μεγάλη μερίδα επιστημόνων, προτρέπει σε μια καθολική αλλαγή του τρόπου σκέψης του σύγχρονου αστού και των επιλογών μετακίνησής του – αποτροπή της χρήσης του ΙΧ και ανάπτυξη εναλλακτικών μετακινήσεων όπως με ποδήλατο, με τα πόδια ή με δημόσιες συγκοινωνίες - και μπορεί μακροχρόνια να οδηγήσει σε πολύ θετικά αποτελέσματα τόσο για τη σωματική και ψυχική υγεία όλων μας, όσο και για την προστασία του αστικού περιβάλλοντος. 
Παρόλ’ αυτά, μέχρι να επιτευχθεί αυτή η σημαντική αλλαγή, που είναι αλλαγή στάσης ζωής, είναι απαραίτητο να παρθούν κάποια μέτρα ώστε να βρεθεί το κατάλληλο σημείο ισορροπίας μεταξύ οδηγών και πεζών. Μέτρα που να στοχεύουν στην καλύτερη αξιοποίηση των υφιστάμενων οδικών υποδομών και υποδομών στάθμευσης ή να προτείνουν νέες υποδομές για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών στα πλαίσια της βιώσιμης κινητικότητας και όχι της παραδοσιακής διαδικασίας που έδινε προτεραιότητα στο αυτοκίνητο. Εξάλλου, η λήψη κανενός είδους μέτρων και η παρότρυνση των κατοίκων να χρησιμοποιούν όσο το δυνατόν λιγότερο το ΙΧ τους μέσα στην πόλη, δεν μπορεί, προς το παρόν τουλάχιστον, να δώσει  λύση σε αυτούς που, ακόμα κι αν δεν θέλουν να χρησιμοποιήσουν το αυτοκίνητο, απλά δεν έχουν θέση να το σταθμεύουν, γιατί δεν προβλεπόταν θέση στάθμευσης από το νόμο όταν έχτισαν την κατοικία τους.
Η αναγκαιότητα λοιπόν της επίλυσης του κυκλοφοριακού και της στάθμευσης, ως ένα πολυσύνθετο πρόβλημα, απαιτεί τη σύνταξη μελέτης. Μιας Μελέτης Οργάνωσης Κυκλοφορίας και Στάθμευσης για το σύνολο του διευρυμένου Δήμου. Μιας νέας βάσης σύγχρονων κυκλοφοριακών δεδομένων και μιας νέας φιλοσοφίας που να μελετά, να  προβλέπει, αλλά και να προτείνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την οργάνωση της κυκλοφορίας, την εν γένει διευκόλυνση πεζών και οχημάτων, τη διαχείριση της στάθμευσης, τη μείωση των καθυστερήσεων, της ατμοσφαιρικής και ηχητικής ρύπανσης, την αναδιάρθρωση της δημοτικής συγκοινωνίας καθώς και την ενίσχυση εναλλακτικών μέσων μετακίνησης στην περιοχή του Δήμου μας.

Η προτεινόμενη μελέτη θα καταγράψει και θα εκτιμήσει την υφιστάμενη κατάσταση και στις δύο δημοτικές ενότητες, με τις διαφοροποιήσεις που υπάρχουν, τα σημερινά κυκλοφοριακά και χωρικά δεδομένα, τις χρήσεις γης, τα πολεοδομικά χαρακτηριστικά, τις δραστηριότητες που αναπτύσσονται, τη γεωμετρία των οδών και την κυκλοφοριακή τους ικανότητα, τον
αριθμό και τη χωροθέτηση των υπαρκτών θέσεων στάθμευσης, το σύνολο των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (σηματοδοτήσεις, απαγορεύσεις κ.λ.π.), το υπάρχον δίκτυο της δημοτικής και αστικής συγκοινωνίας, τον εντοπισμό των θέσεων του οδικού δικτύου όπου υπάρχουν προβλήματα οδικής ασφάλειας για τα οχήματα και τους πεζούς. Αλλά επίσης θα εκτιμήσει τις απόψεις των πολιτών, μέσω διαβούλευσης, για την κυκλοφοριακή κατάσταση της περιοχής, το βαθμό προτίμησης εναλλακτικών μέσων μεταφοράς και υποδομών βιώσιμης κινητικότητας, καθώς και την πρόθεσή τους να συνδράμουν σε πολιτικές χρέωσης της χρήσης οδικών υποδομών και την πιθανόν αποδοχή ελεγχόμενης στάθμευσης.
Τα μέτρα και τα έργα που θα προταθούν από τη μελέτη θα στοχεύουν:
1. Στη βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών και των ρυθμίσεων στάθμευσης με έμφαση στη μείωση του χρόνου αναμονής. Μικρότερος χρόνος αναμονής για εύρεση parking σημαίνει λιγότερη ταλαιπωρία και μείωση των εκπομπών ρύπων και του θορύβου.
2. Στη δημιουργία οργανωμένων χώρων δημοτικής στάθμευσης ή ζωνών παρά την οδό Ελεγχόμενης Στάθμευσης σε εμπορικές περιοχές (π.χ. παράδρομος Λ. Μεσογείων) όπου η προσφορά δεν μπορεί να ικανοποιήσει την αντίστοιχη ζήτηση. Έτσι σε περιοχές κατοικίας, θα διασφαλίζεται η στάθμευση των κατοίκων με χρήση συστήματος διαχείρισης μόνιμων κατοίκων και ειδική πρόβλεψη για ΑΜΕΑ.
3. Στη μείωση των ατυχημάτων και τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας πεζών και οχημάτων.
4. Στη δημιουργία ενός πλέγματος οδών ήπιας κυκλοφορίας με στόχο την αποτροπή της διαμπερούς κίνησης και τη μείωση του κυκλοφοριακού φόρτου.
5. Στον προσδιορισμό περιοχών που απαιτούν υποδομές και ρυθμίσεις βιώσιμης κινητικότητας, όπως πεζόδρομοι-ποδηλατόδρομοι.
6. Στην αποφόρτιση των πεζοδρομίων από οχήματα και δίκυκλα και την απόδοσή τους στους φυσικούς χρήστες, τους πεζούς, καθώς και στη βελτίωση της προσβασιμότητας ομάδων ευάλωτων χρηστών, όπως ΑΜΕΑ, παιδικά καρότσια κ.α.
7. Στην επέκταση και βελτίωση της δημοτικής συγκοινωνίας σαν πραγματική εναλλακτική μετακίνηση των πολιτών με βελτίωση της προσβασιμότητας σε περιοχές όπου μέχρι τώρα η μετακίνηση γίνεται μόνο με ΙΧ.
8. Στην ενίσχυση της εμπορικής δραστηριότητας σε κέντρα της τοπικής αγοράς με τη βελτίωση της προσβασιμότητας σε αυτά.
Παράλληλα με την μελέτη είναι εξίσου σημαντική η ένταξή μας σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα που θα περιλαμβάνει μια πλατφόρμα διαχείρισης τηλεματικών πληροφοριών για την παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες σχετικά με τις μετακινήσεις με ΙΧ ή με τη δημοτική συγκοινωνία. Το προτεινόμενο έργο θα αφορά:
Σύστημα Ευφυούς Διαχείρισης Θέσεων Στάθμευσης και Ενημέρωσης Οδηγών για τις διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης παρά την οδό μέσω πινακίδων και mobile εφαρμογών.
Την παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο του στόλου της δημοτικής συγκοινωνίας και την υπηρεσία πληροφόρησης πολιτών μέσω ευφυούς στάσης για την άφιξη του επόμενου λεωφορείου.
Την εφαρμογή σύνδεσης με την ιστοσελίδα του Δήμου για την προβολή πληροφοριών σχετικά με την κυκλοφορία και τις δημοτικές και αστικές συγκοινωνίες.
Την υπηρεσία ενημέρωσης πολιτών για έκτακτα οδικά συμβάντα μέσω πινακίδων, διαδικτύου και sms.
Την υπηρεσία υποστήριξης προσβασιμότητας ΑΜΕΑ σε θέσεις στάθμευσης που θα δημιουργηθούν ειδικά γι΄αυτούς.

Συμπερασματικά, η προσπάθεια για λύση του κυκλοφοριακού στον Δήμο μας δεν έχει φτάσει στο τέρμα. Είναι ένα μείζον θέμα που επηρεάζει την ποιότητα της ζωής μας και η αναγκαιότητα μιας μελέτης για το σύνολο του Δήμου, που θα παίρνει υπ’ όψιν της τις υφιστάμενες συνθήκες και θα εστιάζει στην εύρεση του κατάλληλου σημείου ισορροπίας οχημάτων και πεζών, είναι για μας η απαραίτητη αφετηρία.

Υποψήφιος Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού
Ηλίας Αποστολόπουλος

7 σχόλια:

 1. Στοματάκι να προτείνει όλες αυτές τις αμπελοφιλοσοφίες που του έγραψαν, από το 2006 που εκλέγεται χάρη στο όνομα του μπαμπά, δεν είχε;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. θα θα θα θα θα θα, κλασικός πολιτικάντης.Πόσο πρόβατα μας θεωρούν ακόμα όλοι τους!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Όμορφα λόγια, τα οποία λίγο πολύ λέει και ο σύλλογος εν δράσει στην πρόταση του, από τα οποία κρατάω ότι ΘΑ γίνει μελέτη, από την οποία ΘΑ προκύψουν δεδομένα, βάσει των οποίων ΘΑ παρθούν αποφάσεις, και ΘΑ σχεδιαστεί η υλοποίηση τους, και με βάσει το ΑΝ βρεθούν χρήματα, ΘΑ υλοποιηθούν.
  Μια πλήρης αοριστολογία λοιπόν.
  Και μία ερώτηση προς τον υποψήφιο δήμαρχο: Τις προτάσεις του αυτές, γιατί δεν τις κατέθεσε 4 χρόνια τώρα, όπου υπήρξε κορυφαίος συνεργάτης του ΝΥΝ δημάρχου, αντιθέτως στήριζε οτιδήποτε αντίθετο σε αυτές, όπως πχ την ύπαρξη ΔΥΟ διαφορετικών γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων;;;;
  Βαγγέλης Γυφτοδήμος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. 1) ΜΕ ΤΙ ΧΡΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ;

  2) ΠΟΤΕ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ;

  3) ΝΑ ΔΩ ΕΤΣΙ ΤΟΝ ΠΑΠΑΓΟΧΟΛΑΡΓΟ ΚΑΙ ΑΣ ΠΕΘΑΝΩΩΩΩΩΩ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. ΕΓΩ, ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΣΑΣ ΤΑ ΚΑΝΩ ΝΤΑΟΥΛΙΑ, ΘΑ ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΩ ΤΟ KARLOVYVARY ,ΤΟ KITZBUHEL,ΤΟ MONTPELLIER ,ΤΟ CHAXMONIX,ΤΟ KAPFENBERG.ΤΟ KLANGENFURT,ΤΟ FREINBOURG ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ , ΣΤΟΝ ΠΑΠΑΓΟΧΟΛΑΡΓΟ.
  ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ "ΜΟΥΡΛΙΑ" ΚΑΙ ΘΑ ΣΑΣ ΚΑΝΩ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΙ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΑΣΧΙΖΕΙ ΤΟ ΠΡΟΑΣΤΙΟ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ !!!!!

  CHEWBACCA

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. ΣΤΗΝ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΝΕΚΡΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΥΣ ΧΟΛΑΡΓΟΠΑΠΑΓΙΩΤΕΣ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΗ ΒΟΛΤΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΑΣ ΠΟΛΗ .


  ΧΑΡΩΠΑ ΤΑ ΔΥΟ ΜΟΥ ΧΕΡΙΑ ΤΑ ΧΤΥΠΩ

  http://www.youtube.com/watch?v=U7nGGaj-0WE

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΑΤΙΟ ΜΑΣ.
  ΠΕΡΠΑΤΑΜΕ,ΘΕΛΟΥΜΕ ΤΣΙΣΑ ΜΑΣ,ΚΑΚΑΚΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΞΕΡΟΥΜΕ ΠΟΥ ΝΑ ΤΑ ΚΑΝΟΥΜΕ.
  ΠΑΝΩ ΜΑΣ ΝΑ ΤΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ;
  ΕΠΙΣΗΣ , ΘΕΛΟΥΜΕ ΕΔΩ ΚΑΙ ΕΧΘΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΠΡΙΖΕΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή