Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Έναρξη Δεύτερης Πρόσκλησης Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.)

 Στο πλαίσιο της ενημέρωσης για προγράμματα που αφορούν τους δημότες μας, ανακοινώνουμε την έναρξη της Δεύτερης Πρόσκλησης του Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα του Ο.Α.Ε.Δ., μέσω της πρόσληψης προσωπικού για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών σε δημόσιους φορείς  για 27.948 θέσεις.

Η υποβολή των αιτήσεων των ενδιαφερομένων εγγεγραμμένων ανέργων στα μητρώα ανέργων λήγει στις 20-11-2013 ώρα 12.00 μεσημβρινή και γίνεται μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr, χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο καταχώρισης ηλεκτρονικών αιτήσεων.

 Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν όσοι  ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:

α. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες ουδείς εργάζεται και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ,

β. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, στις οποίες ουδείς εργάζεται ,

γ. εγγεγραμμένοι νέοι άνεργοι (18 έως 29 ετών) στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ,

δ. εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ,

ε. άνεργοι πτυχιούχοι ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ

 Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ιστοσελίδα www.oaed.gr και στα τοπικά υποκαταστήματα του ΟΑΕΔ .

Ο Δήμαρχος Βασίλειος Ξύδης


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου