Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 2014

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ! ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΘΕΜΑ: ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Σας γνωρίζουμε ότι κατόπιν υποδείξεων του ΑΣΕΠ, η υπ' αριθ. 1/2014 ΣΜΕ, ανακοίνωση πρόσληψης 7 συμβασιούχων μίσθωσης έργου που έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου ΔΟΠΑΠ 1139/2014 και 1142/2014, ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ...

Η διαδικασία θα επαναληφθεί.

Ο Προιστάμενος Διεύθυνσης ΔΟΠΑΠ
Νίκος Μελετής

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου