OPTOCENTER

Κυριακή, 1 Ιανουαρίου 2017

"ΘΗΛΙΑ" ΣΤΟΝ ΛΑΙΜΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΦΠΑ! Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΣΙΠΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΚΑΤ΄ΕΝΤΟΛΗ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΣΤΏΝ!!!

Στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, το οποίο συνεπάγεται με υποχρέωση...

τήρησης βιβλίων και έκδοσης φορολογικών στοιχείων (τιμολογίων, αποδείξεων λιανικών συναλλαγών κ.λπ.) και υποβολής περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ κάθε τρίμηνο, εντάσσονται υποχρεωτικά από την 1/1/2017 χιλιάδες αγρότες σε όλη την Ελλάδα και την Αιτωλοακαρνανία που μέχρι σήμερα υπάγονταν στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ, απολαμβάνοντας πλήθους απαλλαγών από φορολογικές υποχρεώσεις.
Ακόμη και γιατροί, δικηγόροι, λογιστές και άλλοι ελεύθεροι επαγγελματίες, καθώς και εκμεταλλευτές φωτοβολταϊκών συστημάτων, οι οποίοι άσκησαν παράλληλα αγροτική δραστηριότητα το 2016, υποχρεούνται πλέον από το νέο έτος να ενταχθούν στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ και για την αγροτική τους δραστηριότητα, ανεξαρτήτως του ύψους των πωλήσεων αγροτικών προϊόντων που πραγματοποίησαν το 2016 ή των επιδοτήσεων που έλαβαν κατά τη διάρκεια του 2016!

Ο Πρόεδρος των Αγροτικών  Συλλόγων Αιτωλοακαρνανίας

Ο Πρόεδρος των Αγροτικών  Συλλόγων Αιτωλοακαρνανίας Σπύρος Κοτοπούλης επισήμανε μιλώντας για το θέμα στη «Σ»: «Κακά μαντάτα αν εφαρμοστεί. Είναι πλήγμα για όλους τους αγρότες που δεν κρατάνε βιβλία και δεν κρατάνε βιβλία λόγω χαμηλών εισοδημάτων, κάτω από 15.000 ευρώ ή κάτω από 5.000 ευρώ επιδότησης. Αν ισχύσει, η κυβέρνηση χτυπάει κυρίως τους μικρούς, αλλά και τους μεσαίους αγρότες. Αυτά που θα φέρει το μέτρο αυτό είναι δυσβάσταχτα για τον αγροτικό κόσμο. Θα αλλάξουν το ήδη άσχημο τοπίο της αγροτιάς. Τα αιτήματα μας είναι πάγια. Θέλουμε αφορολόγητο όπως και στον υπόλοιπο κόσμο 12.000 ευρώ και 3.000 ευρώ για κάθε παιδί. Οι αγρότες χρειαζόμαστε και χρήματα για την παραγωγή. Οι κινητοποιήσεις θα ξεκινήσουν από τις 23 Ιανουαρίου (όπως έχει ήδη γράψει εδώ και μία εβδομάδα η «Σ»), ενώ νωρίτερα θα γίνουν περιοδείες για να ενημερώσουμε τους αγρότες και να τους ξεσηκώσουμε. Η απόφαση αυτή είναι της Πανελλήνιας Επιτροπής Μπλόκων. Πρέπει να ξεσηκωθούμε όλοι μαζί, γιατί για μας τους αγρότες έρχεται αύξηση στο φόρο πετρελαίου, έχουμε το ασφαλιστικό και την φορολογία στο 22%, την στιγμή που οι τιμές των προϊόντων μας είναι εξευτελιστικές».
Όπως προκύπτει από την αναλυτική εγκύκλιο που εξέδωσε ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Γ. Πιτσιλής με διευκρινίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 47 του ν. 4410/2016 σχετικά με το ειδικό καθεστώς ΦΠΑ των αγροτών:

To καθεστώς ΦΠΑ

 Στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ υπάγονται υποχρεωτικά από την 1/1/2017 όλοι οι αγρότες –κατά κύριο επάγγελμα ή μη κατά κύριο επάγγελμα- οι οποίοι κατά τη διάρκεια του 2016:

Πραγματοποίησαν πωλήσεις (παραδόσεις) αγροτικών προϊόντων ιδίας παραγωγής προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή/και παρείχαν αγροτικές υπηρεσίες προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο συνολικής αξίας άνω των 15.000 ευρώ. Ειδικότερα, με τις νέες διατάξεις, στον προσδιορισμό του ορίου των 15.000 ευρώ περιλαμβάνεται το συνολικό ποσό, που προέρχεται από την παράδοση αγροτικών προϊόντων των αγροτών από δική τους αγροτική εκμετάλλευση ή παροχή αγροτικών υπηρεσιών στο πλαίσιο της αγροτικής τους εκμετάλλευσης, όχι μόνο προς άλλους υποκείμενους στο φόρο και προς απαλλασσόμενα πρόσωπα (νοσοκομεία, κλινικές κλπ) αλλά και σε άλλους αγρότες του ειδικού καθεστώτος και σε πρόσωπα μη υποκείμενα στο φόρο (ιδιώτες, ΝΠΔΔ, δημόσιο, δήμοι κλπ), όπως το ποσό αυτό προκύπτει από τα τιμολόγια αγοράς που εκδίδουν στον πωλητή αγρότη οι υποκείμενοι στο φόρο αγοραστές των αγροτικών προϊόντων, καθώς και από τα ειδικά στοιχεία που εκδίδει ο αγρότης του ειδικού καθεστώτος.

Οι αγρότες χρειαζόμαστε και χρήματα για την παραγωγή. Οι κινητοποιήσεις θα ξεκινήσουν από τις 23 Ιανουαρίου (όπως έχει ήδη γράψει εδώ και μία εβδομάδα η «Σ»), ενώ νωρίτερα θα γίνουν περιοδείες για να ενημερώσουμε τους αγρότες και να τους ξεσηκώσουμε.

Οι επιδοτήσεις

Έλαβαν επιδοτήσεις οποιουδήποτε είδους συνολικού ύψους άνω των 5.000 ευρώ. Ειδικότερα, στον προσδιορισμό του ορίου των 5.000 ευρώ από επιδοτήσεις, από 1/1/2017 και εφεξής, λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ποσό επιδοτήσεων ή ενισχύσεων κάθε μορφής που πράγματι καταβλήθηκε στον αγρότη εντός του προηγούμενου φορολογικού έτους, έστω και αν στο ποσό αυτό περιέχονται και ποσά επιδοτήσεων ή ενισχύσεων που αφορούν άλλα φορολογικά έτη (χρήσεις).
Επιπλέον, στο ποσό των επιδοτήσεων, που λαμβάνεται υπόψη για να διαπιστωθεί εάν ξεπεράστηκε το όριο των 5.000 ευρώ, περιλαμβάνεται οποιοδήποτε ποσό επιδότησης ή ενίσχυσης καταβλήθηκε στον αγρότη, όπως πράσινη ενίσχυση, βασική ενίσχυση, ενίσχυση για γεωργούς νεαρής ηλικίας, συνδεδεμένες ενισχύσεις, εξισωτική, ειδική ενίσχυση για το βαμβάκι κ.λπ. Δεν θεωρούνται επιδοτήσεις ή ενισχύσεις και δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του ορίου των 5.000 ευρώ, οι κάθε είδους ενισχύσεις από το κράτος για την πραγματοποίηση επενδύσεων, καθώς και οι αποζημιώσεις που καταβάλλονται από τον ΕΛΓΑ.

Oι αγρότες που ασκούν παράλληλα και άλλη δραστηριότητα

Άσκησαν παράλληλα με την αγροτική δραστηριότητα οποιαδήποτε άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα (π.χ. ως γιατροί, δικηγόροι, λογιστές, έμποροι προϊόντων σε λαϊκές αγορές, λιανέμποροι ή χονδρέμποροι άλλων προϊόντων και αγαθών, εκμεταλλευτές φωτοβολταϊκών συστημάτων κ.λπ.), ανεξαρτήτως του ύψους του τζίρου που πραγματοποίησαν από την αγροτική δραστηριότητα ή του ύψους των επιδοτήσεων που εισέπραξαν.
Ειδικότερα, οι αγρότες οι οποίοι, παράλληλα με την αγροτική εκμετάλλευση, ασκούν και άλλη δραστηριότητα για την οποία υποχρεούνται στην τήρηση λογιστικών βιβλίων (απλογραφικά ή διπλογραφικά), μεταξύ των οποίων και η διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και η λειτουργία αγροτοτουριστικών μονάδων, υπάγονται υποχρεωτικά στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ για την αγροτική τους εκμετάλλευση, έχοντας όλες τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που απορρέουν από το καθεστώς αυτό (τήρηση βιβλίων, έκδοση φορολογικών στοιχείων, υποβολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ).
Η ανωτέρω υποχρέωση αφορά όχι μόνο επαγγελματίες που για την άσκηση της δραστηριότητάς τους υπάγονται σε ΦΠΑ (π.χ. λογιστές) αλλά και επαγγελματίες που απαλλάσσονται από το ΦΠΑ (π.χ. γιατροί, ασφαλιστικοί πράκτορες κ.λ.π). Επίσης, σημειώνεται ότι ως άλλη, κι όχι αγροτική, δραστηριότητα, για την οποία υφίσταται υποχρέωση τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχειών, θεωρείται και η εκμετάλλευση αγροτικών μηχανημάτων, όπως είναι οι θεριζοαλωνιστικές μηχανές, τα σπαρτικά μηχανήματα που προσαρτώνται σε τρακτέρ κ.λπ., επομένως αγρότες οι οποίοι παρέχουν τις εν λόγω υπηρεσίες υποχρεούνται να ενταχθούν στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ και για την αγροτική τους εκμετάλλευση.
http://sinidisi.gr/thilia-laimos-agrotes-entaksh-kanoniko-kathestos-fpa/ (τίτλος: τροποποιημένος από εμάς)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου