OPTOCENTER

Σάββατο, 1 Απριλίου 2017

1η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1955. Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΟΣ ΤΗΣ ΕΟΚΑ.

Σήμερα είναι η 62η επέτειος από την έναρξη του αντιαγγλικού αγώνα της...


ΕΟΚΑ,  Να θυμήσω ότι το ΑΚΕΛ, όχι μόνο δεν έλαβε μέρος σε αυτόν τον αγώνα, αλλά απείχε, τον σαμπόταρε και εμπόδιζε τα μέλη να έχουν την παραμικρή σχέση με αυτόν. Είναι προς την τιμήν του παλιού (πραγματικά αριστερού) περιοδικού ΑΝΤΙ και του εκδότη του (+) Χρήστου Παπουτσάκη,  που είχε αναφερθεί κατ' επανάληψιν στο θέμα αυτό και επέκρινε με μελανά χρώματα την στάση του ΑΚΕΛ.("Α"ΚΕΛ).  

Την 1η Απριλίου 1955 ξεκίνησε ο αντιαποικιακός αγώνας των Κυπρίων αδελφών μας για την αποτίναξη του αγγλικού ζυγού. Είναι μια επέτειος που δυστυχώς η επιμελημένη λήθη και η κυρίαρχη λογοκρισία των ημερών μας, κατασκευάζει αλλοτριωμένες συνειδήσεις. Για να αντιληφθούμε το ήθος των αγωνιστών της ΕΟΚΑ καθώς και τον ιεροπρεπή σκοπό τους, παρουσιάζεται τόσο ο όρκος των αγωνιστών της ΕΟΚΑ εις το όνομα της Αγίας Τριάδος, όσο και τη πρώτη προκήρυξη της ΕΟΚΑ της 1ης Απριλίου 1955. 

«Ορκίζομαι εις το όνομα της Αγίας Τριάδος ότι:

1. Θα αγωνισθώ με όλας μου τας δυνάμεις δια την απελευθέρωσιν της Κύπρου από τον Αγγλικόν ζυγόν, θυσιάζων και αυτήν την ζωήν μου.
2. Δεν θα εγκαταλείψω τον αγώνα υπό οιονδήποτε πρόσχημα παρά μόνον όταν διαταχθώ υπό του Αρχηγού της Οργανώσεως και αφού εκπληρωθή ο σκοπός του αγώνος.
3· Θα πειθαρχήσω απολύτως εις τας διαταγάς του Αρχηγού της Οργανώσεως και μόνον τούτου.
4. Συλλαμβανόμενος θα τηρήσω απόλυτον εχεμύθειαν τόσον επί των μυστικών της Οργανώσεως όσον και επί των ονομάτων των συμμαχητών μου, έστω και εάν βασανισθώ δια να ομολογήσω.
5. Δεν θα ανακοινώ εις ουδένα διαταγήν της Οργανώσεως ή μυστικόν το οποίον περιήλθεν εις γνώσιν μου παρά μόνον εις εκείνους δι' ους έχω εξουσιοδότησιν υπό του Αρχηγού της Οργανώσεως.
6. Τας πράξεις μου θα κατευθύνη μόνον το συμφέρον του αγώνος και θα είναι απηλλαγμέναι πάσης ιδιοτέλειας ή κομματικού συμφέροντος.
7. Εάν παραβώ τον όρκον μου θα είμαι ΑΤΙΜΟΣ και άξιος πάσης ηρωρίας»
Με τον πιο πάνω όρκο δεσμευμένοι οι αγωνιστές είχαν ακμαίο και σταθερό φρόνημα σ' όλη τη διάρκεια του Αγώνα. Δεν λύγιζαν στις απειλές του δυνάστη, στις Βαριές ποινές των δικαστηρίων, στα απάνθρωπα Βασανιστήρια. Ούτε και η καταδίκη τους στον δι' απαγχονισμού θάνατο μπόρεσε να κάμψει το φρόνημα τους, γιατί πίστευαν στο θεό και στην Ελλάδα.
Η ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΤΗΣ ΕΟΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΑΠΟΙΚΙΑΚΟΥ ΑΓΩΝΑ.

«Με την βοήθειαν του Θεού, με πίστην εις τον τίμιον αγώνα μας, με την συμπαράστασιν ολοκλήρου του Ελληνισμού και με την βοήθειαν των Κυπρίων ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΝΑΞΗ ΤΟΥ ΑΓΓΛΙΚΟΥ ΖΥΓΟΥ με σύνθημα.. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Η ΘΑΝΑΤΟΣ. Από τα βάθη των αιώνων μας ατενίζουν όλοι εκείνοι που ελάμπρυναν την Ελληνική Ιστορίαν δια να διατηρήσουν την Ελευθερίαν των, οι Μαραθωνομάχοι, οι Σαλαμινομάχοι, οι Τριακόσιοι του Λεωνίδα και οι νεώτεροι του Αλβανικού Έπους. Μας ατενίζουν όλοι οι αγωνισταί του 21, οι οποίοι μας εδίδαξαν ότι, η απελευθέρωσις από τον ζυγό δυνάστου αποκτάται πάντοτε με αίμα. Μας ατενίζει σύμπας ο Ελληνισμός, ο οποίος παρακολουθεί με αγωνίαν και εθνικήν υπερηφάνειαν. Ας απαντήσωμεν λοιπόν με έργα ότι θα γίνωμεν «πολλώ κάρρονες» τούτων.
Είναι καιρός να δείξωμεν στον κόσμον όλον ότι η διεθνής διπλωματία είναι τα μέγιστα ΑΔΙΚΟΣ και εν πολλοίς ΑΝΑΝΔΡΟΣ και η Ελληνική Κυπριακή ψυχή πολύ γενναία. Εάν οι δυνάσται μας αρνούνται να μας δώσουν την λευτεριά μας, είμεθα έτοιμοι «ψυχή τε και σώματι» να την διεκδικήσωμεν με τα ίδια μας τα ΧΕΡΙΑ και με το ΑΓΝΟ ΑΙΜΑ μας. Ας δείξουμε σε όλον τον κόσμον που μένει εκστατικός μπροστά μας ακόμη μια φορά ότι του «Έλληνος ο τράχηλος ζυγόν δεν υπομένει».
Ο Αγώνας μας θα είναι σκληρός και άνισος, ο Δυνάστης διαθέτει αριθμητικήν και υλικήν δύναμιν μεγίστην. Ημείς διαθέτουμε το ΘΑΡΡΟΣ και την ηρωικήν ΨΥΧΗΝ. Το ΔΙΚΑΙΟΝ είναι με το μέρος μας. Για αυτό έστε βέβαιοι πως θα ΝΙΚΗΣΩΜΕΝ.
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑΙ ! Ατενίσατε τον αγώνα μας. Το έργον σας είναι αίσχος όταν περιμένετε εν εικοστώ αιώνι, τους λαούς να χύνουν το αίμα των δια να αποκτήσουν της Λευτεριάς το δώρο, το θείο τούτο δώρο το αναφαίρετο για το οποίον και ημείς παρά το πλευρόν σας ηγωνίσθημεν και το διατηρήσατε. Θα πολεμήσωμεν μέχρις εσχάτων, και είμεθα βέβαιοι πέραν πάσης αμφιβολίας, πως θα το ΑΠΟΚΤΗΣΟΥΜΕ. Φανήτε λοιπόν αρωγοί στον τιτάνιον αγώνα μας.
ΕΛΛΗΝΕΣ, όπου και αν ευρίσκεσθε ακούσατε την προσταγή. ΕΜΠΡΟΣ! ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΑΣ.
Ε.Ο.Κ.Α Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΔΙΓΕΝΗΣ.

«Με την βοήθειαν του Θεού, με πίστην εις τον τίμιον αγώνα μας, με την συμπαράστασιν ολοκλήρου του Ελληνισμού και με την βοήθειαν των Κυπρίων ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΝΑΞΗ ΤΟΥ ΑΓΓΛΙΚΟΥ ΖΥΓΟΥ με σύνθημα.. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Η ΘΑΝΑΤΟΣ. Από τα βάθη των αιώνων μας ατενίζουν όλοι εκείνοι που ελάμπρυναν την Ελληνική Ιστορίαν δια να διατηρήσουν την Ελευθερίαν των, οι Μαραθωνομάχοι, οι Σαλαμινομάχοι, οι Τριακόσιοι του Λεωνίδα και οι νεώτεροι του Αλβανικού Έπους. Μας ατενίζουν όλοι οι αγωνισταί του 21, οι οποίοι μας εδίδαξαν ότι, η απελευθέρωσις από τον ζυγό δυνάστου αποκτάται πάντοτε με αίμα. Μας ατενίζει σύμπας ο Ελληνισμός, ο οποίος παρακολουθεί με αγωνίαν και εθνικήν υπερηφάνειαν. Ας απαντήσωμεν λοιπόν με έργα ότι θα γίνωμεν «πολλώ κάρρονες» τούτων.
Είναι καιρός να δείξωμεν στον κόσμον όλον ότι η διεθνής διπλωματία είναι τα μέγιστα ΑΔΙΚΟΣ και εν πολλοίς ΑΝΑΝΔΡΟΣ και η Ελληνική Κυπριακή ψυχή πολύ γενναία. Εάν οι δυνάσται μας αρνούνται να μας δώσουν την λευτεριά μας, είμεθα έτοιμοι «ψυχή τε και σώματι» να την διεκδικήσωμεν με τα ίδια μας τα ΧΕΡΙΑ και με το ΑΓΝΟ ΑΙΜΑ μας. Ας δείξουμε σε όλον τον κόσμον που μένει εκστατικός μπροστά μας ακόμη μια φορά ότι του «Έλληνος ο τράχηλος ζυγόν δεν υπομένει».
Ο Αγώνας μας θα είναι σκληρός και άνισος, ο Δυνάστης διαθέτει αριθμητικήν και υλικήν δύναμιν μεγίστην. Ημείς διαθέτουμε το ΘΑΡΡΟΣ και την ηρωικήν ΨΥΧΗΝ. Το ΔΙΚΑΙΟΝ είναι με το μέρος μας. Για αυτό έστε βέβαιοι πως θα ΝΙΚΗΣΩΜΕΝ.
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑΙ ! Ατενίσατε τον αγώνα μας. Το έργον σας είναι αίσχος όταν περιμένετε εν εικοστώ αιώνι, τους λαούς να χύνουν το αίμα των δια να αποκτήσουν της Λευτεριάς το δώρο, το θείο τούτο δώρο το αναφαίρετο για το οποίον και ημείς παρά το πλευρόν σας ηγωνίσθημεν και το διατηρήσατε. Θα πολεμήσωμεν μέχρις εσχάτων, και είμεθα βέβαιοι πέραν πάσης αμφιβολίας, πως θα το ΑΠΟΚΤΗΣΟΥΜΕ. Φανήτε λοιπόν αρωγοί στον τιτάνιον αγώνα μας.
ΕΛΛΗΝΕΣ, όπου και αν ευρίσκεσθε ακούσατε την προσταγή. ΕΜΠΡΟΣ! ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΑΣ.
Ε.Ο.Κ.Α Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΔΙΓΕΝΗΣ

1 σχόλιο:

  1. Τον αγγλικο ζυγο;;;μα οι αγγλοι δεν ηταν οι συμμαχοι μας λιγα χρονια πριν στο β'π.π.;;;μηπως οι αγγλοι δεν ηταν αυτοι που βομβαδισαν το Πειραια σκοτωνοντας 6000 ελληνες τοτε στη κατοχη;;;οι καλοι μας συμμαχοι που χρησιμοποιησαν τους ελληνες ως ασπιδα κατα των γερμανων.Αραγε ποιοι ωθουσαν την ηγεσια των αγγλων για ολα αυτα;;;δεν ειναι και τοσο δυσκολο να το υποψιαστουμε

    ΑπάντησηΔιαγραφή