Τετάρτη 15 Ιουνίου 2016

ΠΑΜΕ ΑΠΟΨΕ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ! ΠΑΛΙ ΕΞΕΤΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΚΟΠΉ ΔΕΝΔΡΩΝ...

Μονίμως εδώ και πολλά χρόνια, τελευταίο θέμα στα δημοτικά συμβούλια Χολαργού ή και Παπάγου-Χολαργού (μετά την ενοποίηση των δύο κοινοτήτων) εξετάζεται η κοπή δένδρων!!! Τι θα γίνει ρε παιδιά; Με αυτό το σύστημα, όταν κάθε φορά υπάρχει τέτοιο ζήτημα (με τέτοια συχνότητα δεν εξετάζεται κανένα άλλο πρόβλημα), όπως πάμε δεν θα μείνει δένδρο για δένδρο στον Δήμο. 
Ιδού ποια άλλα θέματα είναι στην ημερήσια διάταξη για απόψε:
"Καλείστε να παρευρεθείτε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού...


 Συμβουλίου που θα γίνει την 15.06.2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 στο Δημοτικό Κατάστημα - Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου (Περικλέους 55), προκειμένου να συζητηθούν και αποφασιστούν τα κάτωθι θέματα της Ημερησίας Διατάξεως :

 1. Επικύρωση του υπ’ αριθμ. 5/2016 πρακτικού της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
 2. Ανακήρυξη του Δήμου Παπάγου - Χολαργού σε «Ελεύθερη Ζώνη από τις συμφωνίες TTIP-CETA-TISA».
 3. Έγκριση μεταβίβασης αρμοδιότητας χορήγησης προνοιακών επιδομάτων από το Δήμο Αγίας Παρασκευής προς το Δήμο Παπάγου - Χολαργού.
 4. Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού παροχής υπηρεσίας με τίτλο : «Φύλαξη και επιτήρηση των κτιρίων, εγκαταστάσεων και χώρων του Δήμου Παπάγου - Χολαργού».
 5. Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση κοινόχρηστων χώρων στη Δημοτική Κοινότητα Παπάγου για τοποθέτηση / διατήρηση στεγάστρων αναμονής επιβατών. 
 6. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος.
 7. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2016.
 8. Έγκριση της Γ΄ αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. έτους 2016, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 109/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του.
 9. Έγκριση δαπανών και ανάληψη σχετικής πίστωσης για εκδηλώσεις του Δήμου Παπάγου - Χολαργού.
 10. Έγκριση πρακτικών της από 07-06-2016 συνεδρίασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών.
 11. Έγκριση κατανομής ΣΑΤΑ 2016.
 12. Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους.
 13. Έγκριση παράτασης χρόνου ισχύος της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 17598/24-07-2015 σύμβασης για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια πετρελαίου κίνησης για τα οχήματα του Δήμου».
 14. Έγκριση ανάθεσης  τμήματος - που είχε παραμείνει άγονο - της προμήθειας «Προμήθεια φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού Δήμου Παπάγου - Χολαργού και Νομικών Προσώπων Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. & Δ.Ο.Π.Α.Π.» με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης / διαπραγμάτευσης.
 15. Ανάκληση των υπ΄αρ. 27/2016 & 28/2016 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.

 1. Έγκριση του από 10-06-2016 πρακτικού κλήρωσης υπαλλήλων ως μελών Επιτροπών Παραλαβής Έργων του Δήμου.
 2. Έγκριση 3ου (τακτοποιητικού) Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για το έργο : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014».
 3. Αποχώρηση από τη σύμπραξη του αναδόχου σχήματος της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΩΝ & ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ», λόγω συνταξιοδότησης και αντικατάστασή του από την εταιρεία Π. – Ι. ΖΑΝΝΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.Μ.
 4. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής και Ελέγχου της ποιότητας των υλικών που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή του έργου ή ενσωματώνονται σε αυτό, για το έργο : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ - ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ».
 5. Μετάθεση του χρόνου παράδοσης της προμήθειας με τίτλο : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ» για 11-07-2016, λόγω ανωτέρας βίας.
 6. Έγκριση παράτασης σύμβασης παραμετροποίησης, μετάπτωσης στοιχείων προνοιακών επιδομάτων και εκπαίδευσης προσωπικού από την εταιρία Quality & Reliability Α.Ε.
 7. Έγκριση παράτασης της σύμβασης με την εταιρεία AT Management και την χρονική αλλαγή των παραδοτέων.
      23.   Εξέταση αιτημάτων κοπής δένδρων.Συνεδρίαση: 6η

Ανακοινώσεις - Αιτήσεις"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου